Setkání s živočichy na Hádech

Termín:  14. 6. 2014

Sraz: 13 hod Lama centrum lom Hády, Brno

Popis akce: U lama centra v lomu Hády bude připraveno několik stanovišť, kde si především děti budou moci interaktivně vyzkoušet, co o zdejší přírodě vědí. Například poznat naše nejznámější pěvce podle hlasu, rozeznat

pobytové stopy našich savců, přiřadit otisky stop k jednotlivým zvířatům atd.

Pořadatel: ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády
Kontakt: Stáňa Švédová
e-mail: st.svedova@centrum.cz
tel: 608 434 564