Setkání s plavuněmi, masožravkami, motýli a vážkami Bečovska

Termín: 12. 6. 2010
Místo: Bečov nad Teplou
Sraz: v 9:15 na vlakovém nádraží v Bečově

Popis akce: Půjdeme po trase Bečov – vyhlídka nad Bečovem, Šibeniční vrch se zbytky šibenice a novou Naučnou stezkou, PP Homolka, EVL (= evropsky významná lokalita) U hájenky; EVL Bečovské lesní rybníky; návrat lesem zpátky do Bečov; uvidíme mokřadní vegetace s tůňkami – vážky, čolky a další obojživelníky, ukázku speciálního hospodaření zajišťovaného Správou CHKO Slavkovský les na loukách s výskytem vzácného hnědáska chrastavcového, unikátní lokalitu s výskytem plavuní včetně kriticky ohrožených plavuníků, lesní komlex s žulovými skalkami a populací kriticky ohroženého zběhovce jehlancovitého.

Průvodci: Mgr. Přemysl Tájek (Správa CHKO Slavkovský les a ZO ČSOP Kladská), Mgr. Pavla Blažková (Správa CHKO Slavkovský les) a Mgr. Petra Cehláriková (Správa CHKO Český les)

Pořadatel: ZO ČSOP 23/08 Kladská
Kontakt:
Mgr. Kateřina Dvořáková
E-mail: katka.dvorakova@slavkovskyles.cz
Telefon: 608 131 672