Setkání se studánkami

 

Termín: 16. 6. 2012
Sraz: Dvě varianty termínu srazu dle programu. V 10:00 a v 15:00  na autobusové zastávce Hojkov

Popis akce: Svěcení nové studánky a reliéfu Nejsvětější Trojice se uskuteční asi půl kilometru od obce.
Dopoledne bude probíhat úklid a příprava místa pro svěcení. Doporučujeme  pracovní oblečení a rukavice.
Odpoledne proběhne samotné  svěcení studánky a reliéfu a dále se uskuteční vycházka za dříve zbudovanými studánkami.

Pořadatel: ZO ČSOP Margarita
Kontakt:  Tomáš Krásenský

e-mail: tomas.krasensky@seznam.cz

tel: 605047182