Setkání s lovícími netopýry Třemešských rybníků

Termín: 19. 6. 2014
Sraz: v 19 hod u Ptačí pozorovatelny Třemešské rybníky
Popis akce: Večerní pozorování lovících netopýrů nad hladinou rybníků, doprovázené koncertem samců skokanů skřehotavých a tajemnými zvuky vodních ptáků. Netopýry budeme monitorovat i za pomoci speciálních přístrojů – batdetektorů. Akce je určena pro širokou veřejnost, vhodná i pro rodiny s dětmi.

Pořadatel: ZO CSOP Šumperk

Kontakt: Marcel Minář
e-mail: csopsumperk@seznam.cz

tel: 605 347 433

Setkání s bludičkami

Termín: 13. 6. 2014
Sraz: Občerstvení u Abrahámka v 17:30

Popis akce: Přijďte strávit příjemný večer procházkou pod korunami stromů podél šumící říčky Hloučely. Přineste si např. lampion, který vám pak posvítí hlavně na cestu zpět. Okružní trasa povede po cyklostezce směr Mostkovice-Tichá, zde přechod na druhý břeh směr občerstvení U Mazánka, po mostě zpět směr občerstvení U Abrahámka. Od 19 hodin posezení zpříjemní vystoupení country skupiny Hloučeláci. Doporučujeme pevnou obuv!

Pořadatel: ZO CSOP Hloučela
Kontakt: Jana Pšeničková
e-mail: jana.chybikova@seznam.cz
tel: 721377514

Setkání s motýlem

Termín: 21. 6. 2014
Sraz: vlakové nádraží v Čelechovicích na Hané v 8:25 (odjezd vhodného vlaku z hl. nádraží v Prostějově v 8:02)

Popis akce: Zábavné putování pro rodiny s dětmi plné úkolů a motýlích her. Cestou budou děti plnit různé hravé úkoly ze života motýlka babočky. Trasa povede z Čelechovic na Hané, kolem maloplošných chráněných území – Růžičkův a Státní lom po turistických i neznačených cestách až do sadu Oulehle na Kosíři, kde bude pro účastníky čekat sladké překvapení. Délka trasy (i se zpáteční cestou) asi 6 km. Doporučujeme pevnou obuv, jídlo a pití. Návrat do Prostějova individuálně v odpoledních hodinách.

Pořadatel: Regionální sdružení IRIS
Kontakt: Petra Orálková

e-mail: iris@iris.cz
tel: 739669558

Setkání s třešněmi aneb třešňový piknik

Termín: 21. 6. 2014
Sraz: V 11:00 na autobusové zastávce ve Stařechovicích (odjezd vhodného autobusu v 10:40 z autobus. nádraží v Prostějově, stanoviště č. 1) anebo ve 12:00 přímo v sadu Oulehle na Kosíři

Popis akce: Akce pro veřejnost v ovocném sadu Oulehle na Kosíři. Cesta ze Stařechovic k sadu dlouhá cca 2,5 km povede kolem stařechovického lomu, projdeme vzácnou zakrslou doubravou a navštívíme známou studánku. Od 12:00 bude v sadu Oulehle připraven Třešňový piknik, kde kromě třešňového občerstvení bude pro návštěvníky připraven „třešňový pětiboj“, entomologické pozorování hmyzu s Vojtěchem Jiříčkem a spousta dalších informací o stromech a obyvatelích sadu. Ukončení akce v 15 hodin. Vhodný vlak do Prostějova odjíždí z Čelechovic na Hané v 15:31.

Pořadatel: ZO ČSOP Oriolus
Kontakt: Eva Zatloukalová
e-mail: iris@iris.cz
tel: 603730594

 

Setkání s rosnatkou Na pramenech

Termín: 15. 6. 2014
Sraz: 9.00 hod. Parkoviště v lese na silnici Načeradec-Horní Lhota. GPS N 49°36.03340′, E 14°56.18913′

Popis akce: Vycházka rašeliništěm a rašelinnými smrčinami. Území Na pramenech je evropsky významnou lokalitou soustavy Natura 2000 a je v péči Pozemkového spolku pro přírodu a památky Podblanicka. Na vycházce uvidíme typickou mokřadní květenu (suchopýry, ostřice, zábělník) i chráněnou masožravou rostlinu- rosnatku. Lokalita je velmi zamokřená, holinky jsou nutné! Délka cca 2 hodiny.
.

Pořadatel: ZO ČSOP Vlašim
Kontakt: Martin Klaudys
e-mail: martin.klaudys@csop.cz
tel: 607711154

 

Setkání s naučnou stezkou Sudslavický okruh

Termín: 15. 6. 2014
Sraz: 14 hod na železniční zastávce Bohumilice v Čechách, vlak tu nestaví, možné parkování autem, zastávka není ve městě, ale blíž naučné stezce.

Popis akce: Přírodovědná vycházka po druhé nejstarší NS v Jihočeském kraji. Cestou budeme obdivovat Sudslavickou lípu, jeskyni, bývalou vápenku a řadu vzácných a chráněných rostlin. S sebou terénní obuv a oblečení do přírody.

 

Pořadatel:ZO ČSOP Šumava

Kontakt: Jakub Hromas
e-mail: jakub.hromas@csopsumava.cz
tel: 777812835

Setkání Setkání s orchidejemi na mokřadní louce Kolo a jejich počítání

Termín: 14. 6. 2014
Sraz: 13 hod u obchodu Hruška ve Slavkově

Popis akce: Na akci zájemci navštíví soukromou rezervaci Kolo. Od roku 2007 se v lokalitě Kolo šestkrát zvýšil výskyt orchideje prstnatce pleťového (z 500 na 3000 jedinců). A to díky pravidelné ZO CSOP Pantoflíček. Počet orchidejí se bude na akci počítat. Vyskytuje se zde také například kriticky či silně ohrožená chrpa úzkoperá, orobinec stříbrošedý aj. Řada vyskytujících se mokřadních rostlin přitahuje motýly jako např. otakárka ovocného..

Pořadatel:ZO ČSOP Pantoflíček
Kontakt: Vlasta Ondrová
e-mail: o.vlasta@seznam.cz
tel: 776 716 704

Setkání s Poodřím

Termín: 14. 6. 2014

Sraz: v 9:00 na zastávce Studénka ČD

Popis akce:  Na účastníky čeká 8-10 kilometrový výlet krásnou přírodou Poodří. Dozví se o historii  rybníkářství v Poodří, prohlédnou si Oderskou strouhu-Mlýnku a prozkoumají přírodní rezervaci Kotvice. Zajímavé bude jistě i povídání o revitalizaci Bílovky a rybích přechodech.

Pořadatel: ZO ČSOP Alces
Kontakt: Kateřina Kuřavová,
Email: Kuravova.katerina@seznam.cz
Tel: 0
Poznámka: Kvalitní obuv a doporučujeme vzít si dalekohled

Setkání s Andrýskovou naučnou stezkou

Termín: 15. 6. 2014
Sraz: ve 13:30 na náměstí Míru u úvodní cedule Andrýskovi naučné stezky

Popis akce: Vycházka nejen pro rodiče s dětmi v rámci celostátní akce Setkání s přírodou, kde bude pro zájemce připravena komentovaná procházka po Andrýskově naučné stezce vniklé v rámci programu Blíž přírodě.

Pořadatel: ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek
Kontakt: Martin Davidov
e-mail: info@eko4listek.cz
tel: 737 542 498

Setkání s živočichy na Hádech

Termín:  14. 6. 2014

Sraz: 13 hod Lama centrum lom Hády, Brno

Popis akce: U lama centra v lomu Hády bude připraveno několik stanovišť, kde si především děti budou moci interaktivně vyzkoušet, co o zdejší přírodě vědí. Například poznat naše nejznámější pěvce podle hlasu, rozeznat

pobytové stopy našich savců, přiřadit otisky stop k jednotlivým zvířatům atd.

Pořadatel: ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády
Kontakt: Stáňa Švédová
e-mail: st.svedova@centrum.cz
tel: 608 434 564

Setkání s přírodou luk a rybníků u Šeberova

Termín: 17. 6. 2014

Sraz:   17 hod na zastávce busu Pod Vsí v Praze

Popis akce: Přírodovědná vycházka pro dospělé i menší děti do přírody v okolí luk a rybníků u Šeberova. Cesta bude nenáročná, ale doporučujeme boty a oblečení do vlhkého terénu. Popřípadně dalekohled.

PořadatelDům ochránců přírody v Praze

Kontakt: Petr Stýblo

e-mail: petr.styblo@csop.cz

telefon: 222 516 115

Setkání s přírodou naučné stezky Vesecké údolí

Termín: 21. 6. 2015
Sraz: sraz v 10 hodin na hrázi Veseckého rybníka

GPS N 50° 43.930, E 015° 04.713
Popis akce: Komentovaná exkurze po naučné stezce kolem Veseckého rybníka s následným výstupem (po části sousední NS) na Císařský kámen. Procházka bude s výkladem k rostlinám, mechorostům, houbám, živočichům a s povídáním o Veseckém rybníku, Lučním a Mlýnském potoce, zajímavostech celého území.

Pořadatel: ZO CSOP Armillaria
Kontakt: Květa Morávková
e-mail: armillaria@volny.cz
tel: 602 154 091

Setkání s motýly na Radouči

Termín: 21. 6. 2015

Sraz: U informační cedule za obchodem Družstevník v 9 hodin v Mladé Boleslavi. GPS 50.4311047N, 14.9061903E.

Popis akce: Pozorování a seznamování se s motýly žijícími v této cenné stepní lokalitě. Instruktáž, jak se mají motýli fotit a pro přítomné děti je připravena vědomostní soutěž se zaměřením na motýly o knižní publikace na téma Motýli. Pomůcky : síťky na motýly, fotoaparát.

Pořadatel: ZO RS Klenice
Kontakt: Milada Vrbová
Email: milada.vrbova@atlas.cz
Tel: 605 000 577

Setkání s Naučnou stezkou Sudslavický okruh

Termín: 21. 6. 2015

Sraz: Nádraží v Bohumilicích v Čechách (u NS), sraz v 10.00 hodin

Popis akce: Setkání s druhou nejstarší naučnou stezkou v Jižních Čechách. Na 3,5 km dlouhém okruhu budeme obdivovat památnou lípu, jeskyni, vápencové skalní výchozy a nepřebezné množství flóry vč. několika druhů orchidejí.

Pořadatel: ZO ČSOP Šumava
Kontakt: Jakub Hromas
Email: jakub.hromas@csopsumava.cz
Tel: 777812835
Poznámka: S sebou terénní obuv. Cestou jsou železné schody a žebříky.

Setkání s lilií zlatohlavou

Termín: 17. 6. 2015

Sraz: v 15:00 na parkovišti u Macdonaldu Ostrava ZÁBŘEH, Rudná 128

Popis akce:  Komentovaná procházka naučné stezky Rezavka za nádhernou lilí zlatohlavou. Zájemci se dozví zajímavosti o zdejší přírodní rezervaci, včetně bobra.

Pořadatel: ZO ČSOP Alces
Kontakt: Jan Mayer
Email: honza.mayer.ova@seznam.cz
Tel: 733726250
Poznámka: Kvalitní obuv a doporučujeme vzít si dalekohled.

Setkání s přírodou luk a rybníků u Šeberova

Termín: 17. 6. 2015

Sraz:   17 hod na zastávce busu Pod Vsí v Praze

Popis akce: Přírodovědná vycházka pro dospělé i menší děti do přírody v okolí luk a rybníků u Šeberova. Cesta bude nenáročná, ale doporučujeme boty a oblečení do vlhkého terénu. Popřípadně dalekohled.

