Setkání s ekocentrem a Blahutovickou pozorovatelnou

Termín: 14. 6. 2014

Sraz: 9 hodin u ekocentra v Blahutovicích. Akce trvá až do 17 hodin.

Popis akce: V ekocentru Vás seznámí se svojí činností. V plánu je procházka po informačně-naučné stezce v Blahutovicích a na závěr je připravena i prohlídka Ptačí pozorovatelny u rybníka.

Pořadatel: Ekocetrum RS ČSOP Novojičínska
Kontakt: Tomáš Petřkovský
e-mail: kck.blahutovice@gmail.com

tel:777 569 381

Setkání s naučnou stezkou Nad řekou

Termín: 15. 6. 2014

Sraz: 13 hodin u Bečovské botanické zahrady v Bečově nad Teplou
Popis akce: Prezentace lokality Nad řekou, která je součástí Bečovské botanické zahrady. Návštěvníci budou seznámeni s jednotlivými zastaveními naučné stezky – les, řeka, sad, skály a nově také seznámeni s dokončeným průzkumem zde rostoucích lišejníků v počtu 41 druhů!Doporučujeme vhodné terénní oblečení.

Pořadatel: ZO CSOP Berkut
Kontakt: Jiří Šindelář
e-mail: zocsopberkut@seznam.cz

tel:736642792

Setkání s Podskalou aneb údolím Žejbra a Chrasteckem na Chrudimsku

Termín: 13. 6. 2014

Sraz: 8:30 na nádraží ČD Vrbatův Kostelec

Popis akce: Z Vrbatova Kostelce se vydáme do přírodní památky Podskala, kterou lemuje potok Žejbro s kamenitým dnem a prohlédneme si také okolní skalní útvary. Dozvíme se zajímavosti z nové naučné stezky Chrastecka, která nás seznámí s mnohými zajímavostmi lokality. Zastavíme se také u kostela sv. Jana Křtitele a odtud budeme pokračovat až k Horeckému rybníku nedaleko Podlažic až do Chrasti, kde se zastavíme v zámecké zahradě.

Pořadatel: ZO CSOP Chrudim
Kontakt: Tibor Schwarz
e-mail: csopchrudim@seznam.cz

tel:469813486

Setkání s přírodou v údolí Jevišovky

Termín: 14. 6. 2014
Sraz: v 9,00 hod sraz u tvrze Boskovštejn

Popis akce: Lehká vycházka do údolí řeky Jevišovky v nejbližším okolí obce Boskovštejn u Jevišovic. Exkurze vede po levém břehu řeky Jevišovky na lokalitu Měchounčný kopec, která je třetím rokem v péči ZO ČSOP Kněžice. Měchounčný kopec je vyjímečně zachovalá lesostep o rozloze 5 ha vzdálená asi 1,5 km jihozápadně od obce, nejrozsáhlejší pozůstatek společenstev suchých trávníků v údolí řeky Jevišovky. Lesostep je významná svým výskytem ohrožených druhů rostlin (smil písečný, křivatec český, v minulosti koniklec velkokvětý, pravděpodobně kociánek dvoudomý) a živočichů (otakárek ovocný, okáč kostřavový, saranče Stenobothrus nigromaculatus, běžník vřesovištní nebo krasec měďák) vázaných na xerotermní biotopy. Populárně-naučnou vycházku povedou entomolog a botanik a široká veřejnost se dozví o významu stepí v krajině, o jejich druhovém bohatství a o způsobu péče o ně. Zm íněna bude i funkce říčního údolí jako biologické dálnice pro živočichy i rostliny a možná se nám podaří ulovit a dětem ukázat i nějakého raka. Doporučujeme pevnou obuv, neboť lesostep na Měchounčném kopci je v příkrém svahu nad řekou. Těm, kteří se vyšplhají až na vršek stepi, kde se nachází stopy po římském ležení, se bude hodit dalekohled k obdivování krásných výhledů do krajiny Jevišovicka. Délka exkurze bude cca 2 hodiny, max. do 12 h.

