Setkání s jilmy

Termín: 7. 6. 2008

Místo: Nové Hrady – Terčino údolí

Sraz: Nové Hrady, v 9:00 hodin před školou v Komenského ulici.

Popis akce: Vycházka do NPR Terčino údolí, při které si prohlédneme výsadby jilmu drsného, realizované v rámci programu Ochrana biodiverzity – Ohrožené druhy dřevin. Nejstarší výsadby jsou z roku 1993, použité sazenice pocházejí od stromů se zvýšenou odolností vůči tracheomykózám. Lektorem bude Ing. Bohuslav Švarc, který se problematikou dlouhodobě zabývá.

Pořadatel: ZO ČSOP Nové Hrady

Kontakt:
Ing. Jitka Šáchová
e-mail: sachova@ufb.jcu.cz
telefon: 386 362 626 (večer)