PořadatelDům ochránců přírody v Praze
Kontakt: Petr Stýblo
e-mail: petr.styblo@csop.cz
telefon: 222 516 115.

Setkání s naučnou stezkou Hádecké lomy a okolí

Termín: 14. 6. 2015

Sraz: V 10:00 u informačního dvojpanelu na křižovatce nad hotelem Velká Klajdovka (49.2180878N, 16.6810689E)

Popis akce: Procházka po zastaveních nové brněnské naučné stezky „Hádecké lomy a okolí“. Ukážeme vám, proč jsou Hády na kraji Brna přírodním skvostem a jak zdejší přírodu ovlivnila těžba vápence. Možná se budete divit. Pro dětské účastníky bude připraven soutěžní kvíz o pěkné ceny. Trasa povede po pohodlné asfaltové cestě skrz lom, ze které se po celou dobu nabízí krásné výhledy na Brno a jižní Moravu. Posledních několik desítek metrů vede po kamenité cestě. Celková délka trasy je asi 1,5 km. Společnou procházka bude ukončena v areálu Lamacentra Hády, samozřejmě v neplacené části. Zde bude prostor k vyhodnocení soutěže a rozdání cen. Pro děti i dospělé budou připraveny ještě další zajímavosti o naší přírodě. Tak přijďte, budeme se těšit. A pozor – možná s námi půjde i lama.

Pořadatel: ZO Pozemkový spolek Hády
Kontakt: Lucie Růžičková
Email: pshady@email.cz
Tel: 730 588 449

Setkání s obyvateli lomu Myslík

Termín: 14. 6. 2015

Sraz: v 10:00 u lomu Myslík, GPS 49°37.16803′, E 18°14.37798′

Popis akce:  Komentovaná návšteva lomu Myslík a Mločí studánky. Zájemci se dozví zajímavosti o zdejším „malém ráji“ obojživelníků včetně vzácného mloka. Účást prosím pokud možno hlašte Aleně Pončové na telefonu či emailem do 5.6.2015. Do lomu se dobře dostanete takto: po přechodu přes říčku Ondřejnici cestou z Hukvald do Myslíku odbočte doleva mezi chaty. Po zdolání kopce je po pravé straně vidět ohrada u lomu.

Pořadatel: ZO ČSOP Alces
Kontakt: Alena Pončová
Email: APmlok@seznam.cz
Tel: 725558661
Poznámka:

Setkání s orchidejemi na mokřadní louce Kolo a jejich počítání

Sraz: 13 hod u obchodu Hruška ve Slavkově, na lokalitu bude odjezd na vlastních kolech nebo autem

Termín: 14. 6. 2015

Popis akce: Na akci zájemci navštíví soukromou rezervaci Kolo. Od roku 2007 se v lokalitě Kolo šestkrát zvýšil výskyt orchideje prstnatce pleťového (z 500 na 3000 jedinců). A to díky pravidelné ZO CSOP Pantoflíček. Počet orchidejí se bude na akci počítat. Vyskytuje se zde také například kriticky či silně ohrožená chrpa úzkoperá, orobinec stříbrošedý aj. Řada vyskytujících se mokřadních rostlin přitahuje motýly jako např. otakárka ovocného..

Pořadatel: ZO ČSOP Pantoflíček
Kontakt: Vlasta Ondrová
e-mail: o.vlasta@seznam.cz
tel: 776 716 704

Setkání s přírodou luk a rybníků u Šeberova

Termín: 17. 6. 2015

Sraz:   17 hod na zastávce busu Pod Vsí v Praze

Popis akce: Přírodovědná vycházka pro dospělé i menší děti do přírody v okolí luk a rybníků u Šeberova. Cesta bude nenáročná, ale doporučujeme boty a oblečení do vlhkého terénu. Popřípadně dalekohled.

PořadatelDům ochránců přírody v Praze
Kontakt: Petr Stýblo
e-mail: petr.styblo@csop.cz
telefon: 222 516 115

Setkání s masožravkou Na pramenech

Termín: 13. 6. 2014
Sraz: 10.00 hod. Ekocentrum ve Vlašimi, Plateníkova 264

Popis akce: Vycházka rašeliništěm a rašelinnými smrčinami. Území Na pramenech je evropsky významnou lokalitou soustavy Natura 2000 a je v péči Pozemkového spolku pro přírodu a památky Podblanicka. Na vycházce uvidíme typickou mokřadní květenu (suchopýry, ostřice, zábělník) i chráněnou masožravou rostlinu- rosnatku. Lokalita je velmi zamokřená, holinky jsou nutné! Délka cca 2 hodiny.

Setkání s nočními motýly

Termín: 13. 6. 2015

Sraz: Občerstvení U Abrahámka ve 20:00
biokoridor Hloučela, Prostějov

Popis akce: Večerní pozorování nočního hmyzu na Hloučele. Pod vedením entomologa Vojtěcha Jiříčka budeme na loučce za Abrahámkem s pomocí světla a bílé plachty odchytávat a pozorovat noční motýly a další hmyz. Ukončení asi ve 22 hodin.

Pořadatel: RS IRIS
Kontakt: Eva Zatloukalová
Email: iris@iris.cz
Tel: 603 730 594
Poznámka: V případě deště se akce ruší.

Setkání s přírodou rybníků a mokřadních luk u Choryně v okrese Vsetín

Termín: 13. 6. 2015

Sraz: Vlakové nádraží ve Lhotce nad Bečvou v 8:45 hodin

Popis akce:  Přírodovědná vycházka pro veřejnost, zaměřená nejen na ptačí obyvatele Choryňských rybníků a PR Choryňský mokřad. Z vlakového nádraží ve Lhotce nad Bečvou půjdeme pěšky přes les Obora k rybníkům a mokřadu. Zpět možno vlakem ze Lhotky ve 13:14 hodin. S sebou: oblečení a obutí do terénu, svačinu, kdo má dalekohled. V případě trvalého deště se nekoná.

Pořadatel: ZO Valašské ekocentrum ČSOP
Kontakt: Mirek Dvorský
Email: mirek.dvorsky@ochranci.cz
Tel: 728 585 009
Poznámka: Nezapomeňte pevnou obuv a dalekohled!!

Setkání s ptákem roku 2015 – potápkou černokrkou

Termín: 13. 6. 2015

Sraz: konečná MHD č. 4 – Martinov v 9:00 hodin ráno

Popis akce:  Nádherná 10 km exkurze s komentovaným pozorováním vodního ptactva na rybníku Štěpán a Hlučínském jezeře. Přírodní rezervace s rybníkem Štěpán je charakteristická fragmenty lužních lesů, jilmových doubrav a mokřadních olšin. Jedná se o unikátní přírodní místo, kde odborníci zaznamenali na 160 druhů ptáků. Návrat do Ostravy je plánovaný vlakem z Jilešovic.

Pořadatel: ZO ČSOP Alces
Kontakt: Jan Mayer
Email: honza.mayer.ova@seznam.cz
Tel: 733726250
Poznámka: Nezapomeňte pevnou obuv a dalekohled!!

Setkání s podvečerní přírodou Prachovských skal

Termín: 13. 6. 2015

Sraz: v 16 hodin na parkovišti v obci Prachov

Popis akce: Podvečerní procházka do Prachovských skal s poutavým výkladem průvodců. Délka cca 6 km. Doporučujeme turistické oblečení a obuv, dle možností fotoaparát a dalekohled.

PořadatelZO ČSOP Prachovské skály
Kontakt: Ing. Jiří Krupka
e-mail: krupka.jiri@seznam.cz
telefon: 723585612

Setkání s Vinařickou horou

Termín: 13. 6. 2015

Sraz: Vinařice, autobusová zastávka Vinařice ve 14 hod

Popis akce: Pojďte s námi na vycházku s botanickým výkladem na bývalou sopku. V opuštěných lomech se tu odkrývají pohledy na střídavě uložené vrstvy čediče, vyvrženého popela a utuhlé lávy, které tvoří těleso sopky. Z vrcholu je za dobrého počasí vidět Říp a četné vrcholy Českého středohoří. Doporučujeme běžné turistické vybavení jako jsou dobré boty a oblečení do přírody.

Pořadatel: ZO ČSOP Kladensko
Kontakt: Barbora Čepelová
Email: baracpl@seznam.cz
Tel: 776314189
Poznámka: Doporučujeme s sebou dalekohled a fotoaparát.

Setkání s večerním životem Třemešských rybníků

Termín: 13. 6. 2015

Sraz: ptačí pozorovatelna u Třemešských rybníků(U Šumperka) v 19:00 hod

Popis akce: Pojďte s námi pozorovat večerní život kolem Třemeškých rybníků, tohoto přírodního klenotu v těsné blízkosti města Šumperka. Zaposlouchat se do večerního zpěvu ptáků, vidět lovící netopýry nad hladinou, plující užovky, ondatru nebo vydru, slyšet kvákání skokanů skřehotavých. Doporučujeme s sebou dalekohled a fotoaparát.

Pořadatel: ZO ČSOP Šumperk
Kontakt: Marcel Minář
Email: csopsumperk@seznam.cz
Tel: 605347433
Poznámka: S sebou doporučujeme Doporučujeme s sebou dalekohled a fotoaparát.

 Setkání se Stropničkou

Termín: 13. 6. 2015

Sraz: V 8.30 na mostě u mlýna ve Štiptoni

Popis akce: Exkurze s průvodcem Ing. Vladimírem Šámalem. Rok po ukončení revitalizačních prací se návštěvníci projdou podél Stropnice, aby viděli, jak si říčka sama tvoří své koryto a jak se příroda navrací do upravené nivy. Délka trasy je asi 4 km.

Pořadatel: ZO ČSOP Nové Hrady
Kontakt: Jitka Šáchová
Email: sachovajit@seznam.cz
Tel: 775534748
Poznámka: S sebou doporučujeme obuv a oblečení vhodné do vlhkého terénu.

Setkání s naučnou stezkou Nad řekou

Termín: 13. 6. 2015

Sraz: V průběhu celého dne u Bečovské botanické zahrady v Bečově nad Teplou, GPS zázemí zahrady 50°4’52.379″N, 12°49’34.702″E
Popis akce: Prezentace lokality Nad řekou, která je součástí Bečovské botanické zahrady. Návštěvníci budou seznámeni s jednotlivými zastaveními naučné stezky – les, řeka, sad, skály a nově také seznámeni s dokončeným průzkumem zde rostoucích lišejníků v počtu 41 druhů! Doporučujeme vhodné terénní oblečení. V případě zájmu větších skupin je vhodná individuální domluva s organizátorem.

Pořadatel: ZO CSOP Berkut
Kontakt: Jiří Šindelář
e-mail: zocsopberkut@seznam.cz

tel:736642792

Setkání s přírodou Opičáku

Termín: 13. 6. 2015
Sraz: sraz v 10 hodin u bránay do lesíka Opičak, ulice Ostašovská, GPS:N 50° 46.364, E 015° 01.571′
Popis akce: Komentovaná procházka po lesíku Opičák uprostřed Liberecké aglomerace. Prostor bývalé cihelny dnes tvoří unikátní pseudolužní porost, tvořený sice převážně nepůvodním topolem kanadským, doplněný však i řadou domácích druhů dřevin – osiky, vrby, duby, javory, břízy, v podrostu pak hloh, krušina olšová a další. Některé stromy jsou přes sto let staré a pochází zřejmě ještě z původní zeleně areálu cihelny. Prohlubně jsou vyplněny „nebeskými rybníčky“ – vodními plochami napájenými výhradně ze srážkové vody. Díky ptačí pozorovatelně se návštěvníci dostanou až do koruny stromů. Procházka bude s výkladem k rostlinám, mechorostům, houbám a živočichům, s povídáním o nebeských rybníčcích, dlouhé rukávy a nohavice u pevné boty doporučujeme + repelent proti komárům. Pokud se chcete zúčastnit, dejte vědět organizátorce-určitě jí to udělá radost. Nahlášení ale rozhodně není podmínkou účasti!

