Pro organizátory

Oznámení akce

Následující informace budou sloužit jako podklad pro společnou propagaci všech akcí pořádaných základními organizacemi, sdruženími a kolektivními členy ČSOP v rámci aktuálního ročníku kampaně SETKÁNÍ S PŘÍRODOU a jako základní informace pro veřejnost.

Organizátor:

Název:

Termín:

Místo:

Sraz:

Popis akce:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

Připomínky, poznámky, dotazy: