Setkání s studánkou

Termín: 20. 6. 2010
Místo: Brno – Bystrc
Sraz: 9 hod. na mostě nad zastávkou Přístaviště

Popis akce: Studánka u Trnůvky a Brněnská přehrada po revitalizačním zásahu. Vycházka s odborným výkladem. Na levém břehu přehrady navštívíme jezírko za volejbalovými kurty, studánku v Rokli, Soví a nově vybudovanou studánku na Trnůvce. Od ní sejdeme k přehradě a řekneme si něco i o sinicích a řasách v této nádrži. Návrat do přístaviště okolo 13 hod. – délka trasy 9km. Vede Rudolf Pecháček ze studánkové poradny, RNDr. Olga Skácelová z algologického pracoviště Moravského zemského muzea a zajímavosti ze života rostlin nám přiblíží prof. Jan Lepš.

Pořadatel: ZO ČSOP Veronica
Kontakt:
Monika Vokálová
E-mail: monika.vokalova@veronica.cz
Telefon: 542 422 750

Setkání s hostětínskou krajinou

Termín: 19. 6. 2010
Místo: okolí Hostětína
Sraz: v 8:00 v Centru Veronica v Hostětíně

Popis akce: Vycházka hostětínskou krajinou, seznámení s historií a současností zdejšího hospodaření. PP Žleby, ovocnářská tradice. Co tu zrovna kvete aneb trocha botaniky. Provázet budou mj. sochy v krajině kolem Hostětína. Předpokládaná doba trvání: 8-11 hodin S sebou: oblečení do terénu pro každé počasí.

Pořadatel: ZO ČSOP Veronica
Kontakt:
Alena Gbelcová
E-mail: alena.gbelcova@veronica.cz
Telefon: 572 630 670

Setkání s Dalejským potokem

Termín: 19. 6. 2010
Místo: Dalejské údolí, Praha
Sraz: v 8:30 na tramvajové zastávce Poliklinika Barrandov nebo v 9:25 na bývalém koupališti v Klukovicích

Popis akce: Rodinný výlet s batůžkem či kočárkem z Barrandova zelenou cestičkou podél Dalejského potoka s cílem v Řeporyjích, odkud se budemem vracet buď vlakem na Smíchovské nádraží nebo autobusem na metro Luka. Program vhodný pro rodiny s dětmi.

Pořadatel: ZO 01/87 ČSOP Strom
Kontakt:
Zuzana Geröová
E-mail: zuzulaj@centrum.cz
Telefon: 606 757 377

Setkání s přírodou na Pařezovském kopci

Termín: 13. 6. 2010
Místo: Pařezovský kopec
Sraz: v 15:30 pod kopcem u cedule Pařezov

Popis akce: Procházka po Pařezovském kopci s cca 30 minutovým výkladem. Setkání s našimi jaky a hraní a povídání nejen pro děti a rodiče.

Něco málo o kopci, na kterém strávíme příjemné odpoledne: významný krajinný prvek Pařezovský kopec tvoří sušší lada s roztroušenými náletovými dřevinami – v minulosti využívané jako pastviny. Jedná se o lokalitu s výskytem vzácných a chráněných druhů rostlin (vstavač kukačka, vemeník dvojlistý, jehlice plazivá) a hmyzu (otakárek ovocný, svižník polní, potemník písečný, samotářské včely, nesytka česká, čmeláci).

Pořadatel: ZO ČSOP Libosváry
Kontakt:
Blanka Valášková
E-mail: ic.domazlice@envic.cz
Telefon: 603 889 083

Setkání s lužním lesem v biokoridoru Hloučela

Termín: 19. 6. 2010
Místo: biokoridor Hloučela
Sraz: v 9:00 U Abrahámka, biokoridor Hloučela, Prostějov

Popis akce: Aktivity nejen pro rodiny s dětmi. Společná vycházka částí naučné stezky biokoridorem Hloučela bude spojena s praktickou pomocí přírodě (sbírání odpadků, údržba naučné stezky, hrabání posečené trávy apod.). Pro děti i dospělé budou současně připraveny hravé přírodovědné aktivity na téma les a jeho obyvatelé v biokoridoru. Vycházka bude ukončena společným opékáním špekáčků u Abrahámka. S sebou pracovní rukavice a oblečení do terénu. Občerstvení (včetně špekáčků) bude zajištěno.

