Vycházka za flórou na ukázkovou lokalitu „V Olší“

pohled na louku

Pořádající ZO: Mgr. Josef Zimola

Název: Vycházka za flórou na ukázkovou lokalitu „V Olší“

Termín: 16. 6.

Místo: Hostětín

Sraz: Centrum Veronica Hostětín, 9:00

Popis akce: V rámci kampaně ČSOP Setkání s přírodou proběhne na území Bílých Karpat v katastrálním území obce Hostětín vycházka za flórou na ukázkovou lokalitu „V Olší“, na níž je prováděn vhodný management díky pracovníkům ZO ČSOP Veronica. K vidění budou pestrá luční společenstva typická pro podmáčené louky. Pro možnost srovnání, jak by vypadala lokalita, kdyby na ní neprobíhal vhodný management, bude možnost navštívit také nedalekou louku s nízkou diverzitou rostlin, ale i bezobratlých.

Kontakt: Mgr. Josef Zimola

E-mail: josef.zimola@veronica.cz

Telefon: 739927632

Setkání nejen s orchidejemi v přírodní rezervaci Zvolská homole

 

Pořádající ZO: 11/11

Název: Setkání nejen s orchidejemi v přírodní rezervaci Zvolská homole

Termín: 19. 6. 2022

Místo: Vrané nad Vltavou, Zvole u Prahy

Sraz: před nádražím ČD ve Vraném nad Vltavou, v 10:00

Popis akce: Centrum ekologické výchovy Zvoneček Vás srdečně zve na vycházku v rámci kampaně „Setkání s přírodou“ do PR Zvolská Homole, při které bude zajištěn odborný výklad o fauně i floře, která se v tomto území nachází.

Kontakt: Michal Kubelík

E-mail: info@cev-zvonecek.cz

Telefon: +420 606 131 028

Setkání s čápy a bobry

čapí hnízdo

Pořádající ZO: ZO ČSOP Rokycany – Pavel Moulis

Název: Setkání s čápy a bobry

Termín: 12. června 2022

Místo: Rokycany / Plzeňský kraj /

Sraz: Švermova 748/II, 337 01 Rokycany, 14.00 hodin

Popis akce: Setkání s přírodou je název kampaně, kterou Český svaz ochránců přírody pořádá z důvodu představení přírodních krás, zajímavých živočišných i rostlinných druhů, své činnosti i možnosti zapojení veřejnosti do ochrany přírody. Také na Rokycansku proběhne tato akce s výstižným názvem „Setkání s čápy a bobry„. Výlet do přírody, tentokráte však na kolech, se uskuteční v neděli 12. června. Sraz k odjezdu je v 14.00 hodin před sídlem rokycanských ochránců přírody / Švermova 748/II /. Odtud se vydáme přes Rakovou do Mirošova k hnízdišti čápa bílého. Během cesty, při které můžeme pozorovat i čápa černého, si povíme několik zajímavostí o obou druzích čápů, kteří se na Rokycansku vyskytují. Z Mirošova cesta povede do Hrádku, kde navštívíme lokalitu s výskytem bobra evropského. Po krátkém výkladu k tomuto druhu se vydáme zpět do Rokycan, přičemž je s návratem počítáno v podvečerních hodinách s možností prohlídky záchranné stanice živočichů. Doporučujeme se vhodně obléci na kolo a vzít si drobný peníz na občerstvení v průběhu cesty. Věříme, že o akci bude zájem, neboť cykloturistika je i na Rokycansku velice oblíbená. Případné dotazy rádi zodpovíme na tel. 603239922.

Kontakt: Pavel Moulis

E-mail: pavel.moulis@tiscali.cz

Telefon: +420603239922

Setkání s luční květenou

Pořádající ZO: ZO ČSOP Bílé Karpaty

Název: Setkání s luční květenou

Termín: 18. června 2022

Místo: Malá Vrbka

Sraz: Sraz nad Malou Vrbkou vedle pokosené louky v 10.00 hod.

Popis akce: Manželé Jongepierovi zájemcům představí
nejen běžné luční byliny a trávy,
ale i několik chráněných druhů rostlin v okolí.

Kontakt: Ivana Jongepierová

E-mail: csop@bilekarpaty.cz

Telefon: 728 881 757

Setkání s živou i neživou přírodou na Pustém kopci u Konic (Znojmo)

Pořádající ZO: Český svaz ochránců přírody, ZO 65/01 – Iris, Znojmo

Název: Setkání s živou i neživou přírodou na Pustém kopci u Konic (Znojmo)

Termín: 18. 6. 2022

Místo: PP Pustý kopec u Konic na Znojemsku

Sraz: V 9.00 na palouku pod Pustým kopcem (přístup z polní cesty odbočující ze silnice Znojmo – Šatov)

Popis akce: Na Znojemsku patří tato PP k nejznámějším hlavně díky jarní květeně. Na společné prohlídce se ale návštěvníci dozví o dalších zajímavostech, kterými může lokalita překvapit ve zbývajících částech roku. Flóra, fauna, místní geologické zajímavosti, ale také třeba způsoby ochrany přírody nebo možnosti hospodaření na malém skalnatém návrší, to budou témata průvodcova výkladu na několika zastaveních. Při troše štěstí se na lokalitě najde i něco k sezobnutí.
Pro návštěvu a přírodovědný výzkum je vhodné vybavit se obvyklým terénním vybavením (oblečení, lupa, dalekohled) a svačinou. Předpokládané ukončení akce 12.00.

Kontakt: Jaroslav Šmerda

E-mail: jarasmer@email.cz

Telefon: 515227499

Setkání s novým rybníkem v Lítožnici

Pořádající ZO: ZO Botič – Rokytka

Název: Setkání s novým rybníkem v Lítožnici

Termín: 16. 6. 2022

Místo: Praha – Dubeč

Sraz: U dubečského špýcharu v 16:00 (doprava MHD bus č. 111 od M Skalka do stanice Dubeč

Popis akce: 1) seznámení s historicky a přírodně zajímavým územím
2) 1,5 hod. trvající pochůzka spojená s pozorováním ptáků
3) posezení v salonku hostince s diskuzí o dubečské rybničné pánvi

Pomůcka – dalekohled

Kontakt: Josef Moravec

E-mail: botrok@centrum.cz

Telefon: 602255443

Setkání s Naučnou stezkou Sudslavický okruh

Pořádající ZO: ZO ČSOP Šumava

Název: Setkání s Naučnou stezkou Sudslavický okruh

Termín: neděle 19. 6. 2022 od 14:00 hodin

Místo: Naučná stezka Sudslavický okruh

Sraz: neděle 19. 6. 2022 ve 14:00 hodin, sraz u žel. st. Bohumilice v Čechách

Popis akce: Vycházka po Naučné stezce Sudslavický okruh v PR Opolenec. Jedná se o druhou nejstarší NS na území Jihočeského kraje. Vycházka bude zaměřena jak na botanickou část, tak na část věnovanou historii a současnosti rezervace, jejímu managementu, historii a současnosti naučné stezky. Součástí vycházky bude také seznámení se s interaktivní hrou „Stezkou nestezkou za sudslavickým pokladem“, kterou si návštěvníci budou moci také vyzkoušet.

Kontakt: Jakub Hromas

E-mail: jakub.hromas@csopsumava.cz

Telefon: 777812835

Setkání se včelami

Pořádající ZO: ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády

Název: Setkání se včelami

Termín: 12. 6. 2022 od 10 do 18 hod.

Místo: Lamacentrum Hády

Sraz: Lamacentrum Hády, průběžně od 10 do 18 hod.

Popis akce: Prosklený úl – náhled do včelího světa
Zkušený včelař – rady a tipy
Zajímavosti a aktivity pro děti i dospělé
Ochutnávka medů z celého světa

Kontakt: Stanislava Švédová

E-mail: pshady@email.cz

Telefon: 608 434 564

Podél potoků přírodního parku Drahaň–Troja

Místo: Praha, přírodní park Drahaň–Troja napravém břehu Vltavy.

Termín: 15. 6. 2008

Sraz: Ve 13.00 na konečné zastávce autobusu č. 200 Sídliště Bohnice

Popis akce: Pro přírodní park Drahaň–Troja v Praze jsou charakteristická teplomilná společenstva skalních stepí, jde především o bezobratlé živočichy, keře a trávy. Územím přírodního parku protékají tři potoky: Bohnický, Čimický a Drahaňský. Doporučujeme pevnou turistickou obuv (místy náročnější terén). Délka trasy cca 6 km (3—3,5 hodiny), provází Pavel Rosendorf.

Pořadatel: ZO ČSOP Křivatec

Kontakty:
Pavel Rosendorf
telefon: 220 197 413, 604 959 540
e-mail: rosendorf@post.cz

Vycházka údolím Doubravy

Místo: přírodní park Údolí Doubravy, který vznikl díky přírodně zachovanému údolí s typickým kamenitým řečištěm a skalními výchozy.

Termín: 15. 6. 2008

Sraz: V 10 hodin na vlakovém nádraží Třemošnice (příjezd vlaku v 9.46 hodin). Město Třemošnice. Snadné vlakové spojení z Pardubic,Čáslavi, Ronova.

Popis akce: Navštívíme tůně pro obojživelníky, které budou míněny jako hlavní bod setkání s přírodou v okolí základny naší organiazce. V ní se setkáme s entomologem a naším nejstarším členem, panem Jaroslavem Trakalem (*1917). Zpět do Třemošnice: 1. možnost jít zpět po žluté značce údolím Doubravy 2. okruhem přes Běstvinu kolem naleziště Obůrka. (3. možnost jet busem v 16:45 z Běstviny do Třemošnice, případně dále přes Heřmanův městec – zde přípoj na Chrudim do Pardubic.)

Pořadatel: ZO ČSOP Chrudim

Kontakty:
Tibor Schwarz
e-mail: csop@chrudim.cz
telefon: 605 025 137, 469 621 717

Jana Hejzlarová
telefon: 775 011 589

Setkání s pětiprstkami

Místo: Slavičín a okolí

Termín: 15. 6. 2008, od 13 hodin

Sraz: Slavičín, zastávka autobusů U Radnice ve 13 hodin.

Popis akce: Návštěva lokality s bohatým výskytem pětiprstky žežulníku horského. Po cestě výklad o historii procházených míst (nálezy z dob laténské kultury, doby bronzové, Velké Moravy, středověku). Na místě výklad o našich orchidejích. (Jako alternativa je připravena návštěva lokality s žežulníky pravými, které kvetou dříve.)