Pořadatel: ZO CSOP Kněžice
Kontakt: Kateřina Feikusová
e-mail: katerina.feikusova@chaloupky.cz

tel:604157350

 

Setkání s vlky

Termín: 15. 6. 2014
Sraz: u sídla ZO ČSOP Rokycany: Švermova 748/II, Rokycany, 10.00 hodin
Popis akce: Výlet na vlastních kolech zavede zájemce z Rokycan přes Rakovou do Nevida k výběhu vlků, které zde již dvanáctým rokem chová scénárista a režisér Václav Chaloupek. Po krátkém představení této šelmy se přesuneme do Mirošova k hnízdišti čápa bílého, který je společně s čápem černým vyhlášem Ptákem roku. I zde si povíme několik zajímavých údajů o hnízdění čápů na Rokycansku. Poslední zastávkou bude Dobřív, kde navštívíme vodní hamr. S návratem je počítáno v odpoledních hodinách s možností prohlídky záchranné stanice živočichů.

Pořadatel: ZO CSOP Rokycany
Kontakt: Pavel Moulis
e-mail: pavel.moulis@tiscali.cz

tel: 603239922

Setkání s bylinkami Semanínské stezky ČSOP

Termín: 22. 6. 2014
Sraz: v 13.20 u načné cedule Semanínské stezky na návsi v Semaníně
Popis akce: Vycházka s určováním bylinek na trase Semanín – Kozlovský kopec.
Z České Třebové odjezd linkovým autobusem od nádraží v 13,04 Návrat zpět přes Kozlovský kopec pěšky. Doporučujeme terénní obuv a lupu.

Pořadatel: ZO CSOP Podorlicko
Kontakt: Hana Grundová
e-mail: freoni@atlas.cz

tel: 725734871

Setkání s obojživelníky

Termín: 14. 6. 2014
Sraz: v 10 hod v lomu Myslík (cca 2 km od Hukvald) GPS:N 49°37.16803′, E 18°14.37798′
Popis akce: Komentovaná procházka po minirezervaci Palkovické hůrky návštěvníky zavede do lomu Myslík a k Mločí studánce. Návštěvníci se dozvědí o zdejších rostlinách a živočiších. Dle počasí budou moci vidět mloky nebo jejich arvičky a čekají na ně hrátky s přírodou v podobě interaktivních her o obojživelníkách. Díky nim hlavně děti hravou

formou pochopí život obojživelníků (Hry budou připraveny pouze za příznivého počasí). Akce se zůčastní i početná skupina ze ZO ČSOP Valmez, takže neváhejte a klidně svoji účast dejte dopředu paní Aleně Pončové. Nahlášení ale rozhodně není podmínkou!

Pořadatel: ZO CSOP Alces
Kontakt: Pončová
e-mail: APmlok@seznam.cz
tel: 7314033281

Setkání s přírodou naučné stezky Mojžíšův pramen-Císařský kámen

Termín: 21. 6. 2014
Sraz: ve 14 hod u  restaurace Mojžíšův pramen
Popis akce: Komentovaná vycházka po naučné stezce, která nám představí krásné přírodní území s Mlýnským potokem, tůňkami, nepřístupnými mokřady a
suťovými lesy. V hospodářském lese si návštěvníci prohlédnou rybníček Malý Tajch a budou moci navštívit o kousek dál zrekonstruovanou rozhlednu Císařský kámen. Pokud se chcete zúčastnit, dejte vědět organizátorce –
určitě jí to udělá radost. Nahlášení ale rozhodně není podmínkou účasti!
Pevné vyšší boty doporučujeme.