Pořadatel: ZO ČSOP Bělozářka
Kontakt:
Eva Zatloukalová
E-mail: ezatl@centrum.cz
Telefon: 603 730 594

Setkání s motýli a ptáky ve VKP Pichce Příbram

Termín: 12. 6. 2010
Místo: Příbram
Sraz: dolní část autobusového nádraží Příbram, čas: 8:30 hodin

Popis akce: VKP Pichle nás bude provázet RNDr. Ondřej Sedláček Ph.D., iniciátor VKP. VKP (významný krajinný prvek) ,,Motýlí step Pichle“ Lesostepní lokalita o rozloze 9 ha, na které se pohybuje 48 druhů denních motýlů a 40 druhů ptáků. Mnoho druhů zde patří mezi ohrožené. Vyskytují se zde jak teplomilné druhy, tak druhy vázané na podmáčené louky, což potvrzuje pestrou mozaiku prostředí. harakter akce, program, doporučené vybavení atd.

Pořadatel: ZO ČSOP 12/12 Střední Brdy
Kontakt:
Lukáš Tůma
E-mail: csop.strednibrdy@seznam.cz
Telefon: 736 738 704

Setkání se studánkami, prameny a pravěkem

Termín: 12. 6. 2010
Sraz: v 10:00 u firmy LDN na Litomyšlské ulici, Česká Třebová

Popis akce: V sobotu se vydáme z České Třebové do údolí potoka Křivolík. Zastavíme se u několika studánek, prohlédneme si i prameny, které potok napájejí. Cílem putování bude Muzeum v živé přírodě a experimentálně archeologické centrum Osada Křivolík, kde nás čeká bohatý program. Vodu na cestě nalezneme, nějaké jídlo si však vezměte s sebou. Pořádá ZO ČSOP Podorlicko a Bacrie, přátelé živé přírody (http://bacrie.cestovatel.cz/).

Pořadatel: ZO ČSOP Podrolicko Česká Třebová
Kontakt:
Václav Hampl
E-mail: vac.hampl@seznam.cz
Telefon: 725 734 871

Setkání s Feronou

Termín: 14. 6. 2010
Sraz: v 17:00 u ZŠ V Zálomu, Ostrava-Zábřeh

Popis akce: Postindustriální prales, tůně, vývěry vody a ptačí zpěv. Procházka po pravěkém „vysokém břehu“ Odry, po němž má jméno městská
čtvrť Zábřeh. Plenérové kreslení. Posezení u ohně a plánování
obnovy studánek.

Pořadatel: ZO ČSOP Na břehu
Kontakt:
Radana Parmová
E-mail: radana.p@volny.cz

Setkání s památnými stromy

Termín: 12. 6. 2010
Místo: okolí Nových Hradů
Sraz: v 9:00 na náměstí v Nových Hradech

Popis akce: Vycházka po okolí Nových Hradů, při které nás Ing. Bohuslav Švarc seznámí s památnými stromy a problematikou jejich ošetřování.

Pořadatel: ZO ČSOP Nové Hrady
Kontakt:
Jitka Šáchová
E-mail: sachovajit@seznam.cz
Telefon: 386 362 626 (večer)

Setkání s přírodou lednického parku

Termín: 19. 6. 2010
Místo: Lednicko-valtický areál
Sraz: v 9:15 na Bartolomějském náměstí, Veselí nad Moravou

Popis akce: Příroda a lidská kultura nemusejí stát vždycky proti sobě, ale mohou se i navzájem doplňovat. Příkladem jsou také rybníky v lednickém zámeckém parku. Provázet bude RNDr. Eva Řezáčová.

