Pro organizátory

Oznámení akce

Následující informace budou sloužit jako podklad pro společnou propagaci všech akcí pořádaných základními organizacemi, sdruženími a kolektivními členy ČSOP v rámci aktuálního ročníku kampaně SETKÁNÍ S PŘÍRODOU a jako základní informace pro veřejnost.

  Organizátor:

  Název:

  Termín:

  Místo:

  Sraz:

  Popis akce:

  Kontaktní osoba:

  E-mail:

  Telefon:

  Připomínky, poznámky, dotazy: