Podél potoků přírodního parku Drahaň–Troja

Místo: Praha, přírodní park Drahaň–Troja napravém břehu Vltavy.

Termín: 15. 6. 2008

Sraz: Ve 13.00 na konečné zastávce autobusu č. 200 Sídliště Bohnice

Popis akce: Pro přírodní park Drahaň–Troja v Praze jsou charakteristická teplomilná společenstva skalních stepí, jde především o bezobratlé živočichy, keře a trávy. Územím přírodního parku protékají tři potoky: Bohnický, Čimický a Drahaňský. Doporučujeme pevnou turistickou obuv (místy náročnější terén). Délka trasy cca 6 km (3—3,5 hodiny), provází Pavel Rosendorf.

Pořadatel: ZO ČSOP Křivatec

Kontakty:
Pavel Rosendorf
telefon: 220 197 413, 604 959 540
e-mail: rosendorf@post.cz

Vycházka údolím Doubravy

Místo: přírodní park Údolí Doubravy, který vznikl díky přírodně zachovanému údolí s typickým kamenitým řečištěm a skalními výchozy.

Termín: 15. 6. 2008

Sraz: V 10 hodin na vlakovém nádraží Třemošnice (příjezd vlaku v 9.46 hodin). Město Třemošnice. Snadné vlakové spojení z Pardubic,Čáslavi, Ronova.

Popis akce: Navštívíme tůně pro obojživelníky, které budou míněny jako hlavní bod setkání s přírodou v okolí základny naší organiazce. V ní se setkáme s entomologem a naším nejstarším členem, panem Jaroslavem Trakalem (*1917). Zpět do Třemošnice: 1. možnost jít zpět po žluté značce údolím Doubravy 2. okruhem přes Běstvinu kolem naleziště Obůrka. (3. možnost jet busem v 16:45 z Běstviny do Třemošnice, případně dále přes Heřmanův městec – zde přípoj na Chrudim do Pardubic.)

Pořadatel: ZO ČSOP Chrudim

Kontakty:
Tibor Schwarz
e-mail: csop@chrudim.cz
telefon: 605 025 137, 469 621 717

Jana Hejzlarová
telefon: 775 011 589

Setkání s pětiprstkami

Místo: Slavičín a okolí

Termín: 15. 6. 2008, od 13 hodin

Sraz: Slavičín, zastávka autobusů U Radnice ve 13 hodin.

Popis akce: Návštěva lokality s bohatým výskytem pětiprstky žežulníku horského. Po cestě výklad o historii procházených míst (nálezy z dob laténské kultury, doby bronzové, Velké Moravy, středověku). Na místě výklad o našich orchidejích. (Jako alternativa je připravena návštěva lokality s žežulníky pravými, které kvetou dříve.)

Pořadatel: ZO ČSOP Slavičín

Kontakty:
Ing. Vojtěch Malík
telefon: 736 452 381

Setkání s podvečerní přírodou Prachovských skal

Termín: 14. 6. 2008

Místo: Prachovské skály

Sraz: Parkoviště v obci Prachov v 17 hodin

Popis akce: Podvečerní vycházka s odborným výkladem po přírodní rezervaci Prachovské skály. Účastníci akce budou seznámeni nejen s přírodními zajímavostmi a unikáty této známé rezervace, ale též s historií horolezectví a poutavými a často i humornými příběhy horolezců i ochránců přírody.

Pořadatel: ZO ČSOP Prachovské skály

Kontakt:
Ing. Jiří Krupka
e-mail: krupka.jir@seznam.cz
telefon: 723 585 612

Dendrologická exkurze do zámeckého parku ve Vlašimi

Termín: 14. 6. 2008, 9–13 h.

Místo: Vlašimský zámecký park

Sraz: v 9 hodin před nádražím ve Vlašimi

Popis akce: Nejprve zavítáme do Podblanického ekocentra, kde se účastníci dovědí o současných změnách v parku, především o nových výsadbách dřevin. Následovat bude exkurze do parku s docentem Václavem Zeleným, který představí historii parku, významné stromy i byliny a dosud existující památky. Akce bude ukončena cca ve 13 hodin občerstvením ve Znosimské bráně. Koná se ve spolupráci s dendrologickou sekcí České botanické společnosti.

Pořadatel: ZO ČSOP Vlašim

Kontakt:
Jana Havelková
e-mail: jana.havelkova@csop.cz
telefon: 317 845 169

S netopýry na Chlumu

Termín: 14. 6. 2008

Místo: Srbsko, bývalý lom na Chlumu

Sraz: Lom na chlumu – spojení: vlaková zastávka Srbsko na trati Praha – Beroun, odtud po zelené a žluté turistické značce na konec obce, dále bude cesta vyznačena až do lomu. (Pokud pojedete autem, ověřte, zda již skončila uzávěra v Srbsku. Parkování doporučujeme v Srbsku.)

Popis akce: Povídání o netopýrech s předváděním trvale handicapovaných jedinců, netopýří hrátky pro děti, exkurse do Srbských jeskyní, menší skupinky podle zdatnosti dětí (nevhodné pro předškolní). Na exkurzi je nutno hlásit se předem, hrátek, povídání a předvádění netopýrů se může zúčastnit kdokoliv, včetně dospělých a individuálních návštěvníků. Za deště akce proběhne částečně v podzemních prostorách v tzv. Archivu. Akce je pořádána ve spolupráci s ZO ČSS 1-06 Speleologický klub Praha.

Pořadatel: ZO ČSOP Nyctalus

Kontakt:
Dagmar Zieglerová
e-mail: zieglerova.d@seznam.cz
telefon: 731 523 599
www.nyctalus.cz

Studánky potoka Melatína od pramene po ústí…

Termín: 8. 6. 2008 (neděle) 9.00

Místo: Útěchov (od zastávky U Buku, kde je pramen potoka Melatína) po žluté značce do Bílovic.

