Setkání s přírodou Pobečví

Pořádající ZO: ZO 76/17 ČSOP Javorníček Valašské Meziříčí

Termín: 20. 6. 2021

Místo: Renaturovaný úsek řeky Bečvy u Oseku nad Bečvou, okr.PR + Hranická propast v Teplicích n.Bečvou

Sraz: Účastníci z Valašského Meziříčí a okolí sraz na autobusovém nádraží ve VM v 8 hodin, odjezd objednaným autobusem do Oseku nad Bečvou. Sraz parkoviště Haltýře za potokem Strhanec v Oseku nad Bečvou.v 9 hodinnaného autobusu v 8 hodin od autobusového nádraží ve Valašském Meziříčí, dojezd na místo (Osek nad Bečvou, část Místo, čas

Popis akce: Terénní exkurze se uskuteční na dvou lokalitách v Pobečví. Nejprve navštívíme úsek řeky Bečvy u Oseku nad Bečvou (ukázka zpřírodněného toku naší největší štěrkonosné řeky, hnízdiště řady vzácných druhů ptáků včetně vlhy pestré a břehule říční. Ve druhé části exkurze se přesuneme do Teplic nad Bečvou a navštívíme Hranickou propast – nejhlubší zatopenou propast na světě.

S sebou si vezměte terénní oblečení a obutí dle počasí, svačinu, dalekohled.

Kontakt: Miroslav Dvorský

E-mail: mirek.dvorsky@ochranci.cz

Telefon: 728585009