Setkání s lilií zlatohlavou u Dvakačovic na Chrudimsku

 

 

Termín: 20. 6. 2010
Místo: Okolí Hrochova Týnce a Úhřetic – okres Chrudim
Sraz: v 11:06 na zastávce ČD Bořice

Popis akce: Setkání s přírodou v okolí Hrochova Týnce na Chrudimsku nás zavede do šípákové doubravy ve „VKP Dvakačovická stráň“. Pokračovat budeme do „VKP Úhřetický les“ (dubový luh), který přípomíná lužní porost. V obou lokalitách se vyskytuje lilie zlatohlavá. S sebou: dobré oblečení a obuv do přírody, jídlo, pití. Čekat vás budeme na železniční zastávce v Bořicích (trať Chrudim-Moravany). Odjezdy: z Chrudimě odjíždí přímý vlak do Bořic v 10:22 hod, z Hrochova Týnce do Bořic v 10:45 hod. (os 250046), z Pardubic se dostanete v 10:44 (os.5023), z Chocně v 10:42 (r. Orlice), z Holic v 10:39 (os 25311), do žst.  Moravany, kde přestoupíte na osobní vlak č.25047, který do Bořic přijíždí v 11:02hod.

Pořadatel: ZO ČSOP 44/16 Klub ochránců SPR Habrov
Kontakt:
Tibor Schwarz
E-mail: csop@chrudim.cz
Telefon: 728 226 733