Setkání s Dvakačovickou strání

Pořádající ZO: ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov 44/16

Termín: 12.6.2016

Místo: Dvakačovice

Sraz: Úhřetice – vlaková zastávka 10:30 hod. (odjezd vlaku 10:22 z Chrudimi)

Popis akce: Výlet za významnými krajinnými prvky Úhřetický les a Dvakačovická stráň s výskytem kamejky modronachové, dymnivky duté, hrachoru jarního, křivatce žlutého, sasanky jarní, áronu plamatého, orsejemi, konvalinkami, kokoříkem a lýkovcem, vzácně též lilií zlatohlavou.
Začneme v Úhřetickém lese, pokračovat budeme podél náhonu Zmínka, zvaného též Dvakačovický kanál (severozápadní část je technickou památkou z 15. století), k Dvakačovické stráni.
V Dvakačovicích si prohlédneme soukromé venkovské muzeum Bohumila Schejbala, katolickou kapličku Nejsvětější Trojice, výstavu obrazů místního rodáka Josefa Janka, evangelický chrám Páně a výstavu obrazů Vladimíra Bakeše na místní faře. Po přestávce ve farní zahradě (mezi 12 a 13 hodinou) pokračování výletu přes Dvakačovickou stráň a mohylové pole z doby bronzové do Bořic s občerstvením v místní hospodě.
Do Chrudimi se vrátíme lokálkou, která odjíždí z Bořic v 15:11, 17:11 nebo 19:11 hodin. Účastníci setkání mohou přijet do Dvakačovic na kole nebo autem. Mohou se po cestě zastavit také v Přírodní rezervaci Habrov.

Kontakt: Václav Cibulka

E-mail: klubhabrovchrudim@seznam.cz

Telefon: 722 941 947