 

Pořadatel: ZO CSOP Armillaria


Kontakt: Květa Morávková
e-mail: armillaria@volny.cz
tel: 602 154 091

Setkání s přírodou Opičáku

Termín: 14. 6. 2014
Sraz: sraz v 10 hodin u bránay do lesíka Opičak, ulice Ostašovská, GPS:N 50°46.36923′, E 15°1.54543′
Popis akce: Komentovaná procházka po lesíku Opičák uprostřed Liberecké aglomerace. Prostor bývalé cihelny dnes tvoří unikátní pseudolužní porost, tvořený sice převážně nepůvodním topolem kanadským, doplněný však i řadou domácích druhů dřevin – osiky, vrby, duby, javory, břízy, v podrostu pak hloh, krušina olšová a další. Některé stromy jsou přes sto let staré a pochází zřejmě ještě z původní zeleně areálu cihelny. Prohlubně jsou vyplněny „nebeskými rybníčky“ – vodními plochami napájenými výhradně ze srážkové vody. Díky ptačí pozorovatelně se návštěvníci dostanou až do koruny stromů. Procházka bude s výkladem k rostlinám, mechorostům, houbám a živočichům, s povídáním o nebeských rybníčcích, dlouhé rukávy a nohavice u pevné boty doporučujeme + repelent proti komárům. Pokud se chcete zúčastnit, dejte vědět organizátorce-určitě jí to udělá radost. Nahlášení ale rozhodně není podmínkou účasti!

Pořadatel: ZO CSOP Armillaria
Kontakt: Květa Morávková
e-mail: armillaria@volny.cz
tel: 602 154 091

Setkání s netopýry a jeskyněmi v lomu na Chlumu

Termín: 14. 6. 2014
Sraz: lom Chlum 13 hod u informačního panelu

Popis akce: Prohlídka lomu s přednáškou o historii i současnosti lomu s autorem publikace „Srbsko“, přednáška o netopýrech s ukázkou

ochočených trvale hendikepovaných netopýrů, exkurze do Srbských jeskyní (nevhodná pro předškolní děti). Vybavení na exkurzi – helma (může být i cyklistická), funkční svítilna čelovka,

obuv a oblečení do bláta. V jeskyních je teplota 8°C.

Pořadatel: ZO CSOP Nyctalus
Kontakt: Dagmar Zieglerová
e-mail: zieglerova.d@seznam.cz
tel: 605 347 433

Setkání s rybníky

Termín: 15. 6. 2014
Sraz: v 9.00 hod na autobusovém nádraží v Nových Hradech

Popis akce: Během vycházky kolem příhraničních rybníků mezi Novými Hrady a Veveřím se seznámíme s lesy, rybníky, žulovými balvany a dalšími krajinnými prvky typickými pro novohradské podhůří.
Délka trasy je asi 8 km, doporučujeme vzít si obuv a oblečení vhodné do terénu.

Pořadatel: ZO CSOP Nové Hrady
Kontakt: Jitka Šáchová
e-mail: sachovajit@seznam.cz

Setkání s lovícími netopýry Třemešských rybníků

Termín: 19. 6. 2014
Sraz: v 19 hod u Ptačí pozorovatelny Třemešské rybníky
Popis akce: Večerní pozorování lovících netopýrů nad hladinou rybníků, doprovázené koncertem samců skokanů skřehotavých a tajemnými zvuky vodních ptáků. Netopýry budeme monitorovat i za pomoci speciálních přístrojů – batdetektorů. Akce je určena pro širokou veřejnost, vhodná i pro rodiny s dětmi.

Pořadatel: ZO CSOP Šumperk

Kontakt: Marcel Minář
e-mail: csopsumperk@seznam.cz

tel: 605 347 433

Setkání s bludičkami

Termín: 13. 6. 2014
Sraz: Občerstvení u Abrahámka v 17:30

Popis akce: Přijďte strávit příjemný večer procházkou pod korunami stromů podél šumící říčky Hloučely. Přineste si např. lampion, který vám pak posvítí hlavně na cestu zpět. Okružní trasa povede po cyklostezce směr Mostkovice-Tichá, zde přechod na druhý břeh směr občerstvení U Mazánka, po mostě zpět směr občerstvení U Abrahámka. Od 19 hodin posezení zpříjemní vystoupení country skupiny Hloučeláci. Doporučujeme pevnou obuv!

