Podél potoků přírodního parku Drahaň–Troja

Místo: Praha, přírodní park Drahaň–Troja napravém břehu Vltavy.

Termín: 15. 6. 2008

Sraz: Ve 13.00 na konečné zastávce autobusu č. 200 Sídliště Bohnice

Popis akce: Pro přírodní park Drahaň–Troja v Praze jsou charakteristická teplomilná společenstva skalních stepí, jde především o bezobratlé živočichy, keře a trávy. Územím přírodního parku protékají tři potoky: Bohnický, Čimický a Drahaňský. Doporučujeme pevnou turistickou obuv (místy náročnější terén). Délka trasy cca 6 km (3—3,5 hodiny), provází Pavel Rosendorf.

Pořadatel: ZO ČSOP Křivatec

Kontakty:
Pavel Rosendorf
telefon: 220 197 413, 604 959 540
e-mail: rosendorf@post.cz

Vycházka údolím Doubravy

Místo: přírodní park Údolí Doubravy, který vznikl díky přírodně zachovanému údolí s typickým kamenitým řečištěm a skalními výchozy.

Termín: 15. 6. 2008

Sraz: V 10 hodin na vlakovém nádraží Třemošnice (příjezd vlaku v 9.46 hodin). Město Třemošnice. Snadné vlakové spojení z Pardubic,Čáslavi, Ronova.

Popis akce: Navštívíme tůně pro obojživelníky, které budou míněny jako hlavní bod setkání s přírodou v okolí základny naší organiazce. V ní se setkáme s entomologem a naším nejstarším členem, panem Jaroslavem Trakalem (*1917). Zpět do Třemošnice: 1. možnost jít zpět po žluté značce údolím Doubravy 2. okruhem přes Běstvinu kolem naleziště Obůrka. (3. možnost jet busem v 16:45 z Běstviny do Třemošnice, případně dále přes Heřmanův městec – zde přípoj na Chrudim do Pardubic.)

Pořadatel: ZO ČSOP Chrudim

Kontakty:
Tibor Schwarz
e-mail: csop@chrudim.cz
telefon: 605 025 137, 469 621 717

Jana Hejzlarová
telefon: 775 011 589

Setkání s pětiprstkami

Místo: Slavičín a okolí

Termín: 15. 6. 2008, od 13 hodin

Sraz: Slavičín, zastávka autobusů U Radnice ve 13 hodin.

Popis akce: Návštěva lokality s bohatým výskytem pětiprstky žežulníku horského. Po cestě výklad o historii procházených míst (nálezy z dob laténské kultury, doby bronzové, Velké Moravy, středověku). Na místě výklad o našich orchidejích. (Jako alternativa je připravena návštěva lokality s žežulníky pravými, které kvetou dříve.)

Pořadatel: ZO ČSOP Slavičín

Kontakty:
Ing. Vojtěch Malík
telefon: 736 452 381