Pořadatel: ZO ČSOP Slavičín

Kontakty:
Ing. Vojtěch Malík
telefon: 736 452 381

Setkání s podvečerní přírodou Prachovských skal

Termín: 14. 6. 2008

Místo: Prachovské skály

Sraz: Parkoviště v obci Prachov v 17 hodin

Popis akce: Podvečerní vycházka s odborným výkladem po přírodní rezervaci Prachovské skály. Účastníci akce budou seznámeni nejen s přírodními zajímavostmi a unikáty této známé rezervace, ale též s historií horolezectví a poutavými a často i humornými příběhy horolezců i ochránců přírody.

Pořadatel: ZO ČSOP Prachovské skály

Kontakt:
Ing. Jiří Krupka
e-mail: krupka.jir@seznam.cz
telefon: 723 585 612

Dendrologická exkurze do zámeckého parku ve Vlašimi

Termín: 14. 6. 2008, 9–13 h.

Místo: Vlašimský zámecký park

Sraz: v 9 hodin před nádražím ve Vlašimi

Popis akce: Nejprve zavítáme do Podblanického ekocentra, kde se účastníci dovědí o současných změnách v parku, především o nových výsadbách dřevin. Následovat bude exkurze do parku s docentem Václavem Zeleným, který představí historii parku, významné stromy i byliny a dosud existující památky. Akce bude ukončena cca ve 13 hodin občerstvením ve Znosimské bráně. Koná se ve spolupráci s dendrologickou sekcí České botanické společnosti.

Pořadatel: ZO ČSOP Vlašim

Kontakt:
Jana Havelková
e-mail: jana.havelkova@csop.cz
telefon: 317 845 169

S netopýry na Chlumu

Termín: 14. 6. 2008

Místo: Srbsko, bývalý lom na Chlumu

Sraz: Lom na chlumu – spojení: vlaková zastávka Srbsko na trati Praha – Beroun, odtud po zelené a žluté turistické značce na konec obce, dále bude cesta vyznačena až do lomu. (Pokud pojedete autem, ověřte, zda již skončila uzávěra v Srbsku. Parkování doporučujeme v Srbsku.)

Popis akce: Povídání o netopýrech s předváděním trvale handicapovaných jedinců, netopýří hrátky pro děti, exkurse do Srbských jeskyní, menší skupinky podle zdatnosti dětí (nevhodné pro předškolní). Na exkurzi je nutno hlásit se předem, hrátek, povídání a předvádění netopýrů se může zúčastnit kdokoliv, včetně dospělých a individuálních návštěvníků. Za deště akce proběhne částečně v podzemních prostorách v tzv. Archivu. Akce je pořádána ve spolupráci s ZO ČSS 1-06 Speleologický klub Praha.

Pořadatel: ZO ČSOP Nyctalus

Kontakt:
Dagmar Zieglerová
e-mail: zieglerova.d@seznam.cz
telefon: 731 523 599
www.nyctalus.cz

Studánky potoka Melatína od pramene po ústí…

Termín: 8. 6. 2008 (neděle) 9.00

Místo: Útěchov (od zastávky U Buku, kde je pramen potoka Melatína) po žluté značce do Bílovic.

Sraz: V 9 h v Králově Poli – nádraží na zastávce autobusu č. 43 do Útěchova.

Popis akce: Exkurze podél toku potoka. Cestou navštívíme další pramen Melatína – Konšelovu studánku a budeme v potoce místy sledovat i měnící se pH a mineralizaci vody. V Bílovicích v ústí Melatína do Svitavy změříme i obsah fosforu. Za řekou navštívíme ještě známou Janáčkovu studánku. Návrat vlakem z Bílovic (délka trasy 7km), popř. dojdeme na MHD do Obřan (13 km). Exkurzi vede Rudolf Pecháček ze studánkové poradny RS ČSOP a RNDr. Olga Skácelová z Moravského zemského muzea – hydrobiologické laboratoře.

Pořadatel: RS ČSOP Brno

Kontakt:
Rudolf Pecháček
e-mail: veronica@veronica.cz
telefon: 542 422 750

Setkání se studánkami

Termín: 8. 6. 2008

Místo: Okolí České Třebové

Sraz: Ve 13 hodin v obci Rybník na začátku smyslově naučné stezky (viz www.rybnik.cz/stezka)

Popis akce: Vycházka romantickým údolím Skuhrovského potoka s návštěvou sedmi studánek mapovaných ZO ČSOP. Vyprávění o historii studánek a navštíveného území – hranice Sudet. Praktické informace o opravě studánek v péči Lesů České republiky. (ZO ČSOP vydala v loňském roce skládanku s mapou s názvem Studánky českotřebovského mezihoří a v tomto setkání uspořádá pro širokou veřejnost putování po místech studánek.)

Pořadatel: ZO ČSOP Podorlicko

Kontakt:
Věra Malátková
e-mail: ulula@seznam.cz
telefon: 603 990 965
Hana Grundová
e-mail: freoni@atlas.cz
telefon: 725 734 871

 

Setkání s jilmy

Termín: 7. 6. 2008

Místo: Nové Hrady – Terčino údolí

Sraz: Nové Hrady, v 9:00 hodin před školou v Komenského ulici.

Popis akce: Vycházka do NPR Terčino údolí, při které si prohlédneme výsadby jilmu drsného, realizované v rámci programu Ochrana biodiverzity – Ohrožené druhy dřevin. Nejstarší výsadby jsou z roku 1993, použité sazenice pocházejí od stromů se zvýšenou odolností vůči tracheomykózám. Lektorem bude Ing. Bohuslav Švarc, který se problematikou dlouhodobě zabývá.

Pořadatel: ZO ČSOP Nové Hrady

Kontakt:
Ing. Jitka Šáchová
e-mail: sachova@ufb.jcu.cz
telefon: 386 362 626 (večer)

Den otevřených dveří v přírodní památce Kavky

Termín: 7. 6. 2008, 10–15 hodin

Místo: Brno, lom Hády – Přírodní památka Kavky

Sraz: Lom Hády – spojení MHD: od konečné zastávky autobusu č. 64 v Maloměřicích nebo autobusem č. 56 a 78 od zastávky Velká Klajdovka v Líšni.

Popis akce: S našimi průvodci poznáte jedinečné přírodní bohatství Hádů, objevíte tajemství rákosin, spatříte Brno jako na dlani a dozvíte se mnoho zajímavého nejen o místní přírodě, ale také o těžbě vápence a následných rekultivacích.

Pořadatel: Pozemkový spolek Hády

Kontakt:
Václav Izák
e-mail: pshady@email.cz
telefon: 732 488 349

Setkání s živočichy vodních ploch

Termín: 7. 6. 2008

Místo: Svitavy

Sraz: 8:30 hodin na hrázi Dolního rybníka ve Svitavách.

Popis akce: Seznámení formou pozorování s faunou vodních ploch rybníků Dolní a Horní a zatopeného pískovcového lomu v lese se zaměřením na hmyz, obojživelníky a ptáky.

Pořadatel: ZO ČSOP Rybák

Kontaktní osoba:

Jiří Mach
e-mail: ma@gy.svitavy.cz
telefon: 603 349 088

Setkání s břehulí na řece Odře

Termín: 7. 6. 2008

Místo: Řeka Odra, Jistebník nad Odrou – Polanka nad Odrou

Sraz: V 9 hodin na mostě v obci Košatka

Popis akce: Plavba po řece Odře v CHKO Poodří v úseku Jistebník nad Odrou – Polanka nad Odrou, inventarizace hnízd břehule říční a ledňáčka říčního a terénní exkurze pozorování života kolem vod – Jistebnické rybníky. Je třeba zvolit vhodnou výstroj (terénní obuv a oblečení), popř. vybavit se dalekohlem. V případě účasti na plavbě nutné zajištění valstního člunu. (Alternativou pro účastníky bez člunů je procházka s průvodcem podél meandrů Odry.)

Pořadatel: ZO ČSOP Alces

Kontakt:
Jan Mayer
e-mail: jan.mayer@svc-korunka.cz
telefon: 599 527 321

Setkání s ptáky a obojživelníky Jinošovského údolí

Termín: 6. 6. 2008

Místo: Jinošovské údolí

Sraz: Vlašim, stanice MHD u Blanických strojíren v 7,00 hodin.

Popis akce: Vycházka do jinošovského údolí s kaskádou rybníků, pozorování ptáků a obojživelníků. Zhodnocení revitalizace rybníků z hlediska dopadu na místní společenství organiasmů.

Pořadatel: ZO ČSOP Alcedo

Kontakt:
Mgr. Pavel Čech
e-mail: pavelcech@tiscali.cz
telefon: 603 549 560

Setkání se studánkami a prameny

Termín: 21. 6. 2009

Místo: Česká Třebová – Parník

Sraz: ve 13:00, u Parnického hřbitova

Popis akce: Zveme Vás na putování za studánkami a prameny v oblasti Parníka a Kozlovce. Průvodcem bude Ing. V. Hampl. Zastavíme se u jednotlivých studánek a pramenů a budeme pátrat v jejich historii. Vystoupáme na hřbet Jelenice (Kozlovce) odkud jsou zajímavé výhledy na západní část České Třebové. Trasa je dlouhá asi 5 km.

Pořadatel: ZO ČSOP Podorlicko Česká Třebová

Kontakt:
Ing. Václav Hampl
e-mail: vvac.hampl@seznam.cz
telefon: 776 615 819

Psí pochod okolo Vlašimi

Termín: 20. 6. 2009

Místo: Vlašim

Sraz: V 9h před Billou ve Vlašimi

Popis akce: Zveme všechny pejskaře na společný výlet. Plánovaná trasa je dlouhá asi 12 km. Znavení účastníci si mohou zkrátit cestu na cca 9 km. Během pochodu budeme procházet lokalitou Pozemkového spolku pro přírodu a památky Podblanicka „Jinošovském údolí“. Navštívíme přírodní rezervaci Galilejský rybník, seznámíme se s revitalizací ostatních rybníků,vytvořenými tůněmi pro rozmnožování obojživelníků a mokřadní loukou. Pracovníci ZO ČSOP Vlašim nám stručně představí školku dřevin a projekty výsadeb dřevin v krajině. Na závěr projdeme Vorlinskou alejí, kterou ZO ČSOP Vlašim rekonstruovala.

Vítáni jsou pejskové (a páníci) všech velikostí, tvarů a ras, kteří se snesou s ostatními psi (a lidmi). Pejskovi doporučujeme vzít s sebou vodu, rybník bude k dispozici až v polovině cesty. Akce je zdarma, zájemci mohou na místě přispět na podporu psího útulku v Maršovicích, kam jsou umisťováni také psi nalezení ve Vlašimi.

