Setkání s vážkami na smyslově naučné stezce

Vážka

Pořádající ZO: 52/01

Termín: 20.6.2021

Místo: Česká Třebová – Rybník – chatová oblast Srnov

Sraz: Rybník, u fotbalového hřiště, v 13,30

Popis akce: Charakter akce, program, doporučené vybavení atd.
Vycházka z průzkumnými listy po naučné stezce cca4km . Na stanovišti U totemu bude výstava o vážkách a závody v maskách vážek.

Kontakt: Hana Grundová

E-mail: freoni@atlas.cz

Telefon: 702292352

Za vážkami a ptáky v Praze do přírodní rezervace V Pískovně

Za vážkami a ptáky v Praze do přírodní rezervace V Pískovně

Pořádající ZO: Dům ochránců přírody v Praze Českého svazu ochránců přírody

Termín: 20.6.2021

Místo: PR V Pískovně

Sraz: 15:00 na Nejmenší pražské rozhledně – https://mapy.cz/s/nonepegene

Popis akce: 15:00-17:00
Zaostřeno na vážky – nejúspěšnější lovci ve vzduchu i obávaní predátoři podvodní džungle. Jak přežily vážky evolučně v téměř nezměněné podobě na naší planetě od druhohor, tedy přes 250 milionů let? Co je jeich tajemství?
S dalekohledem a síťkou na vážky se projdeme kolem pískovny, nádrží s čistou vodou bohatou na vodní rostliny. Takové prostředí vyhovuje vážkám mnoha druhů, některé zkusíme odchytit, jiné si prohlédneme dalekohledem či ukážeme zblízka v určovací literatuře. Ve vodě zalovíme cedníkem a ukážeme si vývojové stádium vážky – její larvy a další podvodní bezobratlé.
Z vody trčící zbytky kmenů stromů připomínají vznik rezervace zatopením. Pahýly využívají k odsednutí volavky, rackové a další. Kromě snahy o zachování mokřadních společenstev pod vodou a na loukách je tedy lokalita i významným hnízdištěm a letovou zastávkou pro ptactvo.
S sebou dalekohled a dostatek pití, kdo má lupu, hodí se na pozorování detailů larev vážek – například speciální lapací masky, kterou používají k lovu.

Blízkým spojem je vlaková zastávka Dolní Počernice, parkovat se dá hned u hřbitova Dolní Počernice.

Kontakt: Na vycházku se těší Katka Landová

E-mail: katerina.landova@csop.cz

Telefon: 774155185

Setkání s ptačími hlasy nad Berounkou

Pozorování u rybíka

Pořádající ZO: 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p.s.

Termín: 20. 6. 2021

Místo: Zbečno

Sraz: Zbečno, náves, 7:00 hodin

Popis akce: Program akce: určování ptáků podle hlasových projevů, pozorování dalekohledem, povídání o ptačí říši a ohrožení ptáků v naší krajině, nahlédneme i do ptačích budek a uvidíme několik hnízd.

Těšit se můžete na vycházku malebnou krajinou v okolí řeky Berounky s ornitologem z R.O.S. Fénix, – délka akce na cca 4-5 hodin/ 6km (přizpůsobíme náladě skupiny i počasí), – na sebe si vezměte vhodné oblečení, pevnou obuv, – s sebou přibalte pití, svačinu, vlastní dalekohled je výhodou.

Kontakt: Markéta Hrnčálová

E-mail: marketa.hrncalova@ekocentrumkoniklec.cz

Telefon: 721626536

Setkání s přírodou Pobečví

Botanická exkurze

Pořádající ZO: ZO 76/17 ČSOP Javorníček Valašské Meziříčí

Termín: 20. 6. 2021

Místo: Renaturovaný úsek řeky Bečvy u Oseku nad Bečvou, okr.PR + Hranická propast v Teplicích n.Bečvou

Sraz: Účastníci z Valašského Meziříčí a okolí sraz na autobusovém nádraží ve VM v 8 hodin, odjezd objednaným autobusem do Oseku nad Bečvou. Sraz parkoviště Haltýře za potokem Strhanec v Oseku nad Bečvou.v 9 hodinnaného autobusu v 8 hodin od autobusového nádraží ve Valašském Meziříčí, dojezd na místo (Osek nad Bečvou, část Místo, čas

Popis akce: Terénní exkurze se uskuteční na dvou lokalitách v Pobečví. Nejprve navštívíme úsek řeky Bečvy u Oseku nad Bečvou (ukázka zpřírodněného toku naší největší štěrkonosné řeky, hnízdiště řady vzácných druhů ptáků včetně vlhy pestré a břehule říční. Ve druhé části exkurze se přesuneme do Teplic nad Bečvou a navštívíme Hranickou propast – nejhlubší zatopenou propast na světě.

