Setkání s Rohožníkem

Termín: 13. 6. 2010
Místo: Praha – Dubeč
Sraz: ve 14:00 u lomu v Dubečku

Popis akce: Prohlídka části přírodního parku Říčanka a především ZCHÚ
Rohožník. Odborné výklady se budou věnovat řadě oborů – především
geologii a archeologii. Na setkání jsou zváni i místní obyvatelé,
zejména ti, kteří se do Dubče přistěhovali nedávno. Po prohlídce
Rohožníku budou zájemci pokračovat pochůzkou přes Podlesek do
Uhříněvsi.
Do Dubečku se dostanete autobusem MHD č. 111 ze stanice metra Skalka.

Pořadatel: ZO ČSOP 01/04 Botič-Rokytka
Kontakt:
Josef Moravec
E-mail: botrok@centrum.cz
Telefon: 602 255 443