Setkání se studánkami a prameny

Termín: 21. 6. 2009

Místo: Česká Třebová – Parník

Sraz: ve 13:00, u Parnického hřbitova

Popis akce: Zveme Vás na putování za studánkami a prameny v oblasti Parníka a Kozlovce. Průvodcem bude Ing. V. Hampl. Zastavíme se u jednotlivých studánek a pramenů a budeme pátrat v jejich historii. Vystoupáme na hřbet Jelenice (Kozlovce) odkud jsou zajímavé výhledy na západní část České Třebové. Trasa je dlouhá asi 5 km.

Pořadatel: ZO ČSOP Podorlicko Česká Třebová

Kontakt:
Ing. Václav Hampl
e-mail: vvac.hampl@seznam.cz
telefon: 776 615 819

Psí pochod okolo Vlašimi

Termín: 20. 6. 2009

Místo: Vlašim

Sraz: V 9h před Billou ve Vlašimi

Popis akce: Zveme všechny pejskaře na společný výlet. Plánovaná trasa je dlouhá asi 12 km. Znavení účastníci si mohou zkrátit cestu na cca 9 km. Během pochodu budeme procházet lokalitou Pozemkového spolku pro přírodu a památky Podblanicka „Jinošovském údolí“. Navštívíme přírodní rezervaci Galilejský rybník, seznámíme se s revitalizací ostatních rybníků,vytvořenými tůněmi pro rozmnožování obojživelníků a mokřadní loukou. Pracovníci ZO ČSOP Vlašim nám stručně představí školku dřevin a projekty výsadeb dřevin v krajině. Na závěr projdeme Vorlinskou alejí, kterou ZO ČSOP Vlašim rekonstruovala.

Vítáni jsou pejskové (a páníci) všech velikostí, tvarů a ras, kteří se snesou s ostatními psi (a lidmi). Pejskovi doporučujeme vzít s sebou vodu, rybník bude k dispozici až v polovině cesty. Akce je zdarma, zájemci mohou na místě přispět na podporu psího útulku v Maršovicích, kam jsou umisťováni také psi nalezení ve Vlašimi.

Pořadatel: ZO ČSOP Vlašim

Kontakt:
Kateřina Červenková
e-mail: katka.cervenkova@csop.cz
telefon: 317 845 169

Vlastivědný výlet na Plzeňsko a Klatovsko

Termín: 20. 6. 2009

Místo: Lužany, Roupov, Švihov a jiná pěkná místa

Sraz: v 6:45, na nádraží ve Strakonicích

Popis akce: Vlastivědný výlet s p. Františkem Langmajerem. Sraz je v 6.45 před strakonickým nádražím. V 6.52 jede vlak s přesedáním v Plzni do Lužan (park, zámek, bývalé sídlo hraběte Hlávky). Jde se na Dlouhou Louku a odtud do Roupova (zřícenina hradu, kostel, sloup poslední roboty, kaple), do Vřeskovic (výhled, dominantní kostel), do Lhovic a vzhůru na Tuhošť (vrch, bývalé halštatské hradiště). Sejdeme do Mezihoří a dále na Švihov (vodní hrad). Odtud jede vlak např. v 14.58, 16.58 nebo v 18.58 (s přesedáním v Plzni). Délka trasy je 17 km, lze zkrátit na 10 nebo 12.

Pořadatel: ZO ČSOP Strakonice

Kontakt:
Mgr. Alena Hrdličková
e-mail: alena.hrdlickova@knih-st.cz
telefon: 383 323 021