Pořadatel: ZO CSOP Armillaria
Kontakt: Květa Morávková
e-mail: armillaria@volny.cz
tel: 602 154 091

Setkání s bobry

Termín: 12. 6. 2015

Sraz: 17.00 hodin na adrese ZO ČSOP Rokycany, Švermova 748/II, Rokycany

Popis akce: Výlet na vlastních kolech zavede zájemce z Rokycan a okolí k Boreckému rybníku, kde se vyskytuje bobr evropský. Po krátkém představení tohoto hlodavce se přesuneme do obce Osek k hnízdišti čápa bílého, kde si též řekneme několik zajímavostí včetně kamerového přenosu hnízdění. S návratem je počítáno ve večerních hodinách s možností prohlídky záchranné stanice živočichů a přátelského posezení.

PořadatelZO ČSOP Rokycany
Kontakt: Pavel Moulis
e-mail: pavel.moulis@tiscali.cz
telefon: 603239922

Setkání s přírodou Opičáku

Pořádající ZO: ČSOP Armillaria

Termín: 19.6.2016

Místo: lokalita Opičák – Liberec

Sraz: u vchodu do lokality z ulice Ostašovská (GPS N 50° 46.364, E 015° 01.571), 9:00

Popis akce: Komentovaná procházka po lesíku Opičák uprostřed Liberecké aglomerace.
Prostor bývalé cihelny dnes tvoří unikátní pseudolužní porost. Některé stromy jsou přes sto let staré a pochází zřejmě ještě z původní zeleně areálu cihelny. Prohlubně jsou vyplněny „nebeskými rybníčky“ – vodními plochami napájenými výhradně ze srážkové vody. Díky ptačí pozorovatelně se návštěvníci dostanou až do korun stromů. Procházka bude s výkladem k rostlinám, mechorostům, houbám a živočichům, s povídáním o nebeských rybníčcích, dlouhé rukávy a nohavice u pevné boty doporučujeme + repelent proti komárům.

Kontakt: Květa Morávková

E-mail: armillaria@volny.cz

Telefon: 602 154 091

Setkání s vlkem

Pořádající ZO: ZO ČSOP Rokycany

Termín: 19.6.2016

Místo: Rokycany, Plzeňský kraj

Sraz: 10.00 hodin na adrese ZO ČSOP Rokycany, Švermova 748/II, 337 01 Rokycany

Popis akce: Výlet na vlastních kolech zavede zájemce z Rokycan přes Rakovou do Nevida k výběhu vlka, kterého zde již čtrnáctým rokem chová scénárista a režisér Václav Chaloupek. Po krátkém představení této šelmy se přesuneme do Mirošova k hnízdišti čápa bílého. I zde si povíme několik zajímavých údajů o hnízdění čápů na Rokycansku. Poslední zastávkou bude Dobřív, kde navštívíme vodní hamr. S návratem je počítáno v odpoledních hodinách s možností prohlídky záchranné stanice živočichů.

Kontakt: Pavel MOULIS

E-mail: pavel.moulis@tiscali.cz

Telefon: 603 239 922

 

Setkání s přírodou – S geologem na Blaník

Pořádající ZO: ZO ČSOP Vlašim

Termín: 18.6. 2016

Místo: Velký Blaník

Sraz: Dům přírody Blaníku, Krasovice, 10h

Popis akce: Exkurze s geologem Doc. RNDr. Jaroslavem Kadlecem Dr. pro širokou veřejnost.

Jak na Blaníku vznikla kamenná moře či „portrét Jana Očka z Vlašimě“? Jak a z čeho Blaník vznikl? Je v Blaníku opravdu nějaká jeskyně? Dají se na Blaníku najít drahokamy? A kde přesně? Odkud se vzalo v okolí Blaníku zlato?

Na tyto a další otázky zjistíte odpověď během společné asi 7 km dlouhé vycházky.

S sebou doporučujeme terénní oblečení a obuv. Možnost občerstvení je v Domě přírody a na rozhledně. Trasa vede náročným terénem, není vhodná pro kola ani kočárky.

Exkurze začíná v 10h u Domu přírody Blaníku (začátek naučné stezky na Blaník u Krasovic), kde je neplacené parkoviště. Konec exkurze bude na stejném místě.

Kontakt: Kateřina Červenková

E-mail: kbr@csop.cz

Telefon: 777 800 461

 

Setkání s přírodními zajímavostmi vrchu Ládví

Pořádající ZO: ZO ČSOP Křivatec

Termín: 19.6.2016

Místo: Praha 8 – vrch Ládví, Ďáblický háj

Sraz: konečná tramvají Vozovna Kobylisy, 14:00

Popis akce: Vycházka zavede návštěvníky do Ďáblického háje a na výrazný buližníkový vrch Ládví a představí jak geologickou historii skalnatého ostrohu, tak i některé přírodní zajímavosti. V první části vycházky navštívíme typické lesní porosty s hajní květenou. Poté budeme v přírodní památce Ládví obdivovat příbojovou kapsu druhohorního moře s ohlazenými balvany a v blízkém okolí také buližníkové skalní výchozy spojené s dávným osídlením ostrohu pravěkými lidmi. Na samém vrcholu zalesněné části povede vycházka původními lesními porosty s chudým bylinným patrem a drobnými vřesovišti. Podél lesních tůní zamíříme k tůním v otevřené krajině, které jsou bohatě oživené různými vodními živočichy a rostlinami, které si v jejich přirozeném prostředí blíže prohlédneme. Vycházka bude pokračovat na výrazný rozhledový vrchol u hvězdárny Ďáblice. Po krátkém sestupu bude vycházka ukončena na zastávce tramvají Sídliště Ďáblice.

Trasa povede po lesních cestách, proto doporučujeme pevnou obuv.
Délka trasy je cca 4 km (2,5-3 hod). Vstupné dobrovolné.

Kontakt: Pavel Rosendorf

E-mail: rosendorf@post.cz

Telefon: 724 903 186

Setkání s Dvakačovickou strání

Pořádající ZO: ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov 44/16

Termín: 12.6.2016

Místo: Dvakačovice

Sraz: Úhřetice – vlaková zastávka 10:30 hod. (odjezd vlaku 10:22 z Chrudimi)

Popis akce: Výlet za významnými krajinnými prvky Úhřetický les a Dvakačovická stráň s výskytem kamejky modronachové, dymnivky duté, hrachoru jarního, křivatce žlutého, sasanky jarní, áronu plamatého, orsejemi, konvalinkami, kokoříkem a lýkovcem, vzácně též lilií zlatohlavou.
Začneme v Úhřetickém lese, pokračovat budeme podél náhonu Zmínka, zvaného též Dvakačovický kanál (severozápadní část je technickou památkou z 15. století), k Dvakačovické stráni.
V Dvakačovicích si prohlédneme soukromé venkovské muzeum Bohumila Schejbala, katolickou kapličku Nejsvětější Trojice, výstavu obrazů místního rodáka Josefa Janka, evangelický chrám Páně a výstavu obrazů Vladimíra Bakeše na místní faře. Po přestávce ve farní zahradě (mezi 12 a 13 hodinou) pokračování výletu přes Dvakačovickou stráň a mohylové pole z doby bronzové do Bořic s občerstvením v místní hospodě.
Do Chrudimi se vrátíme lokálkou, která odjíždí z Bořic v 15:11, 17:11 nebo 19:11 hodin. Účastníci setkání mohou přijet do Dvakačovic na kole nebo autem. Mohou se po cestě zastavit také v Přírodní rezervaci Habrov.

Kontakt: Václav Cibulka

E-mail: klubhabrovchrudim@seznam.cz

Telefon: 722 941 947

 

Setkání s přírodou u EVL Ramena Ohře

Pořádající ZO: ZO ČSOP KYNŠPERSKO

Název: Setkání s přírodOu u EVL Ramena Ohře

Termín: 18.6.2016

Místo: Kynšperk nad Ohří

Sraz: u dřevěné lávky v 10:00

Popis akce: Procházka po biologicky cenné lokalitě plné vlhkomilné vegetace, četných meandrů a jasanovo – olšových luhů známé pod označením Ramena Ohře. Vítáni jsou všichni!
Provázet nás bude Ing. Petr Krása z Agentury ochrany přírody a krajiny.Půjdeme podél Ohře do lokality Pivovarské louky a pak na druhou stranu pod kemp. Délka procházky cca 3 km do cca 12. hod. S sebou si vemte nepromokavou obuv!

Kontakt: Eva Řezníčková

E-mail: csop.kynspersko@seznam.cz

Telefon: 608538991

Setkání s orchidejemi na Kole

Pořádající ZO: ČSOP Pantoflíček

Termín: 12. 6.

Místo: Slavkov

Sraz: Slavkov před obchodem Hruška, 14 hod.

Popis akce:  Počítání orchidejí na naší mokřadní rezervaci Kolo, ukázka managementu, návštěva studánky, ukázky dalších chráněných rostlin. Doporučujeme gumovou obuv. Za nepříznivého počasí se akce nekoná.

Kontakt: Vlasta Ondrová

E-mail: o.vlasta@seznam.cz

Telefon: 776 716 704

Setkání s přírodou Hradiště Libušín

Pořádající ZO: ČSOP Kladensko

Termín: 18.6.2016

Místo: Hradiště Libušín

Sraz: U velkého informačního panelu na hradišti (50°9’41.541″N, 14°2’9.628″E), 14.30 hod

Popis akce: Přijďte se seznámit s květenou hradiště Libušín. Vycházka za běžnými i vzácnějšími druhy rostlin povede po trase naučné stezky.
Předpokládaná doba trvání vycházky: cca 1 hod
Doprava z Kladna: je možné využít autobus č. 7 do Libušína a odtud dojít pěšky

Kontakt: Barbora Čepelová

E-mail: baracpl@seznam.cz

Telefon: 776 314 189

Setkání se zimovišti netopýrů v hrázi vodní nádrže Švihov

Pořádající ZO: ZO ČSOP Vlašim

Termín: 11.6.

Místo: Hráz vodního díla Švihov na řece Želivce

Sraz: v blízkém návštěvnickém středisku Vodní dům, 10:00

Popis akce: Exkurze do štoly uvnitř hráze vodní nádrže Švihov, pořádaná ve spolupráci návštěvnického střediska EVL Želivka „Vodní dům“ a státního podniku Povodí Vltavy.
Komentovaná prohlídka vodního díla Švihov, objektu hráze a revizní štoly, procházející hrází, v níž je zimoviště netopýra černého.
Štola bývá zpřístupněna veřejnosti jen výjimečně při příležitosti Dnů otevřených dveří na vodním díle Švihov, zpravidla 1x ročně.
Počet účastníků je omezený, objednávky na tereza.ptackova@csop.cz. S sebou teplé oblečení a občanský průkaz (nutný pro vyplnění prezenčních archů).

