Partneři

Generálním partnerem ČSOP je od roku 2007 společnost NET4GAS, s.r.o.

Logo NET4GAS Blíž příroděTa je spolehlivým a bezpečným provozovatelem přepravní soustavy pro zemní plyn v České republice a rozvíjí odpovědnou politiku ochrany životního prostředí s ohledem na současné a budoucí generace. Od toho se odvíjí nejen její odpovědné podnikání, ale také dlouhodobá strategie firemní filantropie realizovaná od roku 2007 v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě..

Cílem programu NET4GAS Blíž přírodě je podporovat obnovu cenných přírodních lokalit a jejich zpřístupnění veřejnosti. Program má veřejnost do přírody nejen přilákat, ale i vzbudit v ní zájem o její ochranu a posílit úctu k ní. Často se jedná o lokality s výskytem vzácných či ohrožených druhů flóry a fauny. NET4GAS tak přispívá k budování naučných stezek, vyhlídek, povalových chodníčků nebo herních prvků v přírodě, a také k přímé ochraně přírody a environmentálnímu vzdělávání.