Časový plán: 9:15 – odjezd (autobusem z Bartolomějského nám. ve Veselí nad Moravou), 16:00 – předpokládaný příjezd (do Veselí nad Moravou). Počet zájemců je omezen kapacitou autobusu! Akce se uskuteční za podpory Jihomoravského kraje.

Pořadatel: ZO ČSOP Bílé Karpaty
Kontakt:
Marie Petrů, DiS.
E-mail: visbk@bilekarpaty.cz
Telefon: 518 322 545

Setkání s lilií zlatohlavou u Dvakačovic na Chrudimsku

 

 

Termín: 20. 6. 2010
Místo: Okolí Hrochova Týnce a Úhřetic – okres Chrudim
Sraz: v 11:06 na zastávce ČD Bořice

Popis akce: Setkání s přírodou v okolí Hrochova Týnce na Chrudimsku nás zavede do šípákové doubravy ve „VKP Dvakačovická stráň“. Pokračovat budeme do „VKP Úhřetický les“ (dubový luh), který přípomíná lužní porost. V obou lokalitách se vyskytuje lilie zlatohlavá. S sebou: dobré oblečení a obuv do přírody, jídlo, pití. Čekat vás budeme na železniční zastávce v Bořicích (trať Chrudim-Moravany). Odjezdy: z Chrudimě odjíždí přímý vlak do Bořic v 10:22 hod, z Hrochova Týnce do Bořic v 10:45 hod. (os 250046), z Pardubic se dostanete v 10:44 (os.5023), z Chocně v 10:42 (r. Orlice), z Holic v 10:39 (os 25311), do žst.  Moravany, kde přestoupíte na osobní vlak č.25047, který do Bořic přijíždí v 11:02hod.

Pořadatel: ZO ČSOP 44/16 Klub ochránců SPR Habrov
Kontakt:
Tibor Schwarz
E-mail: csop@chrudim.cz
Telefon: 728 226 733

Setkání se splešťulí blátivou

 

 

 

Termín: 11. 6. 2010
Místo: Vlašim – zámecký park a Podblanické ekocentrum
Sraz: v 16:30 před Podblanickým ekocentrem ve Vlašimi

Popis akce: Zveme malé i velké objevitele do tajemného světa vodních živočichů. Vyzkoušíme si lov a určování vodních bezobratlých. Sraz v 16.30 hodin před Podblanickým ekocentrem, odkud se vydáme k soutoku Blanice s Domašínským potokem (můžete přijít přímo k soutoku). Budeme zde lovit vodní breberky pomocí sítí (cca do 17.30). Poté se vydáme zpět do ekocentra, kde si nalovené živočichy prohlédneme pod lupou a binolupou a určíme pomocí klíče. Na závěr shlédneme krátkou fotoprezentaci vodních živočichů. Zakončení cca v 18.30 – 19 hodin. Akce je určena pro dospělé i děti a je zdarma. Menším dětem doporučujeme doprovod dospělých. Obuv a oděv do terénu, případně holínky.

Pořadatel: 02/09 ZO ČSOP Vlašim
Kontakt:
Jana Havelková
E-mail: jana.havelkova@csop.cz
Telefon: 317 845 169

Setkání s poklady Velkopopovicka, aneb výlet roku

 

 

 

Termín: 19. 6. 2010
Místo: Velké Popovice – okolí
Sraz: v 8:00 na parkovišti před hlavní bránou pivovaru