Sraz: V 9 h v Králově Poli – nádraží na zastávce autobusu č. 43 do Útěchova.

Popis akce: Exkurze podél toku potoka. Cestou navštívíme další pramen Melatína – Konšelovu studánku a budeme v potoce místy sledovat i měnící se pH a mineralizaci vody. V Bílovicích v ústí Melatína do Svitavy změříme i obsah fosforu. Za řekou navštívíme ještě známou Janáčkovu studánku. Návrat vlakem z Bílovic (délka trasy 7km), popř. dojdeme na MHD do Obřan (13 km). Exkurzi vede Rudolf Pecháček ze studánkové poradny RS ČSOP a RNDr. Olga Skácelová z Moravského zemského muzea – hydrobiologické laboratoře.

Pořadatel: RS ČSOP Brno

Kontakt:
Rudolf Pecháček
e-mail: veronica@veronica.cz
telefon: 542 422 750

Setkání se studánkami

Termín: 8. 6. 2008

Místo: Okolí České Třebové

Sraz: Ve 13 hodin v obci Rybník na začátku smyslově naučné stezky (viz www.rybnik.cz/stezka)

Popis akce: Vycházka romantickým údolím Skuhrovského potoka s návštěvou sedmi studánek mapovaných ZO ČSOP. Vyprávění o historii studánek a navštíveného území – hranice Sudet. Praktické informace o opravě studánek v péči Lesů České republiky. (ZO ČSOP vydala v loňském roce skládanku s mapou s názvem Studánky českotřebovského mezihoří a v tomto setkání uspořádá pro širokou veřejnost putování po místech studánek.)

Pořadatel: ZO ČSOP Podorlicko

Kontakt:
Věra Malátková
e-mail: ulula@seznam.cz
telefon: 603 990 965
Hana Grundová
e-mail: freoni@atlas.cz
telefon: 725 734 871

 

Setkání s jilmy

Termín: 7. 6. 2008

Místo: Nové Hrady – Terčino údolí

Sraz: Nové Hrady, v 9:00 hodin před školou v Komenského ulici.

Popis akce: Vycházka do NPR Terčino údolí, při které si prohlédneme výsadby jilmu drsného, realizované v rámci programu Ochrana biodiverzity – Ohrožené druhy dřevin. Nejstarší výsadby jsou z roku 1993, použité sazenice pocházejí od stromů se zvýšenou odolností vůči tracheomykózám. Lektorem bude Ing. Bohuslav Švarc, který se problematikou dlouhodobě zabývá.

Pořadatel: ZO ČSOP Nové Hrady

Kontakt:
Ing. Jitka Šáchová
e-mail: sachova@ufb.jcu.cz
telefon: 386 362 626 (večer)

Den otevřených dveří v přírodní památce Kavky

Termín: 7. 6. 2008, 10–15 hodin

Místo: Brno, lom Hády – Přírodní památka Kavky

Sraz: Lom Hády – spojení MHD: od konečné zastávky autobusu č. 64 v Maloměřicích nebo autobusem č. 56 a 78 od zastávky Velká Klajdovka v Líšni.

Popis akce: S našimi průvodci poznáte jedinečné přírodní bohatství Hádů, objevíte tajemství rákosin, spatříte Brno jako na dlani a dozvíte se mnoho zajímavého nejen o místní přírodě, ale také o těžbě vápence a následných rekultivacích.

Pořadatel: Pozemkový spolek Hády

Kontakt:
Václav Izák
e-mail: pshady@email.cz
telefon: 732 488 349

Setkání s živočichy vodních ploch

Termín: 7. 6. 2008

Místo: Svitavy

Sraz: 8:30 hodin na hrázi Dolního rybníka ve Svitavách.

Popis akce: Seznámení formou pozorování s faunou vodních ploch rybníků Dolní a Horní a zatopeného pískovcového lomu v lese se zaměřením na hmyz, obojživelníky a ptáky.

Pořadatel: ZO ČSOP Rybák

Kontaktní osoba:

Jiří Mach
e-mail: ma@gy.svitavy.cz
telefon: 603 349 088

Setkání s břehulí na řece Odře

Termín: 7. 6. 2008

Místo: Řeka Odra, Jistebník nad Odrou – Polanka nad Odrou

Sraz: V 9 hodin na mostě v obci Košatka

Popis akce: Plavba po řece Odře v CHKO Poodří v úseku Jistebník nad Odrou – Polanka nad Odrou, inventarizace hnízd břehule říční a ledňáčka říčního a terénní exkurze pozorování života kolem vod – Jistebnické rybníky. Je třeba zvolit vhodnou výstroj (terénní obuv a oblečení), popř. vybavit se dalekohlem. V případě účasti na plavbě nutné zajištění valstního člunu. (Alternativou pro účastníky bez člunů je procházka s průvodcem podél meandrů Odry.)

Pořadatel: ZO ČSOP Alces

Kontakt:
Jan Mayer
e-mail: jan.mayer@svc-korunka.cz
telefon: 599 527 321

Setkání s ptáky a obojživelníky Jinošovského údolí

Termín: 6. 6. 2008

Místo: Jinošovské údolí

Sraz: Vlašim, stanice MHD u Blanických strojíren v 7,00 hodin.

Popis akce: Vycházka do jinošovského údolí s kaskádou rybníků, pozorování ptáků a obojživelníků. Zhodnocení revitalizace rybníků z hlediska dopadu na místní společenství organiasmů.

Pořadatel: ZO ČSOP Alcedo

Kontakt:
Mgr. Pavel Čech
e-mail: pavelcech@tiscali.cz
telefon: 603 549 560