Pořadatel: ZO ČSOP Vlašim

Kontakt:
Kateřina Červenková
e-mail: katka.cervenkova@csop.cz
telefon: 317 845 169

Vlastivědný výlet na Plzeňsko a Klatovsko

Termín: 20. 6. 2009

Místo: Lužany, Roupov, Švihov a jiná pěkná místa

Sraz: v 6:45, na nádraží ve Strakonicích

Popis akce: Vlastivědný výlet s p. Františkem Langmajerem. Sraz je v 6.45 před strakonickým nádražím. V 6.52 jede vlak s přesedáním v Plzni do Lužan (park, zámek, bývalé sídlo hraběte Hlávky). Jde se na Dlouhou Louku a odtud do Roupova (zřícenina hradu, kostel, sloup poslední roboty, kaple), do Vřeskovic (výhled, dominantní kostel), do Lhovic a vzhůru na Tuhošť (vrch, bývalé halštatské hradiště). Sejdeme do Mezihoří a dále na Švihov (vodní hrad). Odtud jede vlak např. v 14.58, 16.58 nebo v 18.58 (s přesedáním v Plzni). Délka trasy je 17 km, lze zkrátit na 10 nebo 12.

Pořadatel: ZO ČSOP Strakonice

Kontakt:
Mgr. Alena Hrdličková
e-mail: alena.hrdlickova@knih-st.cz
telefon: 383 323 021

Botanicko-ornitologická vycházka u rybníků v okolí Bítovan na Chrudimsku

Termín: 20. 6. 2009

Místo: PP Farář a přilehlé okolní rybníky

Sraz: v 9:30, na nádraží ČD Chrudim a v 10:00 nádraží ČD Zaječice

Popis akce: Odborná exkurze s botanikem a ornitologem Přírodní památkou ,,Farář“ u Bítovan (rybník s rákosinami a pískovcovými skalními útvary), včetně návštěvy dalších okolních rybníků. Kratší trasa je do 5 km, delší trasa do 10 km. Zakončení v restauraci a penzionu U Nováků v Bítovanech.

Pořadatel: ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov

Kontakt:
Tibor Schwarz
e-mail: zelenydumchrudim@gmail.com
telefon: 605 025 137

Setkání s přírodou Kosíře

Termín: 20. 6. 2009

Místo: oblast Velkého a Malého Kosíře

Sraz: v 8:45, na nádraží v Čelechovicích na Hané (odjezd vlaku z Prostějova v 8:24 z hl. nádr.)

Popis akce: Setkání s rostlinami, živočichy, zkamenělinami i historií Velkého a Malého Kosíře. Trasa povede z Čelechovic přes vápencové lomy, jižní svahy s vzácnou květenou, přírodní památku Vápenice, kolem pozůstatků pohřebišť (mohyl) u Slatinek až na Malý Kosíř. Průvodci budou PhDr. Alena Prudká, Mgr. Pavel Kracík a Ing. Václav Kopečný. Ukončení (a případné občerstvení) bude v lázních Slatinice. Návrat vlakem ze Slatinic do Prostějova do 17:30.

Pořadatel: Regionální sdružení ČSOP Iris

Kontakt:
Eva Zatloukalová
e-mail: ezatl@iris.cz
telefon: 603 730 594

Setkání s Cibulkou

Termín: 16. 6. 2009

Místo: Cibulka + Vidoule (Praha 5 – Košíře)

Sraz: v 17:00, zastávka tramvají Poštovka (linky č. 9 a 10 od metra Anděl)

Popis akce: Praha skrývá netušené poklady. Jedním z nich je i Cibulka v Košířích. Kdysi krásný park s jednou z nejstarších vyhlídkových věží v Čechách dnes tak trochu připomíná spící Šípkovou Růženku. Již řadu let pustne, přesto zde lze stále vidět mnoho zajímavého. Přijďte se podívat na jedny z nejstarších dubů v Praze, na pískovcové skály i na to, co zde mezi větvěmi poletuje (máte-li, vezměte si dalekohled)…

Pořadatel: Kancelář ÚVR ČSOP

Kontakt:
Petr Stýblo
e-mail: info@csop.cz
telefon: 222 516 115

Přírodovědná stezka za poznáním přírody

Termín: 14. 6. 2009

Místo: Lesopark Javorka a Robův kopec u České Třebové

Sraz: ve 13:00, u hříbku v Javorce

Popis akce: Soutěžní družstva se vydají po stanovištích rozmístěných v areálu parku Javorka, přilehlého lesa a Robova kopce. Cestou plní úkoly zaměřené na poznávání přírody a uplatňují svůj pozorovací talent, za který se jim připočítávají body. Každé družstvo je odměněno za účast a celkově všechna vyhodnocena na výsledkové listině.

Pořadatel: ZO ČSOP Zlatá studánka

Kontakt:
Jana Černá
e-mail: zlatastudanka@seznam.cz
telefon: 739 065 958

Setkání se studánkami v Líšni

Termín: 14. 6. 2009

Místo: Brno-Líšeň

Sraz: 9.00 hod. na konečné autobusu v Mariánském údolí

Popis akce: Společně navštívíme několik studánek v Mariánském údolí a okolí Líšně, délka 8 nebo 10 km. Vedou Rudolf Pecháček ze studánkové poradny a RNDr. Olga Skácelová z Moravského zemského muzea.

Pořadatel: Regionální sdružení ČSOP Brno

Kontakt:
Olga Krejčířová
e-mail: olga.krejcirova@veronica.cz
telefon: 542 422 757

Setkání s hruštičkami

Termín: 14. 6. 2009

Místo: Slavičín – Lochovec

Sraz: ve 13:00, u Radnice ve Slavičíně

Popis akce: Návštěva zajímavé lokality s výskytem hruštičky zelenokvěté a okrouhlolisté a jednokvítku velekvětého. V této době by tyto, poměrně řídce se vyskytující rostlinky, měly kvést. Kromě toho na tomto místě poměrně hojně roste plavuň vidlačka.

Pořadatel: ZO ČSOP Slavičín

Kontakt:
Vojtěch Malík
e-mail: malik.vojtech@centrum.cz
telefon: 736 452 381

Setkání se skorcem vodním

Termín: 14. 6. 2009

Místo: řeka Svitava v úseku Moravská Chrastová-Rozhraní

Sraz: v 10:00, žel. zast. Moravská Chrastová

Popis akce: Seznámení se životem a prostředím málo známého pěvce – skorce vodního. Ukážeme si, kde hnízdí, pozorovat snad budeme i mláďata. Připraven bude kvíz pro děti a propagační materiály s tématikou ochrany přírody i samotného ptačího druhu.

Pořadatel: ZO ČSOP Rybák Svitavy

Kontakt:
Jiří Mach
e-mail: ma@gy.svitavy.cz
telefon: 603 349 088

Plachta – ráj nejen obojživelníků a plazů

Termín: 13. 6. 2009

Místo: Hradec Králové – Nový Hradec Králové

Sraz: u prodejny Lidl

Popis akce: Procházka po velmi cenné lokalitě nejen z hlediska obojživelníků a plazů. V minulosti zde bylo potvrzeno 21 druhů O+P, dále krtonožka, mravkolev, májka, lelek, rosnatka a mnoho dalších. Návštěvníci zároveň uvidí profesionálně instalované odchytové bariéry na ochranu obojživelníků (v tomto případě z důvodu herpetologických průzkumů). Odborný výklad a ukázka některých živočichů je zajištěna.

Pořadatel: ZO ČSOP EKOCHOV

Kontakt:
Roman Rozínek
e-mail: roman.rozinek@naturaservis.net
telefon: 724 227 157

Setkání s obojživelníky Rožmitálska

Termín: 13. 6. 2009

Místo: Rožmitál pod Třemšínem

Sraz: v 8:30, pod bývalými kasárnami

Popis akce: Odbornou přednáškou i s názornými ukázkami nás provede pan Mgr. David Fischer světem obojživelníků rožmitálského okolí. Začne se u rybníčku „Mazlíčku“, pokračovat se bude k „Hrníčku“ a dále směr Bezděkov a snad až ke zdejšímu lomu. Pro upozornění, tato území jsou zahrnuta do národní soustavy přírodně významných území „NATURA 2000“, takže bude o co stát. Každé z dětí obdrží drobný dáreček. Budeme se na vás těšit.

Pořadatel: ZO ČSOP Roháči

Kontakt:
David Majerčík
e-mail: david.majercik@email.cz
telefon: 724 349 963

Setkání s vimperským arboretem

Termín: 13. 6. 2009

Místo: Arboretum ve Vimperku

Sraz: ve 14:00, u vchodu do arboreta ze Zámecké aleje

Popis akce: Dendrologická vycházka po vimperském arboretu. Účastníci se dozvědí více o historii a současnoti arboreta. O zdejších běžných i méně známých druzích stromů a keřů pohovoří zkušení dendrologové.

Pořadatel: ZO ČSOP Šumava

Kontakt:
Jakub Hromas
e-mail: jakub.hromas@csopsumava.cz
telefon: 777 812 835

Setkání s přírodou Prokešovy zahrady

Termín: 13. 6. 2009

Místo: Prokešova zahrada (stanice Mladých ochránců přírody, Serpentina), Český Krumlov

Sraz: ve 14:00, u schodů do Prokešovy zahrady

Popis akce: Procházka s odborným výkladem botaničky Magdaleny Kubešové při příležitosti instalace naučného panelu o lokalitě. Využijte možnosti návštěvy místa, které jinak není veřejnosti přístupné a přitom na něm roste mnoho vzácných rostlin! Těšit se můžete nejen na kvetoucí lilie zlatohlavé nebo vzácné druhy parazitických záraz. A možná najdeme i nějakou orchidej. Kolem Prokešovy zahrady chodíte, jdete-li serpentinou po cyklostezce – od Boudy směrem k paraplíčku.

Pořadatel: ZO ČSOP Šípek

Kontakt:
Kateřina Střelcová
e-mail: strelcova@roklinka.cz
telefon: 608 261 754

Setkání s Hloučelou

Termín: 13. 6. 2009

Místo: naučná stezka v biokoridoru Hloučela v Prostějově

Sraz: v 11 hod. u 1. zastavení (u mostu přes Hloučelu na Olomoucké ulici)

Popis akce: Vycházka biokoridorem Hloučela podél naučné stezky, doplněná výkladem odborníků a krátkými praktickými aktivitami u každého zastavení. O vlastnostech a geologii říčky promluví Ing. Václav Kopečný, o lužním lese a jeho stromech Mgr. Jana Daňková, spoluautorka naučné stezky. Na téma své SOČ „Hálky biokoridoru Hloučela“ promluví Eva Malečková. Vycházku ukončíme u občerstvení U Abrahámka.