Popis akce: Výlet roku… můžete být u toho. Víte, že jen dvě desítky kilometrů od Prahy, nedaleko Velkých Popovic leží památky na keltské osídlení starší než náš letopočet? Víte, že kousek za touto obcí lze obdivovat rostliny a spatřit živočichy, které většina české populace nikdy neuvidí? A víte, že dokonce přímo uprostřed Popovic lze posvačit pod stromy, pamatujícími období baroka? Nejen takové, ale i celou řadu dalších vybraných unikátů z bezprostředního okolí Velkých Popovic můžete poznat na výletě, který na sobotu 19. června připravila velkopopovická ZO Českého svazu ochránců přírody v rámci svazové kampaně Setkání s přírodou. Ať půjdete pěšky (případně na kole), s dětmi (či s prarodiči), zván je každý, koho zajímá jedno z nejkrásnějších a dosud neobjevených míst Středních Čech. A nemusíte ujít či ujet ani plánovaných cca 20 km; pokud máte navigaci, nabídneme vám na místě schůzky případně kratší trasu na míru podle vašich přání a schopností. Průvodci vám budou znalci a milovníci Velkých Popovic. Takže si poznamenejte do kalendáře k sobotě 19. června: Výlet roku. Sejdeme se za každého počasí a nezapomeňte na svačinu, návrat až v odpoledních hodinách.

Pořadatel: ZO ČSOP 10/02 Velké Popovice
Kontakt:
Miroslav Hájek
E-mail: hajek.miroslav@gmail.com
Telefon: 246 037 482

Setkání s řekou, aneb ze života Chrudimky

Termín: 13. 6. 2010
Místo:
 Slatiňany – Práčov
Sraz: ve 13:30 u lávky na Starém náměstí, Slatiňany

Popis akce: Nenáročná procházka podél řeky, během níž uvidíme jak upravené, tak přirozené koryto a nejnovější revitalizační opatření. Seznámíme se s typickými obyvateli řeky, ptáky i rostlinami u vody. Vedou: Vlastík Peřina (AOPK Pardubice), Michal Pešata (Krajský úřad).

Pořadatel: Naděžda Gutzerová
Kontakt:
E-mail: gutzer@centrum.cz
Telefon: 723 004 397

Setkání s krásami přírody

Termín: 20. 6. 2010
Místo:
 Rokycany a okolí
Sraz: v 15.00 hodin před sídlem ZO ČSOP Rokycany, Švermova 748/II – nad vlakovým nádražím

Popis akce: Společná vyjížďka na kole spojená s poznáváním krás okolní přírody, nenáročná zhruba desetikilometrová trasa v okolí Rokycan vhodná pro všechny věkové kategirie, návštěva Klabavské přehrady s možností pozorování zajímavých druhů živočichů vázaných k vodnímu prostředí, návrat zhruba do 18-ti hodin. Akce je spojená s prohlídkou záchranné stanice živočichů a ekocentra v Rokycanech.

Pořadatel: ZO ČSOP 29/01 Rokycany
Kontakt:
Pavel Moulis
E-mail: pavel.moulis@tiscali.cz
Telefon: 371 722 686, 603 239 922

Setkání s Brněnským stromem roku 2010

Termín: 17. 6. 2010
Místo:
 Vídeňská 52, Brno
Sraz: 16.00 hod.

Popis akce: Vítězem jubilejního 11. ročníku celobrněnské ankety Brněnský strom roku se pro rok 2010 stal Jeřáb oskeruše na Vídeňské ulici č.52. Vítěze nyní čeká odborné ošetření garantované Veřejnou zelení města Brna a také postupuje do celorepublikového kola ankety Strom roku, kterou pořádá Nadace Partnerství. Oslava se bude konat ve čtvrtek 17. června, v 16 hodin ji zahájí cimbálovka Veronica. Ocenění nominovatelům předá náměstek primátora Martin Ander, který anketě poskytl záštitu. Zváni jsou všichni příznivci nejen brněnských stromů. Jeřáb oskeruše je listnatý, opadavý, u nás zdomácnělý ovocný strom, patřící mezi jeřáby spolu s našimi původními druhy jeřábem ptačím, jeřábem mukem a jeřábem břekem. Plody oskeruše jsou jedlé, tradičně se suší, dělají se z nich kompoty nebo marmelády. Z plodů se dá také vyrábět pálenka nebo likér. Plody jsou léčivé a bohaté na vitamíny A, C, pektiny, organické kyseliny či minerály.

