Setkání s přírodou na Pařezovském kopci

Termín: 13. 6. 2010
Místo: Pařezovský kopec
Sraz: v 15:30 pod kopcem u cedule Pařezov

Popis akce: Procházka po Pařezovském kopci s cca 30 minutovým výkladem. Setkání s našimi jaky a hraní a povídání nejen pro děti a rodiče.

Něco málo o kopci, na kterém strávíme příjemné odpoledne: významný krajinný prvek Pařezovský kopec tvoří sušší lada s roztroušenými náletovými dřevinami – v minulosti využívané jako pastviny. Jedná se o lokalitu s výskytem vzácných a chráněných druhů rostlin (vstavač kukačka, vemeník dvojlistý, jehlice plazivá) a hmyzu (otakárek ovocný, svižník polní, potemník písečný, samotářské včely, nesytka česká, čmeláci).

Pořadatel: ZO ČSOP Libosváry
Kontakt:
Blanka Valášková
E-mail: ic.domazlice@envic.cz
Telefon: 603 889 083