Pořadatel: ZO ČSOP Bělozářka

Kontakt:
Eva Zatloukalová
email: ezatl@iris.cz
telefon: 603 730 594

Setkání s jilmy

Termín: 13. 6. 2009

Místo: Kapinoské aleje

Sraz: v 9:00, na náměstí v Nových Hradech

Popis akce: Vycházka do okolí Nových Hradů, při které si prohlédneme výsadby jilmu drsného, realizované v rámci programu Ochrana biodiverzity – Ohrožené druhy dřevin. Lektorem bude Ing. Bohuslav Švarc, který se problematikou dlouhodobě zabývá.

Pořadatel: ZO ČSOP Nové Hrady

Kontakt:
Jitka Šáchová
e-mail: sachovajit@seznam.cz
telefon: 386 362 626 (večer)

Setkání s poustevníkem Bernardem

termín: 12. 6. 2009

Místo: Pozořice, kopec Poustka

Sraz: v 17:00, na úpatí kopce Poustka za Základní školou Pozořice

Popis akce: Seznámení veřejnosti s významným krajinným prvkem Poustka a s nejnovějším návrhem na jeho celkovou revitalizaci. Součástí programu budou ornitologické ukázky odchytu a kroužkování ptáků. Pro děti jsou připraveny hry, soutěže a táborák.

Pořadatel: ZO ČSOP Pozořice

Kontakt:
Aleš Tinka
e-mail: ak.tinka@email.cz
telefon: 607 766 484

Setkání s studánkou

Termín: 20. 6. 2010
Místo: Brno – Bystrc
Sraz: 9 hod. na mostě nad zastávkou Přístaviště

Popis akce: Studánka u Trnůvky a Brněnská přehrada po revitalizačním zásahu. Vycházka s odborným výkladem. Na levém břehu přehrady navštívíme jezírko za volejbalovými kurty, studánku v Rokli, Soví a nově vybudovanou studánku na Trnůvce. Od ní sejdeme k přehradě a řekneme si něco i o sinicích a řasách v této nádrži. Návrat do přístaviště okolo 13 hod. – délka trasy 9km. Vede Rudolf Pecháček ze studánkové poradny, RNDr. Olga Skácelová z algologického pracoviště Moravského zemského muzea a zajímavosti ze života rostlin nám přiblíží prof. Jan Lepš.

Pořadatel: ZO ČSOP Veronica
Kontakt:
Monika Vokálová
E-mail: monika.vokalova@veronica.cz
Telefon: 542 422 750

Setkání s hostětínskou krajinou

Termín: 19. 6. 2010
Místo: okolí Hostětína
Sraz: v 8:00 v Centru Veronica v Hostětíně

Popis akce: Vycházka hostětínskou krajinou, seznámení s historií a současností zdejšího hospodaření. PP Žleby, ovocnářská tradice. Co tu zrovna kvete aneb trocha botaniky. Provázet budou mj. sochy v krajině kolem Hostětína. Předpokládaná doba trvání: 8-11 hodin S sebou: oblečení do terénu pro každé počasí.

Pořadatel: ZO ČSOP Veronica
Kontakt:
Alena Gbelcová
E-mail: alena.gbelcova@veronica.cz
Telefon: 572 630 670

Setkání s Dalejským potokem

Termín: 19. 6. 2010
Místo: Dalejské údolí, Praha
Sraz: v 8:30 na tramvajové zastávce Poliklinika Barrandov nebo v 9:25 na bývalém koupališti v Klukovicích

Popis akce: Rodinný výlet s batůžkem či kočárkem z Barrandova zelenou cestičkou podél Dalejského potoka s cílem v Řeporyjích, odkud se budemem vracet buď vlakem na Smíchovské nádraží nebo autobusem na metro Luka. Program vhodný pro rodiny s dětmi.

Pořadatel: ZO 01/87 ČSOP Strom
Kontakt:
Zuzana Geröová
E-mail: zuzulaj@centrum.cz
Telefon: 606 757 377

Setkání s přírodou na Pařezovském kopci

Termín: 13. 6. 2010
Místo: Pařezovský kopec
Sraz: v 15:30 pod kopcem u cedule Pařezov

Popis akce: Procházka po Pařezovském kopci s cca 30 minutovým výkladem. Setkání s našimi jaky a hraní a povídání nejen pro děti a rodiče.

Něco málo o kopci, na kterém strávíme příjemné odpoledne: významný krajinný prvek Pařezovský kopec tvoří sušší lada s roztroušenými náletovými dřevinami – v minulosti využívané jako pastviny. Jedná se o lokalitu s výskytem vzácných a chráněných druhů rostlin (vstavač kukačka, vemeník dvojlistý, jehlice plazivá) a hmyzu (otakárek ovocný, svižník polní, potemník písečný, samotářské včely, nesytka česká, čmeláci).

Pořadatel: ZO ČSOP Libosváry
Kontakt:
Blanka Valášková
E-mail: ic.domazlice@envic.cz
Telefon: 603 889 083

Setkání s lužním lesem v biokoridoru Hloučela

Termín: 19. 6. 2010
Místo: biokoridor Hloučela
Sraz: v 9:00 U Abrahámka, biokoridor Hloučela, Prostějov

Popis akce: Aktivity nejen pro rodiny s dětmi. Společná vycházka částí naučné stezky biokoridorem Hloučela bude spojena s praktickou pomocí přírodě (sbírání odpadků, údržba naučné stezky, hrabání posečené trávy apod.). Pro děti i dospělé budou současně připraveny hravé přírodovědné aktivity na téma les a jeho obyvatelé v biokoridoru. Vycházka bude ukončena společným opékáním špekáčků u Abrahámka. S sebou pracovní rukavice a oblečení do terénu. Občerstvení (včetně špekáčků) bude zajištěno.

Pořadatel: ZO ČSOP Bělozářka
Kontakt:
Eva Zatloukalová
E-mail: ezatl@centrum.cz
Telefon: 603 730 594

Setkání s motýli a ptáky ve VKP Pichce Příbram

Termín: 12. 6. 2010
Místo: Příbram
Sraz: dolní část autobusového nádraží Příbram, čas: 8:30 hodin

Popis akce: VKP Pichle nás bude provázet RNDr. Ondřej Sedláček Ph.D., iniciátor VKP. VKP (významný krajinný prvek) ,,Motýlí step Pichle“ Lesostepní lokalita o rozloze 9 ha, na které se pohybuje 48 druhů denních motýlů a 40 druhů ptáků. Mnoho druhů zde patří mezi ohrožené. Vyskytují se zde jak teplomilné druhy, tak druhy vázané na podmáčené louky, což potvrzuje pestrou mozaiku prostředí. harakter akce, program, doporučené vybavení atd.

Pořadatel: ZO ČSOP 12/12 Střední Brdy
Kontakt:
Lukáš Tůma
E-mail: csop.strednibrdy@seznam.cz
Telefon: 736 738 704

Setkání se studánkami, prameny a pravěkem

Termín: 12. 6. 2010
Sraz: v 10:00 u firmy LDN na Litomyšlské ulici, Česká Třebová

Popis akce: V sobotu se vydáme z České Třebové do údolí potoka Křivolík. Zastavíme se u několika studánek, prohlédneme si i prameny, které potok napájejí. Cílem putování bude Muzeum v živé přírodě a experimentálně archeologické centrum Osada Křivolík, kde nás čeká bohatý program. Vodu na cestě nalezneme, nějaké jídlo si však vezměte s sebou. Pořádá ZO ČSOP Podorlicko a Bacrie, přátelé živé přírody (http://bacrie.cestovatel.cz/).

Pořadatel: ZO ČSOP Podrolicko Česká Třebová
Kontakt:
Václav Hampl
E-mail: vac.hampl@seznam.cz
Telefon: 725 734 871

Setkání s Feronou

Termín: 14. 6. 2010
Sraz: v 17:00 u ZŠ V Zálomu, Ostrava-Zábřeh

Popis akce: Postindustriální prales, tůně, vývěry vody a ptačí zpěv. Procházka po pravěkém „vysokém břehu“ Odry, po němž má jméno městská
čtvrť Zábřeh. Plenérové kreslení. Posezení u ohně a plánování
obnovy studánek.

Pořadatel: ZO ČSOP Na břehu
Kontakt:
Radana Parmová
E-mail: radana.p@volny.cz

Setkání s památnými stromy

Termín: 12. 6. 2010
Místo: okolí Nových Hradů
Sraz: v 9:00 na náměstí v Nových Hradech

Popis akce: Vycházka po okolí Nových Hradů, při které nás Ing. Bohuslav Švarc seznámí s památnými stromy a problematikou jejich ošetřování.

Pořadatel: ZO ČSOP Nové Hrady
Kontakt:
Jitka Šáchová
E-mail: sachovajit@seznam.cz
Telefon: 386 362 626 (večer)

Setkání s přírodou lednického parku

Termín: 19. 6. 2010
Místo: Lednicko-valtický areál
Sraz: v 9:15 na Bartolomějském náměstí, Veselí nad Moravou

Popis akce: Příroda a lidská kultura nemusejí stát vždycky proti sobě, ale mohou se i navzájem doplňovat. Příkladem jsou také rybníky v lednickém zámeckém parku. Provázet bude RNDr. Eva Řezáčová.

Časový plán: 9:15 – odjezd (autobusem z Bartolomějského nám. ve Veselí nad Moravou), 16:00 – předpokládaný příjezd (do Veselí nad Moravou). Počet zájemců je omezen kapacitou autobusu! Akce se uskuteční za podpory Jihomoravského kraje.

Pořadatel: ZO ČSOP Bílé Karpaty
Kontakt:
Marie Petrů, DiS.
E-mail: visbk@bilekarpaty.cz
Telefon: 518 322 545

Setkání s lilií zlatohlavou u Dvakačovic na Chrudimsku

 

 

Termín: 20. 6. 2010
Místo: Okolí Hrochova Týnce a Úhřetic – okres Chrudim
Sraz: v 11:06 na zastávce ČD Bořice

Popis akce: Setkání s přírodou v okolí Hrochova Týnce na Chrudimsku nás zavede do šípákové doubravy ve „VKP Dvakačovická stráň“. Pokračovat budeme do „VKP Úhřetický les“ (dubový luh), který přípomíná lužní porost. V obou lokalitách se vyskytuje lilie zlatohlavá. S sebou: dobré oblečení a obuv do přírody, jídlo, pití. Čekat vás budeme na železniční zastávce v Bořicích (trať Chrudim-Moravany). Odjezdy: z Chrudimě odjíždí přímý vlak do Bořic v 10:22 hod, z Hrochova Týnce do Bořic v 10:45 hod. (os 250046), z Pardubic se dostanete v 10:44 (os.5023), z Chocně v 10:42 (r. Orlice), z Holic v 10:39 (os 25311), do žst.  Moravany, kde přestoupíte na osobní vlak č.25047, který do Bořic přijíždí v 11:02hod.

