Podél potoků přírodního parku Drahaň–Troja

Místo: Praha, přírodní park Drahaň–Troja napravém břehu Vltavy.

Termín: 15. 6. 2008

Sraz: Ve 13.00 na konečné zastávce autobusu č. 200 Sídliště Bohnice

Popis akce: Pro přírodní park Drahaň–Troja v Praze jsou charakteristická teplomilná společenstva skalních stepí, jde především o bezobratlé živočichy, keře a trávy. Územím přírodního parku protékají tři potoky: Bohnický, Čimický a Drahaňský. Doporučujeme pevnou turistickou obuv (místy náročnější terén). Délka trasy cca 6 km (3—3,5 hodiny), provází Pavel Rosendorf.

Pořadatel: ZO ČSOP Křivatec

Kontakty:
Pavel Rosendorf
telefon: 220 197 413, 604 959 540
e-mail: rosendorf@post.cz