Setkání s přírodou u EVL Ramena Ohře

Pořádající ZO: ZO ČSOP KYNŠPERSKO

Název: Setkání s přírodOu u EVL Ramena Ohře

Termín: 18.6.2016

Místo: Kynšperk nad Ohří

Sraz: u dřevěné lávky v 10:00

Popis akce: Procházka po biologicky cenné lokalitě plné vlhkomilné vegetace, četných meandrů a jasanovo – olšových luhů známé pod označením Ramena Ohře. Vítáni jsou všichni!
Provázet nás bude Ing. Petr Krása z Agentury ochrany přírody a krajiny.Půjdeme podél Ohře do lokality Pivovarské louky a pak na druhou stranu pod kemp. Délka procházky cca 3 km do cca 12. hod. S sebou si vemte nepromokavou obuv!

Kontakt: Eva Řezníčková

E-mail: csop.kynspersko@seznam.cz

Telefon: 608538991