Pořadatel: ZO ČSOP 44/16 Klub ochránců SPR Habrov
Kontakt:
Tibor Schwarz
E-mail: csop@chrudim.cz
Telefon: 728 226 733

Setkání se splešťulí blátivou

 

 

 

Termín: 11. 6. 2010
Místo: Vlašim – zámecký park a Podblanické ekocentrum
Sraz: v 16:30 před Podblanickým ekocentrem ve Vlašimi

Popis akce: Zveme malé i velké objevitele do tajemného světa vodních živočichů. Vyzkoušíme si lov a určování vodních bezobratlých. Sraz v 16.30 hodin před Podblanickým ekocentrem, odkud se vydáme k soutoku Blanice s Domašínským potokem (můžete přijít přímo k soutoku). Budeme zde lovit vodní breberky pomocí sítí (cca do 17.30). Poté se vydáme zpět do ekocentra, kde si nalovené živočichy prohlédneme pod lupou a binolupou a určíme pomocí klíče. Na závěr shlédneme krátkou fotoprezentaci vodních živočichů. Zakončení cca v 18.30 – 19 hodin. Akce je určena pro dospělé i děti a je zdarma. Menším dětem doporučujeme doprovod dospělých. Obuv a oděv do terénu, případně holínky.

Pořadatel: 02/09 ZO ČSOP Vlašim
Kontakt:
Jana Havelková
E-mail: jana.havelkova@csop.cz
Telefon: 317 845 169

Setkání s poklady Velkopopovicka, aneb výlet roku

 

 

 

Termín: 19. 6. 2010
Místo: Velké Popovice – okolí
Sraz: v 8:00 na parkovišti před hlavní bránou pivovaru

Popis akce: Výlet roku… můžete být u toho. Víte, že jen dvě desítky kilometrů od Prahy, nedaleko Velkých Popovic leží památky na keltské osídlení starší než náš letopočet? Víte, že kousek za touto obcí lze obdivovat rostliny a spatřit živočichy, které většina české populace nikdy neuvidí? A víte, že dokonce přímo uprostřed Popovic lze posvačit pod stromy, pamatujícími období baroka? Nejen takové, ale i celou řadu dalších vybraných unikátů z bezprostředního okolí Velkých Popovic můžete poznat na výletě, který na sobotu 19. června připravila velkopopovická ZO Českého svazu ochránců přírody v rámci svazové kampaně Setkání s přírodou. Ať půjdete pěšky (případně na kole), s dětmi (či s prarodiči), zván je každý, koho zajímá jedno z nejkrásnějších a dosud neobjevených míst Středních Čech. A nemusíte ujít či ujet ani plánovaných cca 20 km; pokud máte navigaci, nabídneme vám na místě schůzky případně kratší trasu na míru podle vašich přání a schopností. Průvodci vám budou znalci a milovníci Velkých Popovic. Takže si poznamenejte do kalendáře k sobotě 19. června: Výlet roku. Sejdeme se za každého počasí a nezapomeňte na svačinu, návrat až v odpoledních hodinách.

Pořadatel: ZO ČSOP 10/02 Velké Popovice
Kontakt:
Miroslav Hájek
E-mail: hajek.miroslav@gmail.com
Telefon: 246 037 482

Setkání s řekou, aneb ze života Chrudimky

Termín: 13. 6. 2010
Místo:
 Slatiňany – Práčov
Sraz: ve 13:30 u lávky na Starém náměstí, Slatiňany

Popis akce: Nenáročná procházka podél řeky, během níž uvidíme jak upravené, tak přirozené koryto a nejnovější revitalizační opatření. Seznámíme se s typickými obyvateli řeky, ptáky i rostlinami u vody. Vedou: Vlastík Peřina (AOPK Pardubice), Michal Pešata (Krajský úřad).

Pořadatel: Naděžda Gutzerová
Kontakt:
E-mail: gutzer@centrum.cz
Telefon: 723 004 397

Setkání s krásami přírody

Termín: 20. 6. 2010
Místo:
 Rokycany a okolí
Sraz: v 15.00 hodin před sídlem ZO ČSOP Rokycany, Švermova 748/II – nad vlakovým nádražím

Popis akce: Společná vyjížďka na kole spojená s poznáváním krás okolní přírody, nenáročná zhruba desetikilometrová trasa v okolí Rokycan vhodná pro všechny věkové kategirie, návštěva Klabavské přehrady s možností pozorování zajímavých druhů živočichů vázaných k vodnímu prostředí, návrat zhruba do 18-ti hodin. Akce je spojená s prohlídkou záchranné stanice živočichů a ekocentra v Rokycanech.

Pořadatel: ZO ČSOP 29/01 Rokycany
Kontakt:
Pavel Moulis
E-mail: pavel.moulis@tiscali.cz
Telefon: 371 722 686, 603 239 922

Setkání s Brněnským stromem roku 2010

Termín: 17. 6. 2010
Místo:
 Vídeňská 52, Brno
Sraz: 16.00 hod.

Popis akce: Vítězem jubilejního 11. ročníku celobrněnské ankety Brněnský strom roku se pro rok 2010 stal Jeřáb oskeruše na Vídeňské ulici č.52. Vítěze nyní čeká odborné ošetření garantované Veřejnou zelení města Brna a také postupuje do celorepublikového kola ankety Strom roku, kterou pořádá Nadace Partnerství. Oslava se bude konat ve čtvrtek 17. června, v 16 hodin ji zahájí cimbálovka Veronica. Ocenění nominovatelům předá náměstek primátora Martin Ander, který anketě poskytl záštitu. Zváni jsou všichni příznivci nejen brněnských stromů. Jeřáb oskeruše je listnatý, opadavý, u nás zdomácnělý ovocný strom, patřící mezi jeřáby spolu s našimi původními druhy jeřábem ptačím, jeřábem mukem a jeřábem břekem. Plody oskeruše jsou jedlé, tradičně se suší, dělají se z nich kompoty nebo marmelády. Z plodů se dá také vyrábět pálenka nebo likér. Plody jsou léčivé a bohaté na vitamíny A, C, pektiny, organické kyseliny či minerály.

Pořadatel: ZO ČSOP Veronica
Kontakt:
Romana Košťálová
E-mail: romana.kostalova@veronica.cz
Telefon: 542 422 750

Setkání s tajemstvím Milíčovského lesa

Termín: 17. 6. 2010
Místo: 
Milíčovský les a rybníky
Sraz: 
v 17:00 u sochy kosmonautů, stanice metra Háje, Praha 4

Popis akce: Podvečerní vycházka Milíčovským lesem spojená s pozorováním a poslechem zde žijících ptáků. Lokalita je přírodní památkou zahrnující nejen les ale i přilehlé rybníky. Společně poodhalíme tento často přehlížený kus přírody ležící jen pár kroků od známeno sídlliště Jižní město. Trasa je fyzicky nenáročná a zabere nám cca 3 hodiny.

Pozvánku naleznete zde!

Pořadatel: Kancelář ÚVR ČSOP
Kontakt:
Patrik Sláma
E-mail: patrik.slama@csop.cz
Telefon: 222 516 115

Telefon: 606 131 028

Setkání s Posázavím

Termín: 13. 6. 2010
Místo:
 Posázaví
Sraz: 
v 9:00 u CEV Zvoneček ve Vraném nad Vltavou

Popis akce: Centrum ekologické výchovy Zvoneček Vás zve na zajímavou cykloexkurzi po krásách Posázaví. Projedeme trasu: Jílové, Kamenice, Zbořený Kostelec, Žampach. Dvě varianty trasy 30 km (možnost návratu vlakem) a 55 km.

Plakát naleznete zde!

Pořadatel: ZO ČSOP 11/11 Zvoneček
Kontakt:
Michal Kubelík
E-mail: info@cev-zvonecek.cz
Telefon: 606 131 028

Setkání s EVL V Hladomoří

Termín: 12. 6. 2010
Místo:
 Evropsky významná lokalita V Hladomoří (okres Praha-západ)
Sraz: 
v 9:35 na zastávce ČD Skochovice (trať č. 210 – Posázavský pacifik)

Popis akce: Centrum ekologické výchovy Zvoneček Vás zve na botanickou exkurzi do EVL V Hladomoří. Pojďte se naučit poznávat rostliny a mechy skalních stepí a doubrav. Exkurzi vedou RNDr. Jana Möllerová, CSc. a RNDr. Hana Franklová.

Plakát naleznete zde!

Pořadatel: ZO ČSOP 11/11 Zvoneček
Kontakt:
Michal Kubelík
E-mail: info@cev-zvonecek.cz
Telefon: 606 131 028

Setkání s Rohožníkem

Termín: 13. 6. 2010
Místo: Praha – Dubeč
Sraz: ve 14:00 u lomu v Dubečku

Popis akce: Prohlídka části přírodního parku Říčanka a především ZCHÚ
Rohožník. Odborné výklady se budou věnovat řadě oborů – především
geologii a archeologii. Na setkání jsou zváni i místní obyvatelé,
zejména ti, kteří se do Dubče přistěhovali nedávno. Po prohlídce
Rohožníku budou zájemci pokračovat pochůzkou přes Podlesek do
Uhříněvsi.
Do Dubečku se dostanete autobusem MHD č. 111 ze stanice metra Skalka.

Pořadatel: ZO ČSOP 01/04 Botič-Rokytka
Kontakt:
Josef Moravec
E-mail: botrok@centrum.cz
Telefon: 602 255 443

Setkání s plavuněmi, masožravkami, motýli a vážkami Bečovska

Termín: 12. 6. 2010
Místo: Bečov nad Teplou
Sraz: v 9:15 na vlakovém nádraží v Bečově

Popis akce: Půjdeme po trase Bečov – vyhlídka nad Bečovem, Šibeniční vrch se zbytky šibenice a novou Naučnou stezkou, PP Homolka, EVL (= evropsky významná lokalita) U hájenky; EVL Bečovské lesní rybníky; návrat lesem zpátky do Bečov; uvidíme mokřadní vegetace s tůňkami – vážky, čolky a další obojživelníky, ukázku speciálního hospodaření zajišťovaného Správou CHKO Slavkovský les na loukách s výskytem vzácného hnědáska chrastavcového, unikátní lokalitu s výskytem plavuní včetně kriticky ohrožených plavuníků, lesní komlex s žulovými skalkami a populací kriticky ohroženého zběhovce jehlancovitého.