Kontakt: Mgr. Tereza Ptáčková

E-mail: tereza.ptackova@csop.cz

Telefon: 775 068 884

Setkání s přírodou Kozmických ptačích luk

Pořádající ZO: ZO ČSOP Ochránce

Termín: 11. 6. 2016

Místo: Kozmické ptačí louky, Hlučínsko

Sraz: 9:30 na začátku areálu Kozmických ptačích luk za Jilešovicemi (u Kolečkova mlýna) – 49°54’0.335″N, 18°8’31.871″E

Popis akce: Komentovaná prohlídka ornitologicky zajímavého území s tůněmi a mokřady.

Doporučená turistická obuv, dlouhé kalhoty. Po skončení prohlídky prezentace celozrnných výrobků firmy Semix Pluso, která se o areál stará.

Kontakt: Mgr. Adrian Czernik

E-mail: adrian.czernik@semix.cz

Telefon: 605 371 979

Setkání s Hloučelou

Pořádající ZO: ČSOP Regionální sdružení Iris

Termín: 18. 6. 2016

Místo: biokoridor Hloučela

Sraz: Občerstvení U Abrahámka v 9:00

Popis akce: Vycházka s odborníky podél říčky Hloučely. Projdeme se úsekem od Abrahámka směrem k Olomoucké ulici. Při vycházce se seznámíme s tím, kde říčka pramení a kudy protéká, co v ní a kolem ní žije a roste. Povíme si o ochranářských zásazích v biokoridoru Hloučela a dalších plánech na jeho ochranu. Účastníci vycházky také získají informační materiály o Hloučele. Délka trasy 2-3 km.

Kontakt: Eva Zatloukalová

E-mail: ezatl@iris.cz

Telefon: 603 730 594

Setkání s přírodou Sudslavického okruhu

Pořádající ZO: ZO ČSOP Šumava

Termín: 18. 6. 2016

Místo: NS Sudslavický okruh

Sraz: 14:00 hod, nádraží v Bohumilicích v Čechách (nádraží u NS)

Popis akce: Setkání s druhou nejstarší naučnou stezkou v Jižních Čechách. Na 3,5 km dlouhém okruhu budeme obdivovat památnou lípu, jeskyni, vápencové skalní výchozy a nepřeberné množství flóry vč. několika druhů orchidejí. S sebou terénní obuv. Cestou jsou železné schody a žebříky.

Kontakt: Jakub Hromas

E-mail: info@csopsumava.cz

Telefon: 777 812 835

Setkání se zpívajícím lesem 

Pořádající ZO: 01/71 ZO ČSOP Koniklec

Termín: 17. 6.

Místo: Modřanská rokle

Sraz: zastávka bus Sídliště Libuš směr Kačerov, 9:00

Popis akce: Na ptáky zaměřená osvětová akce pro rodiny s dětmi (ideálně ve věku od 2. třídy ZŠ)

Přijďte s dětmi do některého z pražských lesů či parků a poznejte blíže jeho ptačí obyvatele. Budeme se věnovat nejen přímému pozorování ptáků, ale i poslouchání ptačích trylků. Podaří se nám na hlasové nahrávky některé ptáky nalákat? Prostřednictvím her se děti seznámí s běžnými druhy a dozvědí se zajímavosti z jejich života. Vyzkoušejí si poznávání ptačích per a dozvědí se více o této ptačí chloubě. Uvědomí si význam ptáků v lesním ekosystému. Dalekohledy s sebou!

Kontakt: Mgr. Tereza Součková

E-mail: tereza.souckova@ekocentrumkoniklec.cz

Telefon: +420732477272

Poznámka:: V době od 11. do 18. června bude paní Součková v zahraničí, pro dotazy v této době kontaktujte prosím lektorku akce Ing. Michaelu Černou, tel.: 731 315 054, michaelacerna.mc@gmail.com

Setkání s alejemi a rybníky

Pořádající ZO: 14/09 ZO ČSOP Nové Hrady

Termín: 11. 6. 2016

Místo: Nové Hrady

Sraz: Autobusové nádraží v Nových Hradech, 7:25

Popis akce: Linkovým autobusem (odjezd v 7:30 z Nových Hradů) dojedeme do Žáru, rozcestí na hrázi. Odtud půjdeme kolem soustavy rybníků na Janovce a alejemi do Nových Hradů. Trasa je dlouhá asi 7 km, předpokládaný návrat do Nových Hradů kolem poledne. Doporučujeme vzít s sebou dalekohled a fotoaparát.

Kontakt: Jitka Šáchová

E-mail: sachovajit@seznam.cz

Telefon: 775534748

Setkání s přírodou Středního Pobečví

Pořádající ZO: Valašské ekocentrum, SmRS ČSOP Valašské Meziříčí

Termín: sobota 11.června 2016

Místo: Střední Střední Pobečví v okolí Hustopečí nad Bečvou a Choryně

Sraz: Na vlakovém nádraží ve Valašském Meziříčí v 8:40 nebo v Hustopečích nad Bečvou v 8:50 hodin

Popis akce: Charakter akce, program, doporučené vybavení atd.
Celodenní terénní exkurze zaměřená na pozorování přírody v oblasti Středního Pobečví – zavodněné štěrkovny a neregulovaný úsek Spojené Bečvy s typickou faunou – výskyt husy velké, morčáka velkého, rybáka obecného, kulíka říčního, pisíka obecného, ledňáčka říčního, břehule říční, bobra evropského, vydry říční, vzácného pavouka slíďáka břehového a dalších živočichů.
S sebou: terénní oblečení a obutí dle počasí , kdo má – dalekohled, svačinu a pití, peníze na vlak.
Předpokládaný návrat do Valašského Meziříčí vlakem od Hranic na Moravě v 15:22 hodin.

Kontakt: Mirek Dvorský

E-mail: mirek.dvorsky@ochranci.cz

Telefon: 728 585 009

Setkání se včelami

Pořádající ZO: ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády

Termín: 19.6.2016

Místo: Lamacentrum Hády

Sraz: 10 – 18 hodin, celodenní akce

Popis akce: Včely zná každé malé dítě, ale známe je skutečně? Známe jejich životní role, sociální strukturu, jejich práci, produkty či škůdce? Čím je můžeme podpořit nebo naopak ohrozit? Na akci probereme s návštěvníky život včel ze všech stran, k prohlédnutí a osahání bude skutečný úl a všechny potřebné včelařské pomůcky. Děti si zahrají na včelky a budou stavět úl, nosit nektar z rozkvetlé louky, a spolu s rodiči se dozví spoustu nového o jejich vývoji a životě.
Součástí akce bude představení různých včelích produktů a ochutnávka jednodruhových medů.

Kontakt: Stanislava Švédová

E-mail: pshady@email.cz

Telefon: 608 434 564

Poznámky: více informací: www.lamacentrum.cz a www.facebook.com/Lamacentrum/

Setkání s flórou podél Mokřanského potoka

Pořádající ZO: ČSOP Velké Popovice

Termín: 18.6.2016

Místo: Mokřanský potok – Mokřany – Gabrhele

Sraz: Mokřany – u zvoničky, 9:30

Popis akce: Botanická výprava pro veřejnost za běžnými i vzácnějšími druhy místní vegetace. Výpravu povede botanik Mgr. Jan Pokorný. Účastníkům doporučujeme vzít si pevnou, nepromokavou obuv a svačinu do kapsy :). K dispozici budou určovací klíče.

Kontakt: Eva Šrailová

E-mail: eva.srailova@seznam.cz

Telefon: 731 406 175

Setkání s květenou třetihorních písků Vyškovské brány

Pořádající ZO: ČSOP Hořepník

Termín: 18.6. 2016

Místo: okolí pískového lomu Ondratice, naučná stezka NPP Křéby u Osíčan.

Sraz: Autobus vyjede z Brna, se zastávkami v Rousínově, Vyškově, Prostějově. Místa a časy odjezdů ze zastávek budou začátkem června k dispozici na www.csophorepnik.estranky.cz

Popis akce: Akce je pořádána ve spolupráci se členy Jihomoravské pobočky České botanické společnosti. Doc. Zdena Lososová z Masarykovy univerzity v Brně bude přímo v terénu přednášet o vzácných plevelných rostlinách. Exkurze po lokalitách v péči ZO Hořepník v rámci činnosti PS Prostějovsko. Prezentace na lokalitách – Obnova suchých trávníků pomocí fragmentů původní vegetace. NPP Křéby u Osíčan – Významný předsunutý ostrůvek panonské květeny na střední Moravě.
V případě vytrvalého deště bude akce zrušena.

Kontakt: Jaroslav Podhorný

E-mail: podhorny.csop@seznam.cz

Telefon: 733726381

Setkání s tajemstvím Labských pískovců

Pořádající ZO: ČSOP Děčínsko

Termín: 12.06.2016

Místo: Labské pískovce (úsek Dolní Žleb – Schmilka – Hřensko)

Sraz: Parkoviště Schmilka (50.8923128N, 14.2297381E), 10.00 hod (bude upřesněno dle příjezdu hromadné dopravy)

Popis akce: Pěší túra: Dolní Žleb – Schmilka – Winterberg – Hřensko. Trasa cca 20km.Vlastivědná a přírodovědná exkurze s průvodcem (Antonín Votápek), umělci ve zdejší krajině a ukázky z jejich tvorby přímo v konkrétních místech (spisovatel Hans Christian Andersen, fotograf Hermann Krone).
S sebou svačinu, dobré boty a drobné (Kč, EUR) na parkování, občerstvení apod.

Svou účast, prosím, hlašte na e-mail: info@csopdecinsko.cz

Kontakt: Mgr. Petra Ludwigová

E-mail: info@csopdecinsko.cz

Setkání nejen s obyvateli tůní a rybníků v CHKO Poodří

Pořádající ZO: ZO ČSOP Alces 7/18

Termín: 11.6.2016

Místo: Jistebník – Studénka ( cca 9km – 3 hodiny)

Sraz: Místo, čas: nádraží ČD Jistebník nad Odrou, 10:00 hodin

Popis akce: S sebou terénní oděv a obuv, dalekohled a nově i lupu (bude k zapůjčení).
Podle počasí a aktuálních podmínek není vyloučeno ani brodění se potokem

Kontakt: Kateřina Kuřavová

E-mail: Kuravova.katerina@seznam.cz

Telefon: 605 509 643

Setkání s životem pod Pokličkou

Pořádající ZO: 01/71 ZO ČSOP Koniklec

Termín: 18.6.2016

Místo: Kokořínský důl, CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Sraz: pod hradem Kokořín – rozcestník „Kokořín Dolina“, 11:00

Popis akce: Ekologický výukový program určený pro děti 3. – 5. tříd, který bude doplněný o podrobnější přírodovědné informace pro dospělé účastníky.

Popis:
Už jste šlapali po dně druhohorního moře? Víte, kdo je vrkoč? A proč má splešťule na zadečku brčko? Na tyto otázky a spoustu dalších najdete odpověď na výukovém programu, který vás zavede do centra Kokořínského dolu. Budete odhalovat život v mokřadu, prohlédnete si skalní sklepy a zjistíte, jak vznikly Pokličky. Během výzkumné cesty, dlouhé cca 3 km, společně prozkoumáme bezobratlé ve vodách Pšovky, budeme poslouchat a pozorovat ptáky a obojživelníky, najdeme zajímavé rostliny. Prohlédneme si skalní útvary typické pro Kokořínsko a pomocí písku, jílu, vody a modelíny vyzkoušíme pokus, jak funguje selektivní eroze a jak vlastně vznikly Pokličky. Také prožijeme jejich původ v pohádkovém příběhu o kouzelnici Zlatě a loupeživém Olešovi.
Doporučené vybavení: pevná obuv, pláštěnka či nepromokavý oděv, pití a svačina, repelent. Další možné vybavení: lupa, baterka, dalekohled.

