Setkání s Hloučelou

Termín: 13. 6. 2009

Místo: naučná stezka v biokoridoru Hloučela v Prostějově

Sraz: v 11 hod. u 1. zastavení (u mostu přes Hloučelu na Olomoucké ulici)

Popis akce: Vycházka biokoridorem Hloučela podél naučné stezky, doplněná výkladem odborníků a krátkými praktickými aktivitami u každého zastavení. O vlastnostech a geologii říčky promluví Ing. Václav Kopečný, o lužním lese a jeho stromech Mgr. Jana Daňková, spoluautorka naučné stezky. Na téma své SOČ „Hálky biokoridoru Hloučela“ promluví Eva Malečková. Vycházku ukončíme u občerstvení U Abrahámka.

Pořadatel: ZO ČSOP Bělozářka

Kontakt:
Eva Zatloukalová
email: ezatl@iris.cz
telefon: 603 730 594