Průvodci: Mgr. Přemysl Tájek (Správa CHKO Slavkovský les a ZO ČSOP Kladská), Mgr. Pavla Blažková (Správa CHKO Slavkovský les) a Mgr. Petra Cehláriková (Správa CHKO Český les)

Pořadatel: ZO ČSOP 23/08 Kladská
Kontakt:
Mgr. Kateřina Dvořáková
E-mail: katka.dvorakova@slavkovskyles.cz
Telefon: 608 131 672

Setkání s NS Sudslavický okruh

 

 

 

Termín: 12. 6. 2010
Místo: NS Sudslavický okruh
Sraz: v 10:00 na vlakovém nádraží v Bohumilicích (u začátku NS)

Popis akce: Vycházka po 3,2 km dlouhé stezce vedoucí přírodní rezervací Opolenec. Tématem vycházky budou přírodovědné a technické zajímavosti související s přírodou a historií tohoto okruhu a přírodní rezervace Opolenec. Vycházku povede Jakub Hromas.

Pořadatel: ZO ČSOP 19/05 Šumava
Kontakt:
Jakub Hromas
E-mail: jakub.hromas@csopsumava.cz
Telefon: 777 812 835

Setkání s bylinkami Kosíře

Termín: 12. 6. 2010
Místo: Přírodní park Velký Kosíř
Sraz: v 9:45 na vlakovém nádraží v Čelechovicích na Hané

Popis akce: Vycházka se znalcem léčivých rostlin Vl. Vytáskem z Litovle po rozkvetlých loukách Velkého Kosíře. Odjezd vhodného vlaku z Prostějova v 9:26 z hlavního nádraží, v 9:29 z místního nádraží. Návrat do Čelechovic do 16 hodin. Vlak do Prostějova odjíždí v 16:14. S sebou jídlo a pití na celý den.

Pořadatel: Regionální sdružení ČSOP Iris
Kontakt:
Eva Zatloukalová
E-mail: ezatl@iris.cz
Telefon: 603 730 594

Setkání s hořečkem na Salátově kopci

 

Termín: 12. 6. 2010
Místo: Zašovice 14
Sraz: v 10:00 v Centru ochrany přírody Chaloupky, Zašovice 14

Popis akce: Návštěva ekologické farmy ZO ČSOP Kněžice s chovem ovcí spojená s terénní vycházkou na významnou lokalitu Salátův kopec. Tato lokalita je zachovalou obecní pastvinou s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů typických pro suchá, slunná stanoviště. Program na cca 2-3 hodiny: prohlídka statku, ukázka práce ovčáckého psa se stádem, pro děti možnost jízdy na koni,exkurze s výkladem a odchytem hmyzu. Akci pořádá Centrum ochrany přírody Chaloupky působící při ZO ČSOP Kněžice v Zašovicích. Zváni jsou především místní obyvatelé, široká veřejnost a rodiny s dětmi. Trasa exkurze je nenáročná, s sebou pokrývku hlavy a dostatek tekutin.

Pořadatel: ZO ČSOP 62/88 Kněžice
Kontakt:
Václav Křivan
E-mail: vaclav.krivan@chaloupky.cz
Telefon: 721 321 281

Setkání s vlky

 

Termín: 17.6.2012
Sraz: ZO ČSOP, Švermova 748/II, Rokycany, 9.00 hodin

Popis akce: Od sídla rokycanských ochránců přírody se v neděli 17. června v 9.00 hodin vydáme přes polesí Kotel do Nevida k Václavu Chaloupkovi, který nám ukáže své vlky, popř. jiná zde chovaná zvířata. Kromě jízdního kola je potřeba si vzít drobný peníz na občerstvení. Trasa je zhruba 15 kilometrů s předpokladem ukončení kolem oběda.

Pořadatel: ZO ČSOP Rokycany
Kontakt: Pavel Moulis

e-mail: pavel.moulis@tiscali.cz

tel: 603239922

 

Setkání s přírodou stezky ZŠ Praktické

 

Termín: 17.6.2012
Sraz:  Javorka, 10:00

Popis akce: Na výletě  vyrazíme spolu s oranizátory  tentokrát po naučné stezce Základní školy Praktické. Ta vede  z České Třebové do Semanína. Cestou budeme poznávat přírodu, hrát hry a aktivně relaxovat. Velkým lákadlem bude pro řadu turistů možnost příjemného a zdravého odpočinku u instalovaného knajpoviště v Semaníně. Tímto nezvyklým termínem se označuje přírodní otužovadlo.

Pořadatel: ZO ČSOP Zlatá Studánka
Kontakt:  Pavlina Vomáčková

e-mail: pavlina.vomackova@seznam.cz

tel: 605 717 350


Setkání s  přírodou v Podorlickém skanzenu v Krňovicích

Termín: 16.6.2012

Sraz: Podorlický skanzen Krňovice, časy vycházek budou oznámeny na našich webových stránkách www.krnovice.cz

Popis akce:  Akce bude mít formu vycházky, kde bude představena příroda v okolí Podorlického skanzenu (Přírodní park Orlice) a také projekt Revitalizace toku, nivy a mokřadů u Krňovic, který naše organizace v letošním roce realizuje. Není potřeba žádné speciální vybavení, nutné je však samozřejmě vhodné oblečení a obuv do přírody.
Časy vycházek (11,13:30,15:30) a podrobnosti najdete zde  http://www.krnovice.cz/aktuality.html .

Pořadatel:ZO ČSOP Orlice
Kontakt:  Adam Záruba

e-mail: adam.zaruba@krnovice.cz

tel:  604 751 265

Setkání s ďáblickým ekocentrem a hadem Ká

 

Termín: 16.6.2012

Sraz:  v 9 hodin Ekocentrum Kokořínská 2, Praha 8

Popis akce: Akce v objektu Ekocentra „Poznáním k ochraně“ a přilehlém zahradním libosadu s bazénem.
Pro zájemce jsou připraveny testy znalostí naší fauny plazů, možnost shlédnutí instruktážních videoprogramů z naší i světové přírody podle vlastního výběru z produkce našeho videostudia „Poznej a chraň“ (katalog viz www.hales.ic.cz);
Úvod do psychometrie a terapie případných projevů herpetofóbie; artedukace s možností naučit se hymny ekologické, herpetologické, testudní, varaní, saharské, africké. Návštěvníci se setkají s obyvateli biostaničky a budou moci se vykoupat s Kiplingovým hadem Ká (Python reticulatus kardiomaculatus) v zahradním bazénu.  K dispozici bude opékání buřtíků či brambor na zahradě Ekocentra.

Pořadatel: ZO ČSOP ochrana Herpetofauny
Kontakt:  Jiří Haleš

e-mail: jiri.hales@volny.cz

tel: 731321734

Setkání s přírodou Kladecka

 

Termín: 16.6.2012
Sraz: Vlakové nádraží v Jesenci v 9:00, odjezd vhodného vlaku z Prostějova hl. n. v 8:02

Popis akce: Exkurze pro veřejnost na které  spolu s  odbornými průvodci projdeme naučnou stezku Kladecko. Cestou navštívíme i významný krajinný prvek Bělá – Horní mlýn, dle časových možností i chráněná území Na Kozénku a U Nádrže. Návrat do Prostějova vlakem ze Dzbele před 15. hodinou. Všichni účastníci obdrží tištěné materiály k naučné stezce.

Pořadatel: ZO ČSOP Bělozářka
Kontakt:  Eva Zatloukalová

e-mail: ezatl@centrum.cz

tel: 603 730 594

 

Setkání se studánkami

 

Termín: 16. 6. 2012
Sraz: Dvě varianty termínu srazu dle programu. V 10:00 a v 15:00  na autobusové zastávce Hojkov

Popis akce: Svěcení nové studánky a reliéfu Nejsvětější Trojice se uskuteční asi půl kilometru od obce.
Dopoledne bude probíhat úklid a příprava místa pro svěcení. Doporučujeme  pracovní oblečení a rukavice.
Odpoledne proběhne samotné  svěcení studánky a reliéfu a dále se uskuteční vycházka za dříve zbudovanými studánkami.

Pořadatel: ZO ČSOP Margarita
Kontakt:  Tomáš Krásenský

e-mail: tomas.krasensky@seznam.cz

tel: 605047182

Setkání s podvečerní přírodou Prachovských skal

Termín: 15. 6. 2012
Sraz: parkoviště Prachov, Český ráj, 17:00

Popis akce: Základní organizace ČSOP Prachovské skály srdečně zve všechny zájemce na podvečerní vycházku do Prachovských skal, která se uskuteční v pátek 15. června od 17 hodin na Prachově, jako součást celorepublikové akce SETKÁNÍ S PŘÍRODOU.
Všichni účastníci se mohou těšit na působivou atmosféru skalního města, řadu zajímavostí a poutavá pozorování doplněná odborným výkladem

Pořadatel: ZO ČSOP Prachovské skály
Kontakt:  Jiří Krupka

e-mail: krupka.jiri@seznam.cz

tel: 605047182

Setkání s naučnou stezkou Podskalí

 

Termín: 15. 6. 2012

Sraz:  Sraz v 17:00 před Zavadilkou

Popis akce: Vycházka na Strakonické Podskalí, kde se nachází naučná stezka. Ta tento rok slaví 20 let od svého vzniku. Návštěvníci se dozvědí na její 3 km dlouhé trase o zdejších přírodovědeckých, geografických a historických zajímavostech. Okruh stezky začíná na levém břehu řeky, vede kolem pivovaru a Zavadilky a pokračuje k lávce přes ostrov. Přes Kalvárii (stráň na pravém břehu řeky) pak kolem pomníku F. L. Čelakovského míří k hradu, kde končí.

Pořadatel: ZO ČSOP Strakonice

Kontakt: Alena Hrdličková

email: alena.hrdlickova@knih-st.cz

telefon: 383333048

 

Setkání s tajemstvím Milíčovského lesa

Termín: 14. 6. 2012

Sraz:   v 16:00, u sochy kosmonautů, stanice metra Háje

Popis akce: Podvečerní vycházka Milíčovským lesem spojená s pozorováním zde žijících ptáků a rostlin. Lokalita je přírodní památkou zahrnující nejen les, ale i přilehlé rybníky. Společně poodhalíme tento často přehlížený kus přírody ležící jen pár kroků od známého sídliště Jižní Město.
Trasa je fyzicky nenáročná a zabere nám cca 3 hodiny.

