Plachta – ráj nejen obojživelníků a plazů

Termín: 13. 6. 2009

Místo: Hradec Králové – Nový Hradec Králové

Sraz: u prodejny Lidl

Popis akce: Procházka po velmi cenné lokalitě nejen z hlediska obojživelníků a plazů. V minulosti zde bylo potvrzeno 21 druhů O+P, dále krtonožka, mravkolev, májka, lelek, rosnatka a mnoho dalších. Návštěvníci zároveň uvidí profesionálně instalované odchytové bariéry na ochranu obojživelníků (v tomto případě z důvodu herpetologických průzkumů). Odborný výklad a ukázka některých živočichů je zajištěna.

Pořadatel: ZO ČSOP EKOCHOV

Kontakt:
Roman Rozínek
e-mail: roman.rozinek@naturaservis.net
telefon: 724 227 157