S sebou si vezměte terénní oblečení a obutí dle počasí, svačinu, dalekohled.

Kontakt: Miroslav Dvorský

E-mail: mirek.dvorsky@ochranci.cz

Telefon: 728585009

Setkání s přírodou Bělinského údolí

Přírodovědná výprava

Pořádající ZO: ZO ČSOP Náměšťské rybníky – Pozemkový spolek Oslava

Termín: 20.6.2021

Místo: Čikov [TR]

Sraz: U fotbalového hřiště ve 14:00

Popis akce: Procházka přírodou Bělinského údolí s odborným komentářem. Představíme faunu a flóru stepních lokalit, nečekanou hodnotu člověkem pozměněných ploch i způsoby jak o různá stanoviště pečujeme.

Kontakt: Ing. Ivo Hertl

E-mail: csop.namest@gmail.com

Telefon: 604328834

Setkání s přírodou SV části Orlických hor

Setkání s přírodou SV části Orlických hor

Pořádající ZO: ZO ČSOP Armillaria

Termín: sobotu 19. června 2021

Místo: Orlické hory – svahy Šerlichu, Pod Vrchmezím, Kozí hřbety a Čihalka nad Olešnicí v O.h.

Sraz: Parkoviště u Šerlišského mlýna v 9:00

Popis akce: Exkurze na svahy Šerlichu, po okolí NPR Bukačka, PR Pod Vrchmezím, PR Hořečky, v závěru do Olešnice v O.h. – prameniště, sutě, lesy a louky, biotopy, zajímavé a jedlé, případně invazivní druhy rostlin a živočichů, místní zajímavosti (sdílená doprava auty).

přihlášky předem vítány na mail, či SMS na mobil.

Kontakt: Mgr. Květa Morávková

E-mail: armillaria@seznam.cz

Telefon: 777 171 876, 602 154 091

Setkání s vážkami a listy stromů

Setkání s vážkami a listy stromů

Pořádající ZO: Petra Valchářová (člen při ÚVR)

Termín: 19.6.2021

Místo: Dolní Bečva

Sraz: Dolní Bečva (u kostela), 14.30 hod.

Popis akce: Vydáme se k místní řece, kde proběhne pozorování a krátké seznámení s vážkami. Děti se dozví o jejich životě a pokusíme se najít nymfu vážky na stéblech i ve vodě.

Asi po hodině se vydáme do lesa, kde proběhne druhá část seznámení s listy stromů. Děti se naučí rozeznávat nejběžnější listy stromů a i zde se dozví mnoho zajímavého.

Na závěr je připravené malé překvapení a tajenka na téma vážky a listy stromů.

Poznamky: Počet dětí: 10 – 11

Kontakt: Petra Valchářová

E-mail: valcharova.petra@email.cz

Telefon: 606193334

Setkání s přírodou ve starém ovocném sadě

Setkání s přírodou ve starém ovocném sadě

Pořádající ZO: Český svaz ochránců přírody Kynšpersko

Termín: 19.6.2021

Místo: Chlum svaté Maří

Sraz: Chlum svaté Maří – náměstí, 9:00

Popis akce: Připravujeme dopolední program pro širokou veřejnost, který se bude konat ve starém ovocném sadě v Chlumu svaté Maří. Návštěvníci se seznámí s životem ve starém ovocném sadě a jeho tradiční funkci v krajině. Nahlédneme také do života včelího úlu a seznámíme vás s tímto tradičním oborem.

