Setkání s řekou, aneb ze života Chrudimky

Termín: 13. 6. 2010
Místo:
 Slatiňany – Práčov
Sraz: ve 13:30 u lávky na Starém náměstí, Slatiňany

Popis akce: Nenáročná procházka podél řeky, během níž uvidíme jak upravené, tak přirozené koryto a nejnovější revitalizační opatření. Seznámíme se s typickými obyvateli řeky, ptáky i rostlinami u vody. Vedou: Vlastík Peřina (AOPK Pardubice), Michal Pešata (Krajský úřad).

Pořadatel: Naděžda Gutzerová
Kontakt:
E-mail: gutzer@centrum.cz
Telefon: 723 004 397