Setkání s čápy a bobry

Pořádající ZO: ZO ČSOP Rokycany – Pavel Moulis

Název: Setkání s čápy a bobry

Termín: 12. června 2022

Místo: Rokycany / Plzeňský kraj /

Sraz: Švermova 748/II, 337 01 Rokycany, 14.00 hodin

Popis akce: Setkání s přírodou je název kampaně, kterou Český svaz ochránců přírody pořádá z důvodu představení přírodních krás, zajímavých živočišných i rostlinných druhů, své činnosti i možnosti zapojení veřejnosti do ochrany přírody. Také na Rokycansku proběhne tato akce s výstižným názvem „Setkání s čápy a bobry„. Výlet do přírody, tentokráte však na kolech, se uskuteční v neděli 12. června. Sraz k odjezdu je v 14.00 hodin před sídlem rokycanských ochránců přírody / Švermova 748/II /. Odtud se vydáme přes Rakovou do Mirošova k hnízdišti čápa bílého. Během cesty, při které můžeme pozorovat i čápa černého, si povíme několik zajímavostí o obou druzích čápů, kteří se na Rokycansku vyskytují. Z Mirošova cesta povede do Hrádku, kde navštívíme lokalitu s výskytem bobra evropského. Po krátkém výkladu k tomuto druhu se vydáme zpět do Rokycan, přičemž je s návratem počítáno v podvečerních hodinách s možností prohlídky záchranné stanice živočichů. Doporučujeme se vhodně obléci na kolo a vzít si drobný peníz na občerstvení v průběhu cesty. Věříme, že o akci bude zájem, neboť cykloturistika je i na Rokycansku velice oblíbená. Případné dotazy rádi zodpovíme na tel. 603239922.

Kontakt: Pavel Moulis

E-mail: pavel.moulis@tiscali.cz

Telefon: +420603239922