Setkání s Feronou

Termín: 14. 6. 2010
Sraz: v 17:00 u ZŠ V Zálomu, Ostrava-Zábřeh

Popis akce: Postindustriální prales, tůně, vývěry vody a ptačí zpěv. Procházka po pravěkém „vysokém břehu“ Odry, po němž má jméno městská
čtvrť Zábřeh. Plenérové kreslení. Posezení u ohně a plánování
obnovy studánek.

Pořadatel: ZO ČSOP Na břehu
Kontakt:
Radana Parmová
E-mail: radana.p@volny.cz