Setkání s přírodou Kosíře

Termín: 20. 6. 2009

Místo: oblast Velkého a Malého Kosíře

Sraz: v 8:45, na nádraží v Čelechovicích na Hané (odjezd vlaku z Prostějova v 8:24 z hl. nádr.)

Popis akce: Setkání s rostlinami, živočichy, zkamenělinami i historií Velkého a Malého Kosíře. Trasa povede z Čelechovic přes vápencové lomy, jižní svahy s vzácnou květenou, přírodní památku Vápenice, kolem pozůstatků pohřebišť (mohyl) u Slatinek až na Malý Kosíř. Průvodci budou PhDr. Alena Prudká, Mgr. Pavel Kracík a Ing. Václav Kopečný. Ukončení (a případné občerstvení) bude v lázních Slatinice. Návrat vlakem ze Slatinic do Prostějova do 17:30.

Pořadatel: Regionální sdružení ČSOP Iris

Kontakt:
Eva Zatloukalová
e-mail: ezatl@iris.cz
telefon: 603 730 594