Kontakt: Eva Řezníčková

E-mail: csop.kynspersko@seznam.cz

Telefon: 608538991

Setkání s přírodou Hradiska

Rodiče s dětmi jdou přes louku

Pořádající ZO: Valašské ekocentrum, Severomoravské regionální sdružení 100/RS ČSOP Valašské Meziříčí

Termín: pátek 18. 6. 2021

Místo: Rožnov pod Radhoštěm

Sraz: V 9:00 hodin u prvního zastavení Naučné stezky Hradisko v lokalitě Bučiska u řeky Bečvy v Rožnově pod Radhoštěm

Popis akce: Terénní exkurze po naučné stezce s náročnějším výstupem na vrchol Hradiska (522 m n.m.) – ukázka valašské krajiny, významné stromy, zřícenina rožnovského hradu ukrytá mezi mohutnými buky, fauna a flora.

S sebou si vezměte terénní oblečení a obutí dle počasí, svačinu,
dostatek pití, dalekohled. Délka exkurze cca 3 – 4 hodiny.

Kontakt: Miroslav Dvorský

E-mail: mirek.dvorsky@ochranci.cz

Telefon: 728 585 009

Setkání s kuřičkou na Hadcích u Želivky

Setkání s  kuřičkou na Hadcích u Želivky

Pořádající ZO: ČSOP Vlašim

Termín: 18.6.2021

Místo: Národní přírodní památka Hadce u Želivky

Sraz: Informační altán u silnice Bernartice – Borovsko (GPS 49.6856419N, 15.1118617E), 16:00

Popis akce: Při exkurzi se společně podíváme na nejcennější části narodní přírodní památky Hadce u Želivky, kam je běžně pro veřejnost vstup zakázán. Účastníci budou mít možnost seznámit se s fenoménem rostlinstva, které se vyskytuje na specifické hornině – hadci. Uvidí zejména místní světový unikát – kuřičku hadcovou, která se na celém světě vyskytuje pouze na Podblanicku. Dále pak mochnu Crantzovu (jediná lokalita v ČR), pomněnku úzkolistou nebo trávničku hadcovou. Při exkurzi uvidíme i výsledky praktické péče o lokalitu, např. lesní pastvy, kosení, zásahů bagrem, i výsledky specifické péče o druh.

http://www.kuricka.cz/aktuality/detail/2555

Kontakt: Hana Pánková, Karel Kříž

E-mail: Hana.Pankova@ibot.cas.cz, karel.kriz@csop.cz

Telefon: 732915014, 777800548

Setkání s vodomilnou flórou a faunou

Setkání s vodomilnou flórou a faunou

Pořádající ZO: ZO ČSOP Velké Popovice

Termín: 17.6.2021

Místo: Velké Popovice

Sraz: Park Daleška, u dendrofonu, 15:00

Popis akce: Pátý ročník akce Setkání s přírodou v přírodním parku Velkopopovicko. Letos bude setkání zaměřeno na život u vody (zaostřeno bude hlavně na vážky). Bude se hodit vhodné oblečení, obuv a svačina. Předpokládaná délka 2 – 3 hodiny.

Kontakt: Eva Šrailová

E-mail: zocsopvp@seznam.cz

Telefon: 731406175

Setkání s ploskorohy

Setkání s ploskorohy

Pořádající ZO: Dům ochránců přírody – ZO ČSOP

Termín: 17.6.2021

Místo: Radotínské údolí

Sraz: Maškův mlýn, 16:00 a 18:00

Popis akce: Vydejte se s námi za krásně barevnými a zajímavými ploskorohy. Ploskorozi vypadají jako motýli, ale blíž mají k obecně známým mravkolvům. Tento barevný klenot je jeden z nejzajímavějších druhů, kteří žijí v Radotínském údolí. Pokud budeme mít štěstí na počasí, můžeme se dále setkat i s rozličnými druhy motýlů, ptáků i rostlin, vázaných na místní step. Povíme si, proč jsou stepi vzácné, proč jich máme v republice málo a proč jsou důležité.

Sraz na zastávce Maškův mlýn (autobus 246). Začátek exkurzí bude v 16:00 a pak v 18:00. Lokalita se nachází několik set metrů od zastávky.

Na vycházku se Vám bude hodit dalekohled, fotoaparát, pevná obuv, repelent proti komárům a klíšťatům i malá svačina. Budeme se pohybovat po stepi, která má svažitý terén.