Pořadatel: ZO ČSOP Veronica
Kontakt:
Romana Košťálová
E-mail: romana.kostalova@veronica.cz
Telefon: 542 422 750

Setkání s tajemstvím Milíčovského lesa

Termín: 17. 6. 2010
Místo: 
Milíčovský les a rybníky
Sraz: 
v 17:00 u sochy kosmonautů, stanice metra Háje, Praha 4

Popis akce: Podvečerní vycházka Milíčovským lesem spojená s pozorováním a poslechem zde žijících ptáků. Lokalita je přírodní památkou zahrnující nejen les ale i přilehlé rybníky. Společně poodhalíme tento často přehlížený kus přírody ležící jen pár kroků od známeno sídlliště Jižní město. Trasa je fyzicky nenáročná a zabere nám cca 3 hodiny.

Pozvánku naleznete zde!

Pořadatel: Kancelář ÚVR ČSOP
Kontakt:
Patrik Sláma
E-mail: patrik.slama@csop.cz
Telefon: 222 516 115

Telefon: 606 131 028

Setkání s Posázavím

Termín: 13. 6. 2010
Místo:
 Posázaví
Sraz: 
v 9:00 u CEV Zvoneček ve Vraném nad Vltavou

Popis akce: Centrum ekologické výchovy Zvoneček Vás zve na zajímavou cykloexkurzi po krásách Posázaví. Projedeme trasu: Jílové, Kamenice, Zbořený Kostelec, Žampach. Dvě varianty trasy 30 km (možnost návratu vlakem) a 55 km.

Plakát naleznete zde!

Pořadatel: ZO ČSOP 11/11 Zvoneček
Kontakt:
Michal Kubelík
E-mail: info@cev-zvonecek.cz
Telefon: 606 131 028

Setkání s EVL V Hladomoří

Termín: 12. 6. 2010
Místo:
 Evropsky významná lokalita V Hladomoří (okres Praha-západ)
Sraz: 
v 9:35 na zastávce ČD Skochovice (trať č. 210 – Posázavský pacifik)

Popis akce: Centrum ekologické výchovy Zvoneček Vás zve na botanickou exkurzi do EVL V Hladomoří. Pojďte se naučit poznávat rostliny a mechy skalních stepí a doubrav. Exkurzi vedou RNDr. Jana Möllerová, CSc. a RNDr. Hana Franklová.

Plakát naleznete zde!

Pořadatel: ZO ČSOP 11/11 Zvoneček
Kontakt:
Michal Kubelík
E-mail: info@cev-zvonecek.cz
Telefon: 606 131 028

Setkání s Rohožníkem

Termín: 13. 6. 2010
Místo: Praha – Dubeč
Sraz: ve 14:00 u lomu v Dubečku

Popis akce: Prohlídka části přírodního parku Říčanka a především ZCHÚ
Rohožník. Odborné výklady se budou věnovat řadě oborů – především
geologii a archeologii. Na setkání jsou zváni i místní obyvatelé,
zejména ti, kteří se do Dubče přistěhovali nedávno. Po prohlídce
Rohožníku budou zájemci pokračovat pochůzkou přes Podlesek do
Uhříněvsi.
Do Dubečku se dostanete autobusem MHD č. 111 ze stanice metra Skalka.