Kontakt: Mgr. Lenka Winterová

E-mail: lenka.winterova@ekocentrumkoniklec.cz

Telefon: 737 650 778

Setkání s Horňáckým kosením – otevřené dny na louce

Pořádající ZO: ZO ČSOP BÍLÉ KARPATY

Termín: 18.6.2016

Místo: Malá Vrbka

Sraz: v 10:00h

Popis akce: Procházka spojená s přednáškou o vzácných orchidejích a dalších rostlinách se koná k příležitosti 17. ročníku kosení orchidejových luk a povede v okolí kosené louky. Kosení vojšických luk obvykle probíhá jako soutěž o nejlepšího kosce. Kosí se od časných ranních hodin v tradičních horňáckých krojích a za doprovodného zpěvu kosců a pohrabaček. Součástí akce Horňácké kosení je i malý jarmark s tradičními výrobky, který bývá doprovázen cimbálovou muzikou.

Kontakt: RNDr. Ivana Jongepierová

E-mail: csop@bilekarpaty.cz

Telefon: 518 326 470

Poznámka: Prosíme zájemce o exkurzi o nahlášení se na uvedený email či telefonicky

Setkání s ptáky i další mokřadní zvířenou a květenou Modřanských lagun

Pořádající ZO: ČSOP Dům ochránců přírody v Praze

Termín: 14. 6. 2015, 16:00 SEČ

Místo: Modřanské laguny

Sraz: Na Komořanské rekreační louce (49.9916439N, 14.4012272E) v 16:00

Popis akce: Exkurze s výkladem na unikátní Pražskou mokřadní lokalitu, doporučená lepší obuv, dlouhé kalhoty a dalekohled.

Kontakt: Mgr. Jindřich Sedláček

E-mail: jindrasedl@volny.cz

Telefon: 737 332 989

Setkání s tím nejcennějším z přírody Slavkovského lesa

Pořádající ZO: ZO ČSOP Kladská

Termín: 19. června 2016

Místo: Celodenní výlet do centrální části CHKO Slavkovský les po vybraných lokalitách, mezi kterými se bude přejíždět autobusem.

Sraz: Sraz na parkovišti pro auta před autobusovým a vlakovým nádražím v Chebu v 7:30, pro účastníky z Mariánských Lázní sraz na autobusovém nádraží v 8:15..

Popis akce: Přijďte se seznámit s méně známými kouty Slavkovského lesa, kterými vás provedou odborníci ze Správy CHKO Slavkovský les. První zastávka bude přechod přes hadcový hřeben od Sítin k Pramenům přes mokřady s kvetoucím rožcem kuřičkolistým (endemit pro ČR), borové lesy na hadcích a PR Mokřady pod Vlčkem s jedinečnou vegetací slatinných luk (orchideje, tučnice, suchopýry, vzácné ostřice) a životem v tůních (střevle potoční). Pak se zastavíme na vlhkých loukách s kvetoucími kosatci sibiřskými u Louky. Dále navštívíme PP Dominova skalka (skalní hadcové kapradiny) a okolí rybníka Kyselka a bublajících mofet, pestré mokřadní louky se vzácnou květenou a hnědáskem chrastavcovým, Novoveské rybníky. Poslední zastávka je plánována na Krásenském rašeliništi, kde navštívíme těžbou nedotčenou i donedávna těženou část jednoho z nejhezčích rašelinišť Slavkovského lesa. Množství vzácných druhů rostlin i živočichů, především bezobratlých, v případě hezkého počasí lze očekávat řadu vzácných druhů motýlů a vážek. Akce je pořádána ve spolupráci s ZO ČSOP Cheb.

Přednášející: Mgr. Přemysl Tájek a RNDr. Pavel Jaška (oba AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)

Poznámka: Ideální pro vážnější zájemce o přírodu (nutné se předem objednat od 30. 5. do 17. 6. na evamartinkova2@gmail.com kvůli místu v autobuse). Dále jsou nutné sebou holinky, případně jiná obuv, ve které lze chodit, i když bude celý den mokrá. Nezapomeňte si svačinu a dobrou náladu.

Doprava tam: Objednaný autobus z Chebu (7:30) a z Mariánských Lázní (8:15). Vzhledem k omezenému počtu míst v autobuse je nutné si ho předem zamluvit na evamartinkova2@gmail.com od 30. 5. do 17. 6.
Doprava zpět: Objednaný autobus do Mariánských Lázní a Chebu, předpokládaný příjezd ve večerních hodinách.
Trasa: Trasa není dlouhá (max. 10 km), ale některé úseky jsou obtížně prostupné (bultovité nebo silně zamokřené louky).

Kontakt: E. Martínková

E-mail: evamartinkova2@gmail.com

Telefon: 608 828 538

Setkání s přírodou území Slatiny

Pořádající ZO: ZO ČSOP Botič-Rokytka

Termín: 18. 6. 2016

Místo: Praha – Dubeč

Sraz: 14:00 u školy v Dubči (MHD 111 a 240)

Popis akce: Prohlídka ornitologicky zajímavého území určeného pro vyhlášení statutu ZChÚ.
Po skončení exkurze posezení v lovecké chatě s povídáním o historii lokality a problémech, které do tohoto území vnáší návrh nového územního plánu.

Kontakt: RNDr. Jitka Loubová

E-mail: botrok@centrum.cz

Telefon: 776 021 900

Setkání s netopýry na loukách za Dubečkem

 

Pořádající ZO: ČSOP Botič-Rokytka

Termín: 15. 6. 2017

Místo: Praha – Dubeček

Sraz: Dubeček u kostela, 20:30

Popis akce: Odbornice Ing. Dagmar Zieglerová nám představí druhy, se kterými se můžeme v tomto území setkat, a poví nám mnoho zajímavého o životě těchto tajuplných tvorů. S pomocí detektoru si poslechneme jejich běžně neslyšitelné hlasy a budeme sledovat jejich loveckou aktivitu.

Kontakt: Jitka Loubová

E-mail: botrokjitka@centrum.cz

Telefon: 776 021 900

Setkání s Hrnčířskými loukami

Pořádající ZO: ČSOP Dům ochránců přírody v Praze

Termín: 12.6.2017

Místo: Praha – Hrnčíře

Sraz: v 17 hodin u hlavního vstupu na hrnčířský hřbitov (zastávka MHD Hrnčířský hřbitov; spojení z Opatova)

Popis akce:  V jižní části Prahy, mezi Šeberovem a Hrnčíři, je zachovaný unikátní kus přírody, poslední zbytek kdysi rozsáhlého prameniště táhnoucího se od Botiče až k Točné. Komplex vlhkých luk a soustava rybníků hostí řadu vzácných květin i živočichů. Vydejte se s námi na odpolední procházku místy, kde téměř nepoznáte, že jste v Praze. Ornitolog a botanik vám budou průvodci. Máte-li, přibalte dalekohled.

Kontakt: Jan Moravec

E-mail: jan.moravec@csop.cz

Telefon: 777 063 340

Setkání s potápkou černokrkou v Hostivicích

Pořádající ZO: ČSOP Dům ochránců přírody v Praze

Termín: 15.6.2017

Místo: Hostivice

Sraz: Park T. G. Masaryka, 18:00

Popis akce: Sraz ve čtvrtek 15.6.2017 v 18:00 u památníku obětem 1. a 2. světové války v parku T. G. Masaryka. Půjdeme po hrázi Litovického rybníka až k pozorovatelně a pokud budete mít čas i chuť, můžeme projít celou oblast. Na hladině bychom měli spatřit vodní druhy ptáků, snad nám zazpívá rákosník a když nám bude přát štěstí, setkáme se s hlavním cílem našeho setkání – potápkou černokrkou. Dalekohledy, svačinu, boty do terénu a dobrou náladu s sebou. Vycházka potrvá max. 2 hodiny.

Kontakt: Martina Kišelová

E-mail: mkiselova@csop.cz

Telefon: 604 141 667

Setkání s přírodou Černé Studnice

Pořádající ZO: ZO ČSOP Armillaria

Termín: 17.6.2017

Místo: Horní Černá Studnice a okolí

Sraz: Zast. busu Pěnčín – Dolní černá Studnice ca v 9 hodin (dle dojezdu busů + autem z Liberce) – necháme na parkovišti

Popis akce: Celodenní exkurze po biotopech svahů, lesů i planin Černé Studnice – prameniště, rašeliniště, louky, suťové lesy, skalky …s občerstvením u rozhledny.

Lze zajet i na Krásnou – Kittlův areál, muzeum, kostel a fara se zahradou.

Dobrá obuv, oblečení dle počasí, celodenní svačina (či finance na oběd na rozhledně, vaří-li – zjistíme :) fotoaparát, dalekohled …

Prosíme přihlášky k účasti do 13.6. na tel. (SMS) či mail

Kontakt: Mgr. Květa Morávková

E-mail: armillaria@seznam.cz

Telefon: 602 154 091

Poznámka: Prosíme přihlášky k účasti nejlépe do 13.6. na tel. (SMS) či mail  – předmět: Exkurze Černá Studnice

Setkání s přírodou Opičáku a Ostašova

Pořádající ZO: ZO ČSOP Armillaria

Termín: 11.6.2017

Místo: Ostašov, Opičák a okolí

Sraz: U brány Opičáku (Ostašovská ul.) v 9.00 (v dosahu MHD)

Popis akce: Exkurze do pseudoluhových biotopů lesíku u letiště – Opičák, zarůstající louky okolo letiště, lemy a remízky okolo zástavby i potoků Ostašova, vyjde-li čas, projdeme i okraje nedávných staveb obchodní zóny aj.

Pevná obuv, vybavení dle počasí, fotoaparát, dalekohled, svačina …

Prosím dát vědět účast na 602 154 091 (SMS) nejlépe do 8.6.

Kontakt: Mgr. Květa Morávková

E-mail: armillaria@seznam.cz

Telefon: 602 154 091

Poznámka: Účast prosím dát vědět na tel, případně i do mailu – předmět Exkurze Opičák. Děkujeme :)

Setkání s pískovnami u Grabštejna

Pořádající ZO: ZO ČSOP Armillaria

Termín: 10.6.2017

Místo: Pískovny pod Grabštejnem a jejich vegetace + okolí (Václavice, Uhelná, ..)

Sraz: V 9 hodin na zastávce busu ve Václavicích – pískovna (kdo chce přijet společně autem z Liberce, volejte 602 154 091)

Popis akce: Exkurze s poznáváním vegetace a hub pískoven a jejich lemových biotopů, pevná obuv, vybavení dle počasí, svačina, dalekohled, fotoaparát … velmi uvítám informace předem o účasti, možná budeme mít vstup povolen jen pro omezený počet osob (v jednání) – nejspíše jen do již vytěžených a opuštěných prostor (kde již krásně běží sukcese, což nás právě zajímá – různě stará stádia vývoje biotopů a ploch s různou vlhkostí, expozicí, tedy i různý charakter porostů, společenstev, zajímavé druhy …)

Lokality – pískovna Václavice – Uhelná, zbyde-li čas a chuť prozkoumáme i vytěženou pískovnu v Chotyni, dnes z větší části skládka KO, ale místy rekultivované či sukcesně zajímavé plochy a společenstva.

