Setkání s pětiprstkami

Místo: Slavičín a okolí

Termín: 15. 6. 2008, od 13 hodin

Sraz: Slavičín, zastávka autobusů U Radnice ve 13 hodin.

Popis akce: Návštěva lokality s bohatým výskytem pětiprstky žežulníku horského. Po cestě výklad o historii procházených míst (nálezy z dob laténské kultury, doby bronzové, Velké Moravy, středověku). Na místě výklad o našich orchidejích. (Jako alternativa je připravena návštěva lokality s žežulníky pravými, které kvetou dříve.)

Pořadatel: ZO ČSOP Slavičín

Kontakty:
Ing. Vojtěch Malík
telefon: 736 452 381