Setkání s hořečkem na Salátově kopci

 

Termín: 12. 6. 2010
Místo: Zašovice 14
Sraz: v 10:00 v Centru ochrany přírody Chaloupky, Zašovice 14

Popis akce: Návštěva ekologické farmy ZO ČSOP Kněžice s chovem ovcí spojená s terénní vycházkou na významnou lokalitu Salátův kopec. Tato lokalita je zachovalou obecní pastvinou s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů typických pro suchá, slunná stanoviště. Program na cca 2-3 hodiny: prohlídka statku, ukázka práce ovčáckého psa se stádem, pro děti možnost jízdy na koni,exkurze s výkladem a odchytem hmyzu. Akci pořádá Centrum ochrany přírody Chaloupky působící při ZO ČSOP Kněžice v Zašovicích. Zváni jsou především místní obyvatelé, široká veřejnost a rodiny s dětmi. Trasa exkurze je nenáročná, s sebou pokrývku hlavy a dostatek tekutin.

Pořadatel: ZO ČSOP 62/88 Kněžice
Kontakt:
Václav Křivan
E-mail: vaclav.krivan@chaloupky.cz
Telefon: 721 321 281