Pořadatel: ZO CSOP Hloučela
Kontakt: Jana Pšeničková
e-mail: jana.chybikova@seznam.cz
tel: 721377514

Setkání s motýlem

Termín: 21. 6. 2014
Sraz: vlakové nádraží v Čelechovicích na Hané v 8:25 (odjezd vhodného vlaku z hl. nádraží v Prostějově v 8:02)

Popis akce: Zábavné putování pro rodiny s dětmi plné úkolů a motýlích her. Cestou budou děti plnit různé hravé úkoly ze života motýlka babočky. Trasa povede z Čelechovic na Hané, kolem maloplošných chráněných území – Růžičkův a Státní lom po turistických i neznačených cestách až do sadu Oulehle na Kosíři, kde bude pro účastníky čekat sladké překvapení. Délka trasy (i se zpáteční cestou) asi 6 km. Doporučujeme pevnou obuv, jídlo a pití. Návrat do Prostějova individuálně v odpoledních hodinách.

Pořadatel: Regionální sdružení IRIS
Kontakt: Petra Orálková

e-mail: iris@iris.cz
tel: 739669558

Setkání s třešněmi aneb třešňový piknik

Termín: 21. 6. 2014
Sraz: V 11:00 na autobusové zastávce ve Stařechovicích (odjezd vhodného autobusu v 10:40 z autobus. nádraží v Prostějově, stanoviště č. 1) anebo ve 12:00 přímo v sadu Oulehle na Kosíři

Popis akce: Akce pro veřejnost v ovocném sadu Oulehle na Kosíři. Cesta ze Stařechovic k sadu dlouhá cca 2,5 km povede kolem stařechovického lomu, projdeme vzácnou zakrslou doubravou a navštívíme známou studánku. Od 12:00 bude v sadu Oulehle připraven Třešňový piknik, kde kromě třešňového občerstvení bude pro návštěvníky připraven „třešňový pětiboj“, entomologické pozorování hmyzu s Vojtěchem Jiříčkem a spousta dalších informací o stromech a obyvatelích sadu. Ukončení akce v 15 hodin. Vhodný vlak do Prostějova odjíždí z Čelechovic na Hané v 15:31.

Pořadatel: ZO ČSOP Oriolus
Kontakt: Eva Zatloukalová
e-mail: iris@iris.cz
tel: 603730594

 

Setkání s rosnatkou Na pramenech

Termín: 15. 6. 2014
Sraz: 9.00 hod. Parkoviště v lese na silnici Načeradec-Horní Lhota. GPS N 49°36.03340′, E 14°56.18913′

Popis akce: Vycházka rašeliništěm a rašelinnými smrčinami. Území Na pramenech je evropsky významnou lokalitou soustavy Natura 2000 a je v péči Pozemkového spolku pro přírodu a památky Podblanicka. Na vycházce uvidíme typickou mokřadní květenu (suchopýry, ostřice, zábělník) i chráněnou masožravou rostlinu- rosnatku. Lokalita je velmi zamokřená, holinky jsou nutné! Délka cca 2 hodiny.
.

Pořadatel: ZO ČSOP Vlašim
Kontakt: Martin Klaudys
e-mail: martin.klaudys@csop.cz
tel: 607711154

 

Setkání s naučnou stezkou Sudslavický okruh

Termín: 15. 6. 2014
Sraz: 14 hod na železniční zastávce Bohumilice v Čechách, vlak tu nestaví, možné parkování autem, zastávka není ve městě, ale blíž naučné stezce.

