Pro organizátory

Oznámení akce

Následující informace budou sloužit jako podklad pro společnou propagaci všech akcí pořádaných základními organizacemi, sdruženími a kolektivními členy ČSOP v rámci aktuálního ročníku kampaně SETKÁNÍ S PŘÍRODOU a jako základní informace pro veřejnost.