PořadatelDům ochránců přírody v Praze

Kontakt: Patrik Sláma

e-mail: patrik.slama@csop.cz

telefon: 222 516 115

 

Setkání za Feronou

 

Termín: 13. 6. 2012

Sraz:   16:00h před ZŠ V Zálomu 1, Ostrava – Starý Zábřeh /zast.tramvaj 17, 11, 17 „Ferona“, autobus 36, 48 „Pískové doly“

Popis akce: Vycházka cca 1h nenáročným terénem v  nové divočině opuštěných skladišť na hranici původního lesa a tří obvodů.  Nečekaná biodiverzita, vývěry vody, tůně, ptačí hlasy včetně slavíka obecného (ozve-li senám).Doporučujeme repelent a pevnou obuv. Možno dle zájmu opékat párky a sbírat jahody. Jako botanický bonus – náš loňský objev: hruštička menší /Pyrola minor/.

Pořadatel: ZO ČSOP Na Břehu

Kontakt: Radana Parmová

e-mail: radana.p@volny.cz

telefon: 608316639

Setkání s mokřadní rezervací Kolo

 

Termín: 10. 6. 2012

Sraz:  Slavkov, obchod Hruška, 13 hod.

Popis akce: Přírodovědná vycházka s cílem v mokřadní rezervaci  Kolo. Návštevníci budou moci pomoc při sčítání orchidejí, případně  se založením hadí líhně. Za deštivého počasí se nekoná. Doporučujeme starší oblečení.

PořadatelZO ČSOP Pantoflíček Slavkov

Kontakt:  Vlasta Ondrová

e-mail: o.vlasta@seznam.cz

telefon: 776 716 704

Setkání s lesními rybníky

 

Termín:  10.6.2012

Sraz: v 9.00 na autobusovém nádraží v Nových Hradech

Popis akce: Vycházka kolem rybníků mezi Novými Hrady a Veveřím. Celková délka trasy je asi 8 km, účastníci se na ní seznámí s lesy, rybníky, žulovými balvany a dalšími krajinnými prvky typickými pro novohradské podhůří. Doporučujeme obuv a oblečení vhodné do terénu.

Pořadatel: ZO ČSOP Nové Hrady
Kontakt: Jita Šáchová

e-mail: sachovajit@seznam.cz

tel: 386 362 626 večer

Setkání s přírodou Opičáku

 

Termín:9.6.2012 od 9 hodin

Sraz: Informační tabule u vchodu do lokality od MHD, 9.00 hodin

Popis akce: Komentovaná exkurze s výkladem o biotopech i druzích rostlin i živočichů, kteří tu rostou a žijí, i o tom co zde ČSOP plánuje v příštích letech.
Repelent proti komárům, dlouhé kalhoty a fotoaparát doporučujeme :-)

Pořadatel: ZO ČSOP Armillaria
Kontakt: Mgr. Květa Morávková

e-mail: armillaria@volny.cz
tel: 602154091

Setkání s přírodou v okolí Pramenů a Mariánských Lázní

 

Termín: 9. 6. 2012
Sraz: v Pramenech v 10.50 h sraz je u obecního pramene před hospodou, autobusová zastávka je poblíž.

Popis akce: Přírodovědná exkurze přes jedny z nejcennějších lokalit Slavkovského lesa. Přijďte se potěšit mokřadními loukami v plném květu, osvěžit se douškem minerálky a nahlédnout do odlehlých hvozdů plných vzácného rožce kuřičkolistého.

Poznámka: Oblečení doporučujeme teplé a suché, repelent s sebou.

Pořadatel: ZO ČSOP Kladská
Kontakt: Pavla Tájková

e-mail: PajaBlazkova@seznam.cz

tel: 602273443

 

Setkání s obojživelníky v Pozdyni

 

Termín:  9. 6. 2012
Sraz: V Pozdyni u autobusové čekárny, 9:00

Popis akce:  Navštěvníci se mohou těšit naprůzkum rybníčků a mokřin v okolí Pozdyně.   Výklad a konkrétní ukázky zajistí pan Mgr. David Fischer, který se věnuje  herpetologii a je zaměstnancem příbramského muzea.

Pořadatel: ZO ČSOP Roháči
Kontakt:  Jiří Brda

e-mail: csop.rohaci@gmail.com

tel:  733277712

Setkání s užovkou v Podyjí

 

Termín:  9. 6. 2012
Sraz: Hnanice, 10 hod., u bývalé roty pohraniční stráže

Popis akce: Trasa povede z Hnanic přes Šobes, Devět mlýnů, Sealsfieldův kámen, Havranické vřesoviště a zpět do Hnanic.  Vycházka veede středně těžkým terénem s délkou 14 km.  Jídlo a pití si vezměte s sebou. Exkurzi vedou a odborný výklad zajistí Blanka Mikátová a Mojmír Vlašín. Akce se koná ve spolupráci se Správou NP Podyjí.

Pořadatel: ZO ČSOP Veronica
Kontakt: RNDr. Mojmír Vlašín

e-mail: mojmir.vlasin@veronica.cz

tel: 542 422 575, 602 404 285

 

Setkání s houbami vlašimského parku

 

Termín:  9. 6. 2012
Sraz: ve 13.30 hodin u hlavního vstupu do parku

Popis akce:  Mykologická vycházka pod vedením známého mykologa Pavla Špinara. Spolu s ním se vydáme do vlašimského zámeckého parku sbírat a určovat jedlé i nejedlé houby a představíme si také chráněné druhy.
Sraz účastníků je ve 13.30 hodin u hlavního vstupu do parku. Pan Špinar určí i houby, které si přinesete. Pro každého účastníka brožurka zdarma

Pořadatel: ZO ČSOP Vlašim
Kontakt:  Jana havelková

e-mail: jana.havelkova@csop.cz

tel:  317 845 169

 

Setkání s přírodou Opičáku

 

Termín:9.6.2013

Sraz:10:00 u vchodu do lokality – Ostašovská ul. u zadní kruhové křivatky
nad Globusem, Liberec

Popis akce: Komentovaná exkurze s výkladem o biotopech i druzích rostlin i živočichů, kteří tu rostou a žijí, i o tom co zde ČSOP plánuje v příštích letech.
Dlouhé kalhoty a fotoaparát doporučujeme :-)

Pořadatel: ZO ČSOP Armillaria
Kontakt: Mgr. Květa Morávková

e-mail: armillaria@volny.cz
tel: 602154091

Setkání s mokřadním rájem Tepelska, aneb za sirnými vývěry, motýly a vzácným všivcem

Termín:15.6.2013

Sraz: v 10:40 na autobusové zastávce v Rájově

Popis akce: Se skvělými průvodci Jiřím Brabcem a Přemyslem Tájkem máte
jedinečnou možnost se podívat do části nově vyhlášených Ramsarských
mokřadů. Vypravte se obdivovat skryté krásy mokřadních luk se zasvěceným
povídáním o květeně. Exkurze bude také doplněna ukázkou vážek, motýlů a
ptačími hlasy. Zájemci si mohou vyzkoušet odchyt do entomologických sítí.
Navštívíme mokřadní louky, slatiniště, přechodové rašeliniště, přírodní
rybníčky i sirné mofety. Na konci trasy si budete moci sáhnout do
„magického důlku“ ve smírčím kříži a zajistit si tak splnění vašeho
nejtajnějšího přání. Trasa: Rájov – rybníčky u Služetína – zaniklý
Podhorní mlýn – PP Sirňák – PP Podhorní slatě – Ovesné Kladruby (celkem 10
km)

Pořadatel: ZO ČSOP Kladská a Správa CHKO Slavkovský les
Průvodci: RNDr. Jiří Brabec, Mgr. Přemysl Tájek, Mgr. Pavla Tájková
Kontakt: P. Tájek,
Email: tacek@seznam.cz
Tel: 602 793 922
Poznámka: Kvalitní obuv, nejlépe holinky s sebou! Doprava tam: autobus v
10:30 z Mariánských Lázní, Doprava zpět: vlak z Ovesných Kladrub do ML
16:09 a 18:14

 

Setkání s Loupežníkem

Termín: 15. 6. 2013
Sraz: na autobusové zastávce v Plumlově v 8:45, vhodný autobus z
Prostějova jede v 8:25 z aut. nádr. (stanoviště č. 11). Návrat autobusem
MHD ze zastávky Domamyslice, autobus jede vždy v celou hodinu.

Popis akce: Vycházka nejen pro rodiče s dětmi v rámci celostátní akce Setkání
s přírodou. Cestou z Plumlova do Domamyslic navštívíme lokalitu Loupežník (bývalý lom s jezírkem) a nejméně dvě studánky na Záhoří. Pro děti i jejich rodiče budou připraveny hravé aktivity. Délka trasy asi 6 km.

Pořadatel: ČSOP RS Iris
Kontakt: Petra Orálková
e-mail: iris@iris.cz
tel: 739 669 558

Setkání s botanickou zahradou

 

Termín:  14. 6. 2013
Sraz: 16:00 v Botanické zahradě Petra Albrechta, Lidická 2, Prostějov

Popis akce: Vycházka s litovelským bylinkářem Vláďou Vytáskem, spojená
s povídáním a ukázkou léčivých rostlin prostějovské botanické zahrady.

Pořadatel: ZO ČSOP Bělozářka
Kontakt: Eva Zatloukalová
e-mail: iris@iris.cz
tel: 603 730 594

Setkání s loukami Novohradska

Termín:  16. 6. 2013
Sraz: u kapličky na Jánské louce (u zámku) v 9.00 hod.

Popis akce:  Akce bude zahájen odhalením pamětní desky u lípy Ing.
Bohuslava Švarce v zámeckém parku. Následovat bude vlastní vycházka po
lukách a pastvinách mezi Novými Hrady a Nakolicemi. Kromě travních porostů
navštívíme i městské rybníky, památné stromy Nakolickou lípu a Kleberské
duby a prohlédneme si nakolickou pískovnu. Program přizpůsobíme složení
skupiny a aktuálnímu počasí. S sebou doporučujeme kvalitní obuv a oblečení
vhodné do terénu, případně dalekohled, fotoaparát.