Účast dejte prosím co nejdříve či do 6.6. vědět na 602 154 091 (SMS) či na mail armillaria@seznam.cz – předmět Exkurze Pískovny

Kontakt: Mgr. Květa Morávková

E-mail: armillaria@seznam.cz

Telefon: 602 154 091

Poznámka: Účast dejte prosím co nejdříve či do 6.6.2017 vědět na 602 154 091 (SMS) či na mail armillaria@seznam.cz – předmět Exkurze Pískovny

Setkání s přírodou – setkání se včelami

Pořádající ZO: ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády

Termín: 11.6.2017

Místo: Lamacentrum Hády

Sraz: Akce probíhá od 10 do 18 hodin

Popis akce: Návštěvníci si prohlédnou úl „zevnitř“ – v proskleném úlu uvidí včelí domácnost bezpečně a zblízka, dozvědí se mnoho zajímavostí o fungování včelího společenstva, jejich dorozumívání, práci, i o tom čím jim člověk svou činností škodí. Bude připravený bohatý program – na jednotlivých stanovištích například uvidíte jak včely vidí, ochutnáte unikátní jednodruhové medy, zkusíte se orientovat podle vůně květin, děti si vyrobí originální včelí pexeso nebo sesbírají nektar z květů. Akce probíhá po celý den od 10 do 18 hodin. Více informací. www.lamacentrum.cz

Kontakt: Stanislava Švédová

E-mail: pshady@email.cz

Telefon: 608 434 564

Setkání s přírodou Hostýnských vrchů

Pořádající ZO: Severomoravské regionální sdružení ČSOP

Termín: 10.června 2017

Místo: Přírodní park Hostýnské vrchy

Sraz: vlakové nádraží ve Valašském Meziříčí v 7 hodin

Popis akce:  Celodenní terénní exkurze (cca 15 km) ve spolupráci s ČSOP VIA Hulín za přírodou přírodního parku Hostýnské vrchy. Trasa částečně vede po NS Hostýnské vrchy. Pojedeme vlakem z Valašského Meziříčí v 7:15 hodin do Bystřice pod Hostýnem, odtud autobusem na Tesák ( v 8:50 příjezd). Z Tesáku pěšky přes Klapinov, Skalný, PP Loučka pod Bukovinou na poutní místo sv.Hostýn a odtud přes PP Stráň a Slavkov pod Hostýnem do Bystřice pod Hostýnem na vlak. Předpokládaný návrat do Valašského Meziříčí po 17 hodině.

Kontakt: Mirek Dvorský

E-mail: mirek.dvorsky@ochranci.cz

Telefon: 728 585 009

Poznámka: S sebou terénní oblečení a obutí dle počasí, svačinu, kdo má dalekohled, peníze na veřejnou dopravu. Hulínští ochránci přírody pojedou z Hulína do Bystřice pod Hostýnem autobusem v 7:35 hodin.

Setkání se Stropničkou

Pořádající ZO: 14/09 ZO ČSOP Nové Hrady

Termín: 11.6.2017

Místo: Nové Hrady – Štiptoň

Sraz: V 9:30 na mostě u mlýna ve Štiptoni

Popis akce: Tři roky po ukončení revitalizačních prací se projdeme podél Stropnice, abychom viděli, jak si říčka sama tvoří své koryto a jak se příroda navrací do upravené nivy. Délka trasy je asi 4 km.

Kontakt: Jitka Šáchová

E-mail: sachovajit@seznam.cz

Telefon: 775 534 748

Poznámka: S sebou doporučujeme obuv a oblečení vhodné do vlhkého terénu.

Setkání s NPP Kaňk

Pořádající ZO: ČSOP Vlašim, AOPK ČR, Město Kutná Hora, sdružení Denemark

Termín: 10.6.2017

Místo: Kutná Hora – místní část Sedlec, NPP Kaňk

Sraz: 9.30 hod., u informační tabule NPP – N 49°58.13503′, E 15°17.34530′

Popis akce: Během vycházky si projdeme území NPP Kaňk a okolí a seznámíme se s přírodními zajímavostmi a zástupci místní květeny. Popovídáme si o zajímavé historii místa i současných zásazích na obnovu biotopů. Průvodcem bude Ing. Mgr. Martin Klaudys
a Bc. Ivana Křížová. Doporučujeme turistické oblečení a obuv. Předpokládané ukončení vycházky je v 11.30.

Kontakt: Martin Klaudys

E-mail: martin.klaudys@nature.cz

Telefon: 725 776 566

Setkání se Swampem – cesta bažinou a tajgou

 

Pořádající ZO: 01/71 ZO ČSOP Koniklec

Termín: 17.6.2017

Místo: Máchovo jezero, Staré Splavy

Sraz: Staré Splavy, křižovatka ulic Dalibora z Myšlína a U Hájenky, parkoviště, 10:00

Popis akce: Zveme vás na vycházku za zajímavými rostlinami žijícími v mokřadech u Máchova jezera. Budeme hledat a poznávat rosnatky, hrotnosemenky, bublinatky, tučnice, orchideje a další. Odbornou částí nás provedou pracovnice Správy CHKO Kokořínsko – Máchův kraj ing. Marcela Holubová a ing. Lucie Věra Válová. Pro dětské účastníky bude vycházka doprovázena hrami a úkoly k tématu. Trasa bude rozdělena na dvě části, první povede od místa srazu k NPP Swamp, poté se vrátíme a vydáme se k NPP Jestřebské slatiny. Celá trasa má cca 8 km. Je možné se zúčastnit jen první části, která je dlouhá cca 5 km. Trasa je průjezdná s terénním kočárkem. Doporučujeme pevnou obuv, lupu, svačinu a repelent.

Kontakt: Mgr. Lenka Winterová

E-mail: lenka.winterova@ekocentrumkoniklec.cz

Telefon: 737 650 778

Setkání s mokřady Drahanské vrchoviny

Pořádající ZO: ČSOP Regionální sdružení Iris

Termín: 17. 6. 2017

Místo: Mokřady Drahanské vrchoviny mezi obcemi Buková a Lipová

Sraz: Prostějov, aut. st., 7:50

Popis akce: Vycházka s odborníkem za nejkrásnějšími mokřady Drahanské vrchoviny. Ráno odjezd autobusem do Bukové v 7:55 z aut. nádraží v Prostějově (stanoviště č. 10). Odtud se postupně vydáme na Pavlovské mokřady, Uhliska a Lipovské upolínové louky. Cestou najdeme i jeden z pramenů říčky Hloučely. Na závěr navštívíme kamenný hrádek Špacírštejn u Lipové. Zpáteční odjezd do Prostějova z Lipové v 16:04.
Délka trasy asi 12 km.

Kontakt: Eva Zatloukalová

E-mail: iris@iris.cz

Telefon: 603 730 594

Poznámka: Vhodná, nejlépe nepromokavá obuv, budeme se pohybovat v mokřadech.

Setkání s naučnou stezkou Sudslavický okruh

Pořádající ZO: ZO ČSOP Šumava

Termín: 10. 6. 2017

Místo: NS Sudslavický okruh, Sudslavice, Vimpersko

Sraz: Nádraží v Bohumilicích v Čechách (u NS), sraz v 14:00 hodin

Popis akce: Setkání s druhou nejstarší naučnou stezkou v Jižních Čechách. Na 3,5 km dlouhém okruhu budeme obdivovat památnou lípu, jeskyni, vápencové skalní výchozy a nepřeberné množství flóry vč. několika druhů orchidejí. S sebou terénní obuv. Cestou jsou železné schody a žebříky.

Kontakt: Jakub Hromas

E-mail: jakub.hromas@csopsumava.cz

Telefon: 777 812 835

Setkání s Poodřím

Pořádající ZO: ZO ČSOP Alces

Termín: 10.6.2017

Místo: CHKO Poodří

Sraz: nádraží ČD Ostrava Svinov v 9:20

Popis akce: Exkurze přes NPR Polanská niva – PR Polanský les – PR Rezavka zaměřená na faunu a flóru rybníků, lužního lesa, spojená s kontrolou ptačích budek. S sebou doporučujeme dalekohled.

Kontakt:  Jan Mayer

E-mail: zo.csop.alces@email.cz

Telefon: 733 726 250

Setkání s přírodou formovanou knížetem Auerspergem

Pořádající ZO: ZO ČSOP 44/16 Klub ochránců SPR Habrov a ZO ČSOP 44/17 Nasavrky

Termín: 17. 6. 2017

Místo: Lesy v okolí zámku Slatiňany a kochánovických rybníků

Sraz: 8:30 hod před vchodem do kostela Sv. Martina v sousedství zámku Slatiňany

Popis akce: Procházka zámeckým parkem v Slatiňanech a okolními lesy, jejichž dnešní podobu výrazně ovlivnil František Josef z Auerspergu, mecenáš, skvělý hospodář a milovník koní. S Ing. Milanem Morchem, revírníkem lesní správy a předsedou ZO ČSOP Nasavrky, navštívíme zámecký park, kde v tomto roce zahajuje projekt revitalizace s podporou z Evropského fondu pro regionální rozvoj „Šlechtická škola v přírodě“, Švýcárnu, Kočičí hrádek, kochánovické rybníky, Tyrolský domek a vyhlídkovou věž na Chlumu. Procházku ukončíme obědem v restauraci Monako. Na místo srazu se nejrychleji dostanete vlakem z Pardubic (7:31) a Chrudimi (7:55), který přijede v 8 hod. do Slatiňan nebo vlakem z Hlinska (6:54), který přijede v 7:36 do Slatiňan. Z nádraží na Monako celkem ujdeme 8 km. Do Chrudimi můžete zvolit také cestu pěšky podél Chrudimky (6 km).

Kontakt: Ing. arch. Jan Florian

E-mail: klubhabrovchrudim@seznam.cz

Telefon: 733 607 513

Setkání s bělokarpatskou flórou v rámci Horňáckého kosení

Pořádající ZO: ZO ČSOP Bílé Karpaty

Termín: 17.6.2017

Místo: Malá Vrbka, areál Horňáckého kosení

Sraz: Malá Vrbka, 10:00

Popis akce: Exkurze s výkladem o vzácných orchidejích a dalších rostlinách se koná u příležitosti 18. ročníku kosení orchidejových luk v Malé Vrbce a povede v okolí kosené louky. Součástí akce je i malý jarmark s tradičními výrobky, který bývá doprovázen
cimbálovou muzikou. Na exkurzi se není třeba hlásit.

Kontakt: RNDr. Ivana Jongepierová

E-mail: csop@bilekarpaty.cz

Telefon: 518 326 470

Setkání s čápem

Pořádající ZO: ZO ČSOP Rokycany

Termín: 11.6.2017

Místo: Rokycany, Plzeňský kraj

Sraz: Švermova 748/II, Rokycany, 9.00 hodin

Popis akce: Výlet na vlastních kolech zavede zájemce z Rokycan přes Rakovou do Mirošova k hnízdišti čápa bílého. Během cesty, při které můžeme pozorovat i čápa černého, si povíme několik zajímavostí o obou druzích čápů, kteří se na Rokycansku vyskytují. Z Mirošova cesta povede zpět do Rokycan, přičemž je s návratem počítáno v odpoledních hodinách.

Kontakt: Pavel Moulis

E-mail: pavel.moulis@tiscali.cz

Telefon: 603 239 922

Setkání s flórou a faunou Mokřanského potoka

 

Pořádající ZO: ZO ČSOP Velké Popovice

Termín: 17.6.2017

Místo: Mokřanský potok – Mokřany – Gabrhele

Sraz: V Mokřanech u zvoničky v 10,00 hod.

