Ochrana osobních údajů

Na tomto webu jsou prostřednictvím webového formuláře sbírány informace o akcích pořádaných Českým svazem ochránců přírody od pořadatelů, kteří jsou jeho členy. Těmito osobními údaje jsou zpravidla pouze kontaktní údaje na pořadatele (e-mail, telefonní číslo) a pořadatelé akcí souhlasí se zpracováním těchto údajů Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) jako správcem se sídlem Michelská 48/5, 140 00 Praha 4 za účelem vyhodnocení programu Setkání s přírodou a dalším informování o aktivitách ČSOP. Bez jejich souhlasu informace nelze přijmout a zpracovat. Jiné osobní údaje se postřednictvím tohoto webu nesbírají.