Pořadatel: ZO ČSOP 14/09 ZO ČSOP Nové Hrady
Kontakt: Jitka Šáchová
e-mail: csopnovehrady@seznam.cz
tel: 775 534 748

 

Setkání s tajemstvím Milíčovského lesa

Termín: 12. 6. 2013

Sraz:   v 16:00, u sochy kosmonautů, stanice metra Háje

Popis akce: Podvečerní vycházka Milíčovským lesem spojená s pozorováním zde žijících ptáků a rostlin. Lokalita je přírodní památkou zahrnující nejen les, ale i přilehlé rybníky. Společně poodhalíme tento často přehlížený kus přírody ležící jen pár kroků od známého sídliště Jižní Město. Trasa je fyzicky nenáročná a zabere nám cca 3 hodiny.

PořadatelDům ochránců přírody v Praze

Kontakt: Patrik Sláma

e-mail: patrik.slama@csop.cz

telefon: 222 516 115

Setkání s ekocentrem a Blahutovickou pozorovatelnou

Termín: 14. 6. 2014

Sraz: 9 hodin u ekocentra v Blahutovicích. Akce trvá až do 17 hodin.

Popis akce: V ekocentru Vás seznámí se svojí činností. V plánu je procházka po informačně-naučné stezce v Blahutovicích a na závěr je připravena i prohlídka Ptačí pozorovatelny u rybníka.

Pořadatel: Ekocetrum RS ČSOP Novojičínska
Kontakt: Tomáš Petřkovský
e-mail: kck.blahutovice@gmail.com

tel:777 569 381

Setkání s naučnou stezkou Nad řekou

Termín: 15. 6. 2014

Sraz: 13 hodin u Bečovské botanické zahrady v Bečově nad Teplou
Popis akce: Prezentace lokality Nad řekou, která je součástí Bečovské botanické zahrady. Návštěvníci budou seznámeni s jednotlivými zastaveními naučné stezky – les, řeka, sad, skály a nově také seznámeni s dokončeným průzkumem zde rostoucích lišejníků v počtu 41 druhů!Doporučujeme vhodné terénní oblečení.

Pořadatel: ZO CSOP Berkut
Kontakt: Jiří Šindelář
e-mail: zocsopberkut@seznam.cz

tel:736642792

Setkání s Podskalou aneb údolím Žejbra a Chrasteckem na Chrudimsku

Termín: 13. 6. 2014

Sraz: 8:30 na nádraží ČD Vrbatův Kostelec

Popis akce: Z Vrbatova Kostelce se vydáme do přírodní památky Podskala, kterou lemuje potok Žejbro s kamenitým dnem a prohlédneme si také okolní skalní útvary. Dozvíme se zajímavosti z nové naučné stezky Chrastecka, která nás seznámí s mnohými zajímavostmi lokality. Zastavíme se také u kostela sv. Jana Křtitele a odtud budeme pokračovat až k Horeckému rybníku nedaleko Podlažic až do Chrasti, kde se zastavíme v zámecké zahradě.

Pořadatel: ZO CSOP Chrudim
Kontakt: Tibor Schwarz
e-mail: csopchrudim@seznam.cz

tel:469813486

Setkání s přírodou v údolí Jevišovky

Termín: 14. 6. 2014
Sraz: v 9,00 hod sraz u tvrze Boskovštejn

Popis akce: Lehká vycházka do údolí řeky Jevišovky v nejbližším okolí obce Boskovštejn u Jevišovic. Exkurze vede po levém břehu řeky Jevišovky na lokalitu Měchounčný kopec, která je třetím rokem v péči ZO ČSOP Kněžice. Měchounčný kopec je vyjímečně zachovalá lesostep o rozloze 5 ha vzdálená asi 1,5 km jihozápadně od obce, nejrozsáhlejší pozůstatek společenstev suchých trávníků v údolí řeky Jevišovky. Lesostep je významná svým výskytem ohrožených druhů rostlin (smil písečný, křivatec český, v minulosti koniklec velkokvětý, pravděpodobně kociánek dvoudomý) a živočichů (otakárek ovocný, okáč kostřavový, saranče Stenobothrus nigromaculatus, běžník vřesovištní nebo krasec měďák) vázaných na xerotermní biotopy. Populárně-naučnou vycházku povedou entomolog a botanik a široká veřejnost se dozví o významu stepí v krajině, o jejich druhovém bohatství a o způsobu péče o ně. Zm íněna bude i funkce říčního údolí jako biologické dálnice pro živočichy i rostliny a možná se nám podaří ulovit a dětem ukázat i nějakého raka. Doporučujeme pevnou obuv, neboť lesostep na Měchounčném kopci je v příkrém svahu nad řekou. Těm, kteří se vyšplhají až na vršek stepi, kde se nachází stopy po římském ležení, se bude hodit dalekohled k obdivování krásných výhledů do krajiny Jevišovicka. Délka exkurze bude cca 2 hodiny, max. do 12 h.

Pořadatel: ZO CSOP Kněžice
Kontakt: Kateřina Feikusová
e-mail: katerina.feikusova@chaloupky.cz

tel:604157350

 

Setkání s vlky

Termín: 15. 6. 2014
Sraz: u sídla ZO ČSOP Rokycany: Švermova 748/II, Rokycany, 10.00 hodin
Popis akce: Výlet na vlastních kolech zavede zájemce z Rokycan přes Rakovou do Nevida k výběhu vlků, které zde již dvanáctým rokem chová scénárista a režisér Václav Chaloupek. Po krátkém představení této šelmy se přesuneme do Mirošova k hnízdišti čápa bílého, který je společně s čápem černým vyhlášem Ptákem roku. I zde si povíme několik zajímavých údajů o hnízdění čápů na Rokycansku. Poslední zastávkou bude Dobřív, kde navštívíme vodní hamr. S návratem je počítáno v odpoledních hodinách s možností prohlídky záchranné stanice živočichů.

Pořadatel: ZO CSOP Rokycany
Kontakt: Pavel Moulis
e-mail: pavel.moulis@tiscali.cz

tel: 603239922

Setkání s bylinkami Semanínské stezky ČSOP

Termín: 22. 6. 2014
Sraz: v 13.20 u načné cedule Semanínské stezky na návsi v Semaníně
Popis akce: Vycházka s určováním bylinek na trase Semanín – Kozlovský kopec.
Z České Třebové odjezd linkovým autobusem od nádraží v 13,04 Návrat zpět přes Kozlovský kopec pěšky. Doporučujeme terénní obuv a lupu.

Pořadatel: ZO CSOP Podorlicko
Kontakt: Hana Grundová
e-mail: freoni@atlas.cz

tel: 725734871

Setkání s obojživelníky

Termín: 14. 6. 2014
Sraz: v 10 hod v lomu Myslík (cca 2 km od Hukvald) GPS:N 49°37.16803′, E 18°14.37798′
Popis akce: Komentovaná procházka po minirezervaci Palkovické hůrky návštěvníky zavede do lomu Myslík a k Mločí studánce. Návštěvníci se dozvědí o zdejších rostlinách a živočiších. Dle počasí budou moci vidět mloky nebo jejich arvičky a čekají na ně hrátky s přírodou v podobě interaktivních her o obojživelníkách. Díky nim hlavně děti hravou

formou pochopí život obojživelníků (Hry budou připraveny pouze za příznivého počasí). Akce se zůčastní i početná skupina ze ZO ČSOP Valmez, takže neváhejte a klidně svoji účast dejte dopředu paní Aleně Pončové. Nahlášení ale rozhodně není podmínkou!

Pořadatel: ZO CSOP Alces
Kontakt: Pončová
e-mail: APmlok@seznam.cz
tel: 7314033281

Setkání s přírodou naučné stezky Mojžíšův pramen-Císařský kámen

Termín: 21. 6. 2014
Sraz: ve 14 hod u  restaurace Mojžíšův pramen
Popis akce: Komentovaná vycházka po naučné stezce, která nám představí krásné přírodní území s Mlýnským potokem, tůňkami, nepřístupnými mokřady a
suťovými lesy. V hospodářském lese si návštěvníci prohlédnou rybníček Malý Tajch a budou moci navštívit o kousek dál zrekonstruovanou rozhlednu Císařský kámen. Pokud se chcete zúčastnit, dejte vědět organizátorce –
určitě jí to udělá radost. Nahlášení ale rozhodně není podmínkou účasti!
Pevné vyšší boty doporučujeme.

 

Pořadatel: ZO CSOP Armillaria


Kontakt: Květa Morávková
e-mail: armillaria@volny.cz
tel: 602 154 091

Setkání s přírodou Opičáku

Termín: 14. 6. 2014
Sraz: sraz v 10 hodin u bránay do lesíka Opičak, ulice Ostašovská, GPS:N 50°46.36923′, E 15°1.54543′
Popis akce: Komentovaná procházka po lesíku Opičák uprostřed Liberecké aglomerace. Prostor bývalé cihelny dnes tvoří unikátní pseudolužní porost, tvořený sice převážně nepůvodním topolem kanadským, doplněný však i řadou domácích druhů dřevin – osiky, vrby, duby, javory, břízy, v podrostu pak hloh, krušina olšová a další. Některé stromy jsou přes sto let staré a pochází zřejmě ještě z původní zeleně areálu cihelny. Prohlubně jsou vyplněny „nebeskými rybníčky“ – vodními plochami napájenými výhradně ze srážkové vody. Díky ptačí pozorovatelně se návštěvníci dostanou až do koruny stromů. Procházka bude s výkladem k rostlinám, mechorostům, houbám a živočichům, s povídáním o nebeských rybníčcích, dlouhé rukávy a nohavice u pevné boty doporučujeme + repelent proti komárům. Pokud se chcete zúčastnit, dejte vědět organizátorce-určitě jí to udělá radost. Nahlášení ale rozhodně není podmínkou účasti!

Pořadatel: ZO CSOP Armillaria
Kontakt: Květa Morávková
e-mail: armillaria@volny.cz
tel: 602 154 091

Setkání s netopýry a jeskyněmi v lomu na Chlumu

Termín: 14. 6. 2014
Sraz: lom Chlum 13 hod u informačního panelu

Popis akce: Prohlídka lomu s přednáškou o historii i současnosti lomu s autorem publikace „Srbsko“, přednáška o netopýrech s ukázkou

ochočených trvale hendikepovaných netopýrů, exkurze do Srbských jeskyní (nevhodná pro předškolní děti). Vybavení na exkurzi – helma (může být i cyklistická), funkční svítilna čelovka,

obuv a oblečení do bláta. V jeskyních je teplota 8°C.

Pořadatel: ZO CSOP Nyctalus
Kontakt: Dagmar Zieglerová
e-mail: zieglerova.d@seznam.cz
tel: 605 347 433