Setkání s obojživelníky v Pozdyni

 

Termín:  9. 6. 2012
Sraz: V Pozdyni u autobusové čekárny, 9:00

Popis akce:  Navštěvníci se mohou těšit naprůzkum rybníčků a mokřin v okolí Pozdyně.   Výklad a konkrétní ukázky zajistí pan Mgr. David Fischer, který se věnuje  herpetologii a je zaměstnancem příbramského muzea.

Pořadatel: ZO ČSOP Roháči
Kontakt:  Jiří Brda

e-mail: csop.rohaci@gmail.com

tel:  733277712