Setkání s užovkou v Podyjí

 

Termín:  9. 6. 2012
Sraz: Hnanice, 10 hod., u bývalé roty pohraniční stráže

Popis akce: Trasa povede z Hnanic přes Šobes, Devět mlýnů, Sealsfieldův kámen, Havranické vřesoviště a zpět do Hnanic.  Vycházka veede středně těžkým terénem s délkou 14 km.  Jídlo a pití si vezměte s sebou. Exkurzi vedou a odborný výklad zajistí Blanka Mikátová a Mojmír Vlašín. Akce se koná ve spolupráci se Správou NP Podyjí.

Pořadatel: ZO ČSOP Veronica
Kontakt: RNDr. Mojmír Vlašín

e-mail: mojmir.vlasin@veronica.cz

tel: 542 422 575, 602 404 285