Setkání s přírodními zajímavostmi vrchu Ládví

Pořádající ZO: ZO ČSOP Křivatec

Termín: 19.6.2016

Místo: Praha 8 – vrch Ládví, Ďáblický háj

Sraz: konečná tramvají Vozovna Kobylisy, 14:00

Popis akce: Vycházka zavede návštěvníky do Ďáblického háje a na výrazný buližníkový vrch Ládví a představí jak geologickou historii skalnatého ostrohu, tak i některé přírodní zajímavosti. V první části vycházky navštívíme typické lesní porosty s hajní květenou. Poté budeme v přírodní památce Ládví obdivovat příbojovou kapsu druhohorního moře s ohlazenými balvany a v blízkém okolí také buližníkové skalní výchozy spojené s dávným osídlením ostrohu pravěkými lidmi. Na samém vrcholu zalesněné části povede vycházka původními lesními porosty s chudým bylinným patrem a drobnými vřesovišti. Podél lesních tůní zamíříme k tůním v otevřené krajině, které jsou bohatě oživené různými vodními živočichy a rostlinami, které si v jejich přirozeném prostředí blíže prohlédneme. Vycházka bude pokračovat na výrazný rozhledový vrchol u hvězdárny Ďáblice. Po krátkém sestupu bude vycházka ukončena na zastávce tramvají Sídliště Ďáblice.

Trasa povede po lesních cestách, proto doporučujeme pevnou obuv.
Délka trasy je cca 4 km (2,5-3 hod). Vstupné dobrovolné.

Kontakt: Pavel Rosendorf

E-mail: rosendorf@post.cz

Telefon: 724 903 186