Setkání s ekocentrem a Blahutovickou pozorovatelnou

Termín: 14. 6. 2014

Sraz: 9 hodin u ekocentra v Blahutovicích. Akce trvá až do 17 hodin.

Popis akce: V ekocentru Vás seznámí se svojí činností. V plánu je procházka po informačně-naučné stezce v Blahutovicích a na závěr je připravena i prohlídka Ptačí pozorovatelny u rybníka.

Pořadatel: Ekocetrum RS ČSOP Novojičínska
Kontakt: Tomáš Petřkovský
e-mail: kck.blahutovice@gmail.com

tel:777 569 381

Setkání s naučnou stezkou Nad řekou

Termín: 15. 6. 2014

Sraz: 13 hodin u Bečovské botanické zahrady v Bečově nad Teplou
Popis akce: Prezentace lokality Nad řekou, která je součástí Bečovské botanické zahrady. Návštěvníci budou seznámeni s jednotlivými zastaveními naučné stezky – les, řeka, sad, skály a nově také seznámeni s dokončeným průzkumem zde rostoucích lišejníků v počtu 41 druhů!Doporučujeme vhodné terénní oblečení.

Pořadatel: ZO CSOP Berkut
Kontakt: Jiří Šindelář
e-mail: zocsopberkut@seznam.cz

tel:736642792

Setkání s Podskalou aneb údolím Žejbra a Chrasteckem na Chrudimsku

Termín: 13. 6. 2014

Sraz: 8:30 na nádraží ČD Vrbatův Kostelec

Popis akce: Z Vrbatova Kostelce se vydáme do přírodní památky Podskala, kterou lemuje potok Žejbro s kamenitým dnem a prohlédneme si také okolní skalní útvary. Dozvíme se zajímavosti z nové naučné stezky Chrastecka, která nás seznámí s mnohými zajímavostmi lokality. Zastavíme se také u kostela sv. Jana Křtitele a odtud budeme pokračovat až k Horeckému rybníku nedaleko Podlažic až do Chrasti, kde se zastavíme v zámecké zahradě.

Pořadatel: ZO CSOP Chrudim
Kontakt: Tibor Schwarz
e-mail: csopchrudim@seznam.cz

tel:469813486