Setkání s motýli a ptáky ve VKP Pichce Příbram

Termín: 12. 6. 2010
Místo: Příbram
Sraz: dolní část autobusového nádraží Příbram, čas: 8:30 hodin

Popis akce: VKP Pichle nás bude provázet RNDr. Ondřej Sedláček Ph.D., iniciátor VKP. VKP (významný krajinný prvek) ,,Motýlí step Pichle“ Lesostepní lokalita o rozloze 9 ha, na které se pohybuje 48 druhů denních motýlů a 40 druhů ptáků. Mnoho druhů zde patří mezi ohrožené. Vyskytují se zde jak teplomilné druhy, tak druhy vázané na podmáčené louky, což potvrzuje pestrou mozaiku prostředí. harakter akce, program, doporučené vybavení atd.

Pořadatel: ZO ČSOP 12/12 Střední Brdy
Kontakt:
Lukáš Tůma
E-mail: csop.strednibrdy@seznam.cz
Telefon: 736 738 704