Popis akce: Setkání s přírodou na Velkopopovicku bude zaměřeno na flóru a faunu Mokřanského potoka v úseku Mokřany – Gabrhele. Zkušený botanik Jan Pokorný a zoolog Jaromír Bratka účastníkům přiblíží běžné i vzácnější druhy této krásné lokality.

Sebou nezapomeňte pevnou obuv a svačinu do kapsy! :)

Kontakt: Eva Šrailová

E-mail: eva.srailova@seznam.cz

Telefon: 731 406 175

Setkání s přírodou Černé Studnice

Pořádající ZO: ZO ČSOP Armillaria Liberec

Termín: 23.6.2019

Místo: Černostudniční hřeben

Sraz: v 10 hodin na parkovišti u zast. busu na Dolní Černé Studnici

Popis akce: Exkurze lesy, prameništi, loukami i sutěmi okolo Černé Studnice nejprve po jižním a odpoledne severními svahy. Návštěva lokalit , o které pečuje pozemkový spolek ZO, dohledávání cenných druhů na některých lokalitách, moniring stavu studánek a vodotečí v území a jejich drobné fauny, výskyty invazivních druhů i cenných biotopů v území, povídání o léčivých, využitelných i jedlých druzích, které potkáme.
Předpokládaný návrat okolo 17. hodiny

Prosíme o zprávu o plánované účasti, počet osob, způsob dopravy – mailem či SMS, nejlépe do 20.6.2019, lze domluvit sdílenou dopravu.

Kontakt: Mgr. Květa Morávková

E-mail: armillaria@seznam.cz

Telefon: 602 154 091

Poznámky: Nutné oblečení a obuv do terénu, svačina a dostatek tekutin na celý den. V případě nepříznivého počasí se akce posouvá na další neděli. Přihlášky – info o účasti – nejlépe do 20.6.2019 – SMS či mailem.

Setkání s masožravou bublinatkou na Kalspotu a Záplavách

 

Pořádající ZO: ČSOP Kladensko

Termín: 23. 6. 2019

Místo: Kamenné Žehrovice

Sraz: ve 13:00 na nádraží Kamenné Žehrovice

Popis akce: Komentovaná přírodovědná vycházka za vodní masožravou rostlinou bublinatkou jižní do přírodní památky Kalspot a pozorování vodních ptáků a dalších živočichů v přírodní rezervaci Záplavy.

Doporučené vybavení: pevné boty, dalekohled

Kontakt: Michal Procházka

E-mail: calamita22@seznam.cz

Telefon: 605 482 646

Setkání s přírodou Babidolů a okolí

 

Pořádající ZO: ZO ČSOP Armillaria Liberec

Termín: 22.6.2019

Místo: Přírodní park Ještěd, Rašovka a Proseč pod Ještědem

Sraz: v 10.00 na parkovišti penzionu „V Trnčí“ na Rašovce (přihlášky – SMS na tel. 602 154 091)

Popis akce: Botanická a krajinářská exkurze po lesích, loukách, mezích i melafyrových výchozech jihovýchodních svahů pod Rašovkou – sady a háje Na Vejhledí, Babidoly, sady, pastviny a louky okolo Proseče pod Ještědem a po sutích Kamenného vrchu a podél pramenišť jižních svahů Hlubockého hřebene zpět na Rašovku – ca do 16 hodin.

Kontakt: Mgr. Květa Morávková

E-mail: armillaria@seznam.cz

Telefon: 602 154 091

Poznámky: Nutné oblečení a obuv do terénu, svačina a dostatek tekutin na celý den. V případě nepříznivého počasí se akce posouvá na další sobotu. Přihlášky – info o účasti – nejlépe do 20.6.2019 – SMS či mailem.

Setkání s Naučnou stezkou Sudslavický okruh

 

Pořádající ZO: ZO ČSOP Šumava

Termín: 22. 6. 2019 od 14:00 hodin

Místo: Naučná stezka Sudslavický okruh

Sraz: Na vlakovém nádraží v Bohumilicích v Čechách (nádraží u NS). Sraz ve 14:00 hodin.

Popis akce: Vycházka na druhou nejstarší naučnou stezku v Jihočeském kraji. Navštívíme Sudslavickou lípu, jeskyni a seznámíme se s některými chráněnými rostlinami.
Vycházku povede Jakubu Hromas.

Kontakt: Jakub Hromas

E-mail: info@csopsumava.cz

Telefon: 777 812 835

Setkání s pavouky na Svitavsku

Pořádající ZO: ZO ČSOP Rybák Svitavy

Termín: 22.6.2019

Místo: Svitavy

Sraz: pláž Horního rybníka (Rosničky), 14:00

Popis akce: Vycházka do místních luk, zahrad a lesů za jejich osminohými obyvateli. Těšit se můžeme na odborný výklad našeho předního arachnologa Ondřeje Machače, ukázku mnoha druhů pavouků a zkoušení různých způsobů jejich odchytu. Pro děti bude též připravena soutěž o zajímavé ceny.

Kontakt: Jakub Vrána

E-mail: kuba.vrana@email.cz

Telefon: 739 697 659

Poznámky: V případě nepříznivého počasí se akce posouvá o den, čí na další víkend.

Setkání s přírodou na Libockých mokřadech

Pořádající ZO: ZO ČSOP Kynšpersko

Termín: 22.6.2019

Místo: Libocké mokřady, Kynšperk nad Ohří

Sraz: u nádraží v 10:00

Popis akce: Víte, že mokřady jsou jedním z nejohroženějších biotopů u nás? Chcete se dozvědět jaké environmentální funkce plní a vyčíslit si jejich hodnotu a služby, které nám poskytují? Připraven je program také pro děti zaměřený na pozorování vodního hmyzu a sledování stavu vody z člunu a za pomocí Secciho desky.

Kontakt: Eva Řezníčková

E-mail: csop.kynspersko@seznam.cz

Telefon: 608 538 991

Setkání se Živou zahradou a ptáky Tyršova vrchu

 

Pořádající ZO: Dům ochránců přírody

Termín: 21.6. 2019

Místo: Dům ochránců přírody, Michelská 48/5, Praha 4

Sraz: 7:30, Dům ochránců přírody

Popis akce: Exkurze začne prohlídkou Živé zahrady Domu ochránců přírody, poté se přemístíme na Tyršův Vrch, kde proběhne odchyt a ukázka kroužkování ptáků.

Kontakt: Petr Stýblo

E-mail: petr.styblo@csop.cz

Telefon: 222 516 115

 

Setkání s přírodou – Není myš jako myš aneb drobní savci okolo nás

 

Pořádající ZO: ZO ČSOP Polabí

Termín: 18.6.2019

Místo: Ekocentrum Huslík, Na Zálesí 1473, 29001 Poděbrady

Sraz: Ekocentrum Huslík, 16.00 hod.

Popis akce: Od 16:00 ukázka odchytu drobných savců, případně živých zástupců, beseda o jejich biologii a významu. Vycházka k sousednímu mokřadu a pozorování obojživelníků a dalších živočichů. V případě nepřízně počasí se akce uskuteční v sále Ekocentra. Předpokládané ukončení mezi 18. a 19. hodinou. Vstup zdarma.

Lektor: RNDr. Martin Šandera (HERPETA, Polabské muzeum)

Kontakt: Marta Bryndová

E-mail: ekocentrum.huslik@seznam.cz

Telefon: 734 616 098

 

Setkání s roháčem na Petříně

 

Pořádající ZO: Dům ochránců přírody

Termín: 17. 6. 2019

Místo: Petřín, Praha

Sraz: 21:00 u dolní stanice lanové dráhy (Újezd) na Petřín – u cedule nad schody (Komplex zahrad vrchu Petřína)

Popis akce: Setkání začneme jízdou lanovou dráhou, která nás vyveze na kopec. Na lanové dráze platí tarif MHD, stačí Vám obyčejná jízdenka (jednorázová jízdenka za 24 Kč, roční jízdenka apod.). Dolů již půjdeme po svých.

Po vyjetí na kopec budeme po všech různých cestách pátrat nejen po broucích roháčích obecných, ale možná zahlédneme i úžasné světlušky, tajemné netopýry nebo mláďata puštíků obecných. Pojďte s námi objevit přírodu Prahy.

Vycházka se bude konat za každého počasí.

Cesta bude vedena po asfaltových cestách. Na vycházku budete potřebovat pohodlnou obuv, světlo, svačinu, pití, fotoaparát, pláštěnku nebo deštník a dobrou náladu :-)

Od začátku exkurze budu celou dobu dostupná na uvedené emailové adrese, lze tak psát i informace o zpoždění nebo se můžeme dohledat, pokud budete chtít dorazit později.

Kontakt: Mgr. Martina Kišelová

E-mail: mkiselova@csop.cz

Telefon: 222 516 115

Setkání se včelami

 

Pořádající ZO: ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády

Termín: 16. 6. 2019

Místo: Lamacentrum Hády

Sraz: 10:00 – 18:00 Celodenní akce v Lamacentru Hády

Popis akce: Návštěvníci si prohlédnou úl “zevnitř” – v proskleném úlu uvidí včelí domácnost bezpečně a zblízka, dozvědí se mnoho zajímavostí o fungování včelího společenstva, jejich dorozumívání, práci, i o tom čím jim člověk svou činností škodí. Bude připravený bohatý program – na jednotlivých stanovištích například uvidíte jak včely vidí, ochutnáte medy z celého světa, zkusíte se orientovat podle vůně květin, děti si vyrobí originální včelí pexeso nebo sesbírají nektar z květů. Akce probíhá po celý den od 10 do 18 hodin. Více informací. www.lamacentrum.czwww.pshhady.cz

Kontakt: Stanislava Švédová

E-mail: pshady@email.cz

Telefon: 608 434 564

Setkání s květenou Vimperska

 

Pořádající ZO: ZO ČSOP Šumava

Termín: 16. 6. 2019 od 10:00 hodin

Místo: Vimperk-Boubská-NS Sudslavický okruh-Výškovice-Vimperk

Sraz: Sraz před vlakových nádražím ve Vimperku v 10:00 hodin.

Popis akce: Vycházka povede z Velké Homolky na Boubskou, dále kolem Podlešákova jilmu až do PR Opolenec (NS Sudslavický okruh), odtud přes osady Výškovice a Paříž zpět do Vimperka. Náplní bude ukázka jak běžných, tak i chráněných druhů rostlin a návštěva přírodovědně zajímavých míst (vč. „pozemkospolkových lokalit“ Velká Homolka, Opolenec a Podlešákův jilm). Délka vycházky bude cca 11 km, začátek i konec budou ve Vimperku.
Vycházku bude lektorovat RNDr. Kamila Vítovcová (Přírodovědecká fakulta Jihočeské Univerzity).

Kontakt: Jakub Hromas

E-mail: info@csopsumava.cz

Telefon: 777 812 835

Setkání s jarní naučnou stezkou sv. Josefa a botanickou zahradou

Pořádající ZO: 01/14 ZO ČSOP „Natura, quo vadis?“

Termín: 16.6.2019

Místo: Praha 10 – Malešice

Sraz: Malešické náměstí, 15:30 (zastavení NS č. 9, GPS: 50.0850406N, 14.5113972E)

Popis akce: Komentovaná vycházka naučnou stezkou sv. Josefa v Praze 10 – Malešicích, součástí akce bude návštěva Botanické zahrady Malešice v lokalitě Pod Táborem (Praha 9).