Pořadatel: ZO ČSOP 01/04 Botič-Rokytka
Kontakt:
Josef Moravec
E-mail: botrok@centrum.cz
Telefon: 602 255 443

Setkání s plavuněmi, masožravkami, motýli a vážkami Bečovska

Termín: 12. 6. 2010
Místo: Bečov nad Teplou
Sraz: v 9:15 na vlakovém nádraží v Bečově

Popis akce: Půjdeme po trase Bečov – vyhlídka nad Bečovem, Šibeniční vrch se zbytky šibenice a novou Naučnou stezkou, PP Homolka, EVL (= evropsky významná lokalita) U hájenky; EVL Bečovské lesní rybníky; návrat lesem zpátky do Bečov; uvidíme mokřadní vegetace s tůňkami – vážky, čolky a další obojživelníky, ukázku speciálního hospodaření zajišťovaného Správou CHKO Slavkovský les na loukách s výskytem vzácného hnědáska chrastavcového, unikátní lokalitu s výskytem plavuní včetně kriticky ohrožených plavuníků, lesní komlex s žulovými skalkami a populací kriticky ohroženého zběhovce jehlancovitého.

Průvodci: Mgr. Přemysl Tájek (Správa CHKO Slavkovský les a ZO ČSOP Kladská), Mgr. Pavla Blažková (Správa CHKO Slavkovský les) a Mgr. Petra Cehláriková (Správa CHKO Český les)

Pořadatel: ZO ČSOP 23/08 Kladská
Kontakt:
Mgr. Kateřina Dvořáková
E-mail: katka.dvorakova@slavkovskyles.cz
Telefon: 608 131 672

Setkání s NS Sudslavický okruh

 

 

 

Termín: 12. 6. 2010
Místo: NS Sudslavický okruh
Sraz: v 10:00 na vlakovém nádraží v Bohumilicích (u začátku NS)

Popis akce: Vycházka po 3,2 km dlouhé stezce vedoucí přírodní rezervací Opolenec. Tématem vycházky budou přírodovědné a technické zajímavosti související s přírodou a historií tohoto okruhu a přírodní rezervace Opolenec. Vycházku povede Jakub Hromas.

Pořadatel: ZO ČSOP 19/05 Šumava
Kontakt:
Jakub Hromas
E-mail: jakub.hromas@csopsumava.cz
Telefon: 777 812 835

Setkání s bylinkami Kosíře

Termín: 12. 6. 2010
Místo: Přírodní park Velký Kosíř
Sraz: v 9:45 na vlakovém nádraží v Čelechovicích na Hané

Popis akce: Vycházka se znalcem léčivých rostlin Vl. Vytáskem z Litovle po rozkvetlých loukách Velkého Kosíře. Odjezd vhodného vlaku z Prostějova v 9:26 z hlavního nádraží, v 9:29 z místního nádraží. Návrat do Čelechovic do 16 hodin. Vlak do Prostějova odjíždí v 16:14. S sebou jídlo a pití na celý den.

Pořadatel: Regionální sdružení ČSOP Iris
Kontakt:
Eva Zatloukalová
E-mail: ezatl@iris.cz
Telefon: 603 730 594

Setkání s hořečkem na Salátově kopci

 

Termín: 12. 6. 2010
Místo: Zašovice 14
Sraz: v 10:00 v Centru ochrany přírody Chaloupky, Zašovice 14

Popis akce: Návštěva ekologické farmy ZO ČSOP Kněžice s chovem ovcí spojená s terénní vycházkou na významnou lokalitu Salátův kopec. Tato lokalita je zachovalou obecní pastvinou s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů typických pro suchá, slunná stanoviště. Program na cca 2-3 hodiny: prohlídka statku, ukázka práce ovčáckého psa se stádem, pro děti možnost jízdy na koni,exkurze s výkladem a odchytem hmyzu. Akci pořádá Centrum ochrany přírody Chaloupky působící při ZO ČSOP Kněžice v Zašovicích. Zváni jsou především místní obyvatelé, široká veřejnost a rodiny s dětmi. Trasa exkurze je nenáročná, s sebou pokrývku hlavy a dostatek tekutin.

Pořadatel: ZO ČSOP 62/88 Kněžice
Kontakt:
Václav Křivan
E-mail: vaclav.krivan@chaloupky.cz
Telefon: 721 321 281