Vycházka údolím Doubravy

Místo: přírodní park Údolí Doubravy, který vznikl díky přírodně zachovanému údolí s typickým kamenitým řečištěm a skalními výchozy.

Termín: 15. 6. 2008

Sraz: V 10 hodin na vlakovém nádraží Třemošnice (příjezd vlaku v 9.46 hodin). Město Třemošnice. Snadné vlakové spojení z Pardubic,Čáslavi, Ronova.

Popis akce: Navštívíme tůně pro obojživelníky, které budou míněny jako hlavní bod setkání s přírodou v okolí základny naší organiazce. V ní se setkáme s entomologem a naším nejstarším členem, panem Jaroslavem Trakalem (*1917). Zpět do Třemošnice: 1. možnost jít zpět po žluté značce údolím Doubravy 2. okruhem přes Běstvinu kolem naleziště Obůrka. (3. možnost jet busem v 16:45 z Běstviny do Třemošnice, případně dále přes Heřmanův městec – zde přípoj na Chrudim do Pardubic.)

Pořadatel: ZO ČSOP Chrudim

Kontakty:
Tibor Schwarz
e-mail: csop@chrudim.cz
telefon: 605 025 137, 469 621 717

Jana Hejzlarová
telefon: 775 011 589