Kontakt: Milan Maršálek

E-mail: mmarsalek@natura-praha.org

Telefon: 732 527 171

Setkání s přírodou Štramberka

 

Pořádající ZO: 100/RS SmRS ČSOP Valašské Meziříčí

Termín: Sobota 15. 6. 2019

Místo: Štramberk

Sraz: Na vlakovém nádraží ve Valašském Meziříčí v 9 hodin, na vlakovém nádraží ve Štramberku v 10 hodin.

Popis akce: Terénní exkurze po přírodovědně zajímavých lokalitách Štramberka. Navštívíme NPP Šipka, PP Kamenárka s botanickou zahradou, Štramberskou trúbu, Bílou horu. Předpokládaný návrat do Valašského Meziříčí v 16:16 hodin.

Kontakt: Mirek Dvorský

E-mail: mirek.dvorsky@ochranci.cz

Telefon: 728 585 009

Poznámky: Mimomeziříčské účastníky prosíme o přihlášení. Děkuji.

Setkání s ptáky na Barabě

 

Pořádající ZO: 01/71 ZO ČSOP Koniklec

Termín: 15. 6. 2019

Místo: Mělník

Sraz: pod mostem Josefa Straky na Hořínské straně, 10:00, https://mapy.cz/s/3qfxK

Popis akce: Zveme Vás na dobrodružnou výpravu lužním lesem, slepými rameny řek a na pískovnu za poznáním rozmanitých druhů ptáků. Uvidíme kormorány, bukáčka malého, řadu druhů kachen. Z dravců sem pravidelně zalétává orel mořský, moták pochop, orlovec říční. Dále se zde objevují moudivláček lužní, slavík obecný, cvrčilka slavíková, břehule říční. Oblast je bohatá i na žáby. Vycházkou nás provede Pavel Švec, ornitolog a dlouholetý lektor ornitologických kroužků pro děti nejen v ZOO Praha. Procházka potrvá cca 3 – 4 hodiny.

Kontakt: Mgr. Lenka Winterová

E-mail: lenka.winterova@ekocentrumkoniklec.cz

Telefon: 737 650 778

Setkání se záchrannou stanicí a biocentrem Mokroš

 

Pořádající ZO: ČSOP RS Iris

Termín: 15. 6. 2019

Místo: Mořice, Němčice nad Hanou

Sraz: Sraz na hlavním nádraží ČD v Prostějově v 7:45, popř. v 8:20 na nádraží v Nezamyslicích

Popis akce: Vycházka do okolí Němčic nad Hanou. Ráno sraz v 7:45 na hlavním vlakovém nádraží v Prostějově, společný odjezd do Nezamyslic. Z Nezamyslic se vydáme k malebnému mokřadu Mokroš u Mořic a prohlédneme si naučnou stezku, která se tu nachází, i ptačí pozorovatelnu uprostřed vodní plochy. Odtud pokračujeme do Němčic nad Hanou. Zde navštívíme záchrannou stanici pro zraněné volně žijící živočichy, kde bude připravena komentovaná prohlídka a hravé aktivity pro děti i dospělé. Návrat do Prostějova vlakem v odpoledních hodinách. Délka trasy 7 km.

Kontakt: Eva Zatloukalová

E-mail: ezatl@iris.cz

Telefon: 603 730 594

Setkání s lesy i bezlesím divokého údolí Teplé

 

Pořádající ZO: ZO ČSOP Kladská a Správa CHKO Slavkovský les

Termín: 15. 6. 2019

Místo: PR Údolí Teplé

Sraz: V 9:35 na vlakové zastávce Louka u M. Lázní.

Popis akce: Vycházka je do území divoké soutěsky řeky Teplé. Nahlédneme do nepřístupného území údolí meandrující řeky, kde se snoubí lidské výtvory s výtvory přírodními. Představíme si zachovalé lesy i ty kulturní ohrožené kůrovcem a povíme si o lesnickém hospodaření v minulosti a dnes. Ukážeme si zajímavé vzácné druhy rostlin a s trochou štěstí potkáme i zdejší vzácné živočichy žijící v místní přírodní rezervaci a evropsky významné lokalitě. Projdeme koutem krajiny, který může překvapit! Exkurzí do přírody s vámi oslavíme vznik CHKO Slavkovský les v roce 1974.
Průvodce: Mgr. Jana Rolková a Ing. Tomáš Fiala (oba AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)
Trasa: vlaková zastávka Louka – PR Údolí Teplé – část panoramatické stezky – vlakové nádraží Bečov nad Teplou (změna trasy vyhrazena; délka cca 8 km; středně náročné – místy procházení terénem a stoupání do svahu).

Kontakt: J. Rolková

E-mail: Jana.Rolkova@nature.cz

Telefon: 724 380 021

Poznámky: Nutné oblečení a obuv do terénu, dále svačinu a dostatek tekutin na celý den.

Setkání s jižním cípem Velkopopovicka

Pořádající ZO: ZO ČSOP Velké Popovice

Termín: 15. 6. 2019

Místo: Přírodní park Velkopopovicko

Sraz: Dubiny u kapličky, v 10,00 hod.

Popis akce: Setkání s jižním cípem Velkopopovicka – srdečně zveme na botanickou a zoologickou „ochutnávku“ místní přírody za účasti odborníků.
S sebou doporučujeme pevnou obuv, svačinu a nastražené smysly.

Kontakt: Eva Šrailová

E-mail: zocsopvp@seznam.cz

Telefon: 731 406 175

Setkání s přírodou na Siré

Pořádající ZO: 29/01 ZO ČSOP Rokycany

Termín: 15. 6. 2019

Místo: Sirá / okr. Rokycany /

Sraz: Lovecká chata Mysliveckého spolku Sirá, 14.00 hodin

Popis akce: Český svaz ochránců přírody v Rokycanech si Vás co nejsrdečněji dovoluje pozvat na odpoledne s přírodou. Akce se uskuteční v sobotu 15. června od 14.00 do 17.00 hodin u lovecké chaty pod obcí Sirá na Rokycansku. Smyslem akce je nejen propagace ochrany přírody, ale především představení volnočasových i odborných činností veřejnosti. Právě pro ni je připraven pestrý program. V něm se zájemci dozví o aktivitách rokycanských ochránců přírody, zazní lovecká hudba, vábení zvěře, budou se kroužkovat ptáci, zmínka bude o netopýrech a představí se lovečtí psi. Pro děti budou připraveny nejen nejrůznější hry, střelba ze vzduchovky či jízda na koních v krásném prostředí okolní přírody. Součástí odpoledne bude i myslivecké občerstvení a pozdější přátelské posezení u ohně. Případné bližší informace obdržíte u p. Moulise – tel. 603239922.

Kontakt: Pavel Moulis

E-mail: pavel.moulis@tiscali.cz

Telefon: 603 239 922

Setkání se zimovištěm netopýra černého

Pořádající ZO: ZO ČSOP Vlašim

Termín: 14.6.2019

Místo: vodní nádrž Švihov

Sraz: Návštěvnické středisko Vodní dům

Popis akce: Jedinečná možnost navštívit zimoviště netopýra černého v hrázi vodní nádrže Švihov. Komentované prohlídky v 9:00, 10:30, 12:00 a 13:30, přihlašování předem na email vodnidum@csop.cz, kapacita omezená.

Kontakt: Eva Molčanová

E-mail: vodnidum@csop.cz

Telefon: 602 665 409

Setkání s hmyzem na kraji vesnice

Pořádající ZO: ZO ČSOP Kladská

Název: Hmyz na kraji vesnice

Termín: 14. 6. 2019

Místo: Tři Sekery

Sraz: V 15:45 na parkovišti u fotbalového hřiště ve Třech Sekerách

Popis akce: Ostrý předěl mezi dvěma různými biotopy často hostí zajímavé spektrum hmyzu. Pojďme se podívat, co žije na okraji pole, meze a takzvané rozptýlené zeleně na okraji Tří Seker. Představíme si hmyz ukrývající se pod kameny, žijící na vegetaci při zemi, ale i na jehličnatých a listnatých stromech. Pokud zbyde čas, zalovíme si i v Přírodní zahradě. Bude zajištěn doprovodný program pro děti formou tematických her a pracovních listů pro předškolní i školní děti. Nebojte se s dětmi přijít, trasa je nenáročná a určitě se nudit nebudou! Půjdeme asi 1 km spíše mimo cesty, ale nikoliv složitým terénem.

Kontakt: Libor Dvořák

E-mail: info@csop-kladska.cz

Telefon: 608 172 434, 602 273 443

Setkání se studánkami – Putování se Studánkovou vílou

Pořádající ZO: ČSOP RS Iris

Termín: 20. 6. 2020

Místo: Seloutky a okolí

Sraz: autobusová zastávka v Seloutkách v 9:40 (vhodný autobus z Prostějova odjíždí v 9:20)

Popis akce: Vycházka pro rodiny s dětmi a další zájemce za studánkami v okolí Seloutek. Se Studánkovou vílou se vydáme po polních i lesních cestách a budeme hledat studánky. Cestou jich potkáme 4 až 5, všechny zkontrolujeme a případně vyčistíme. Pro děti budou připraveny hravé aktivity i hledání pokladu. Vycházka končí zase v Seloutkách, autobus do Prostějova jede ve 13:35. Délka trasy 4 až 5 km.

Kontakt: Eva Zatloukalová

E-mail: ezatl@iris.cz

Telefon: 603 730 594

Setkání s rybníky

Pořádající ZO: ZO ČSOP Nové Hrady

Termín: 20. 6. 2020

Místo: Nové Hrady

Sraz: V 9.00 na autobusovém nádraží v Nových Hradech

Popis akce: Během vycházky kolem příhraničních rybníků mezi Novými Hrady a Veveřím se seznámíme s lesy, rybníky, žulovými balvany a dalšími krajinnými prvky typickými pro novohradské podhůří. Délka trasy je asi 8 km, doporučujeme vzít si obuv a oblečení vhodné do terénu.

Kontakt: Jitka Šáchová

E-mail: sachovajit@seznam.cz

Telefon: 775 534 748

Setkání s přírodou na Kobylí

Pořádající ZO: ČSOP Morava

Termín: 20.6.2020

Místo: Kobylí – Lácary

Sraz: Posezení u infotabule na Lácarech, 10:00

Popis akce: Srdečně vás zveme do Kobylí, na teplomilný trávník zvaný Lácary. V sobotu se můžete těšit na exkurzi s Ing. Martinem Škorpíkem z NP Podyjí, trošku práce a večerní posezení u ohýnku s kytarou. V neděli budeme pokračovat aktivním zapojením se do péče o lokalitu.
Vítáni jsou samozřejmě i hosté na jeden z dní.
Program:
V sobotu v deset hodin se potkáme na Lácarech, vyrazíme na exkurzi po lokalitě a následně na procházku do okolních teplomilných doubrav.
Kolem poledne se vrátíme na oběd, který proběhne formou sdíleného pikniku – podělíme se o to, kdo co donese, kulinářské fantazii se meze nekladou :)
Odpoledne se vrhneme do práce, kdy nás čeká sekání a hrabání trávy.
Večer pak strávíme u ohýnku s kytarou (všichni hudebníci jsou srdečně zváni, aby přinesli svoje nástroje). Přespíme ve vlastních spacácích na divoko na místě.
V neděli budeme pokračovat v hrabání trávy a jejím úklidu, jak dlouho se komu bude chtít a jak dlouho kdo bude moct.
Těšíme se na vás!

Kontakt: Johana Drlíková

E-mail: csopmorava@gmail.com

Telefon: 728 744 358