Popis akce: Přírodovědná vycházka po druhé nejstarší NS v Jihočeském kraji. Cestou budeme obdivovat Sudslavickou lípu, jeskyni, bývalou vápenku a řadu vzácných a chráněných rostlin. S sebou terénní obuv a oblečení do přírody.

 

Pořadatel:ZO ČSOP Šumava

Kontakt: Jakub Hromas
e-mail: jakub.hromas@csopsumava.cz
tel: 777812835

Setkání Setkání s orchidejemi na mokřadní louce Kolo a jejich počítání

Termín: 14. 6. 2014
Sraz: 13 hod u obchodu Hruška ve Slavkově

Popis akce: Na akci zájemci navštíví soukromou rezervaci Kolo. Od roku 2007 se v lokalitě Kolo šestkrát zvýšil výskyt orchideje prstnatce pleťového (z 500 na 3000 jedinců). A to díky pravidelné ZO CSOP Pantoflíček. Počet orchidejí se bude na akci počítat. Vyskytuje se zde také například kriticky či silně ohrožená chrpa úzkoperá, orobinec stříbrošedý aj. Řada vyskytujících se mokřadních rostlin přitahuje motýly jako např. otakárka ovocného..

Pořadatel:ZO ČSOP Pantoflíček
Kontakt: Vlasta Ondrová
e-mail: o.vlasta@seznam.cz
tel: 776 716 704

Setkání s Poodřím

Termín: 14. 6. 2014

Sraz: v 9:00 na zastávce Studénka ČD

Popis akce:  Na účastníky čeká 8-10 kilometrový výlet krásnou přírodou Poodří. Dozví se o historii  rybníkářství v Poodří, prohlédnou si Oderskou strouhu-Mlýnku a prozkoumají přírodní rezervaci Kotvice. Zajímavé bude jistě i povídání o revitalizaci Bílovky a rybích přechodech.

Pořadatel: ZO ČSOP Alces
Kontakt: Kateřina Kuřavová,
Email: Kuravova.katerina@seznam.cz
Tel: 0
Poznámka: Kvalitní obuv a doporučujeme vzít si dalekohled

Setkání s Andrýskovou naučnou stezkou

Termín: 15. 6. 2014
Sraz: ve 13:30 na náměstí Míru u úvodní cedule Andrýskovi naučné stezky

Popis akce: Vycházka nejen pro rodiče s dětmi v rámci celostátní akce Setkání s přírodou, kde bude pro zájemce připravena komentovaná procházka po Andrýskově naučné stezce vniklé v rámci programu Blíž přírodě.

Pořadatel: ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek
Kontakt: Martin Davidov
e-mail: info@eko4listek.cz
tel: 737 542 498

Setkání s živočichy na Hádech

Termín:  14. 6. 2014

Sraz: 13 hod Lama centrum lom Hády, Brno

Popis akce: U lama centra v lomu Hády bude připraveno několik stanovišť, kde si především děti budou moci interaktivně vyzkoušet, co o zdejší přírodě vědí. Například poznat naše nejznámější pěvce podle hlasu, rozeznat

pobytové stopy našich savců, přiřadit otisky stop k jednotlivým zvířatům atd.

Pořadatel: ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády
Kontakt: Stáňa Švédová
e-mail: st.svedova@centrum.cz
tel: 608 434 564

Setkání s přírodou luk a rybníků u Šeberova

Termín: 17. 6. 2014

Sraz:   17 hod na zastávce busu Pod Vsí v Praze

Popis akce: Přírodovědná vycházka pro dospělé i menší děti do přírody v okolí luk a rybníků u Šeberova. Cesta bude nenáročná, ale doporučujeme boty a oblečení do vlhkého terénu. Popřípadně dalekohled.

PořadatelDům ochránců přírody v Praze

Kontakt: Petr Stýblo

e-mail: petr.styblo@csop.cz

telefon: 222 516 115