Pokud můžete, přihlaste se na uvedený mail (mkiselova@csop.cz).

Počet účastníků není omezen.

Kontakt: Martina Kišelová

E-mail: mkiselova@csop.cz

Telefon: 222 516 115

Setkání s bylinkami

Přednáška o bylinách

Pořádající ZO: ČSOP RS Iris

Termín: 16. 6. 2021

Místo: Botanická zahrada P. Albrechta v Prostějově

Sraz: Prostějov, Lidická 2, 9:00

Popis akce: Exkurze pro seniory a další zájemce prostějovskou botanickou zahradou s litovelským bylinkářem Vláďou Vytáskem. V botanické zahradě roste nespočet léčivých rostlin, ať už našich původních, anebo rostlin čínské medicíny. U každé se účastníci dozví o tom, jak dané bylinky pěstovat, jak se zpracovávají i jaký mají účinek. Začátek vycházky v 9 hod.

Kontakt: Eva Zatloukalová

E-mail: ezatl@iris.cz

Telefon: 603730594

Setkání s netopýry – u Cibulky

Setkání s netopýry – u Cibulky

Pořádající ZO: ZO ČSOP Nyctalus

Termín: 15.6.2021 od 19 hodin

Místo: Praha 5, u RN Kotlářka, u parku Cibulka (stanice tram Poštovská)

Sraz: RN Kotlářka, od 19 hodin

Popis akce: Setkání s živými ochočenými netopýry, kterým přes veškerou péči zůstaly trvalé následky po zranění, a tudíž nemohli být vypuštěni zpět do přírody. Možnost vyfotit, nakrmit moučnými červy.

V netopýří poradně můžete řešit konkrétní dotazy na soužití s těmito tajemnými tvory. Soutěž o ceny. Realizováno s finanční podporou MHMP.

Kontakt: Dagmar Zieglerová

E-mail: nyctalus@email.cz

Telefon: 731523599

Setkání s netopýry u meandru Botiče v Záběhlicích

Setkání s netopýry u meandru Botiče v Záběhlicích

Pořádající ZO: ZO ČSOP Nyctalus

Termín: 14.6.2021 od 19 hodin

Místo: Trojmezí – Záběhlice, Praha 10, GPS 50.0496111N, 14.5074300E

Sraz: Záběhlice – Trojmezí, u křižovatky cest

Popis akce: Setkání s živými ochočenými netopýry, kterým přes veškerou péči zůstaly trvalé následky po zranění, a tudíž nemohli být vypuštěni zpět do přírody. Možnost vyfotit, nakrmit moučnými červy.

V netopýří poradně můžete řešit konkrétní dotazy na soužití s těmito tajemnými tvory. Soutěž o ceny.

Realizováno s finanční podporou MČ Praha 10 a MHMP.

Za příznivého počasí večerní sledování lovecké aktivity netopýrů u Botiče od 21.30 pro předem přihlášené.

Kontakt: Dagmar Zieglerová

E-mail: nyctalus@email.cz

Telefon: 731523599

Setkání s ptačími obyvateli nudapláže a přilehlého okolí Šeberáku

Setkání s ptačími obyvateli nudapláže a přilehlého okolí Šeberáku

Pořádající ZO: Dům ochránců přírody v Praze, ZO ČSOP

Termín: 14.6.2021

Místo: rybník Šeberák v Kunraticích a okolí

Sraz: 8 hodin na parkovišti restaurace Šeberák

Popis akce: Projdeme se po březích známého rybníka v Kunraticích a budeme pozorovat zdejší ptáky. S sebou terénní obuv a dalekohled.

Kontakt: Petr Stýblo

E-mail: petr.styblo@csop.cz

Telefon: 602395473

Příroda Lánského rybníka

Příroda Lánského rybníka

Pořádající ZO: ZO ČSOP Rybák Svitavy

Termín: 13.6.2021

Místo: Svitavy

Sraz: hráz Lánského rybníka (https://mapy.cz/s/nefugohabe), sraz ve 14:00

Popis akce: Vycházka zaměřená na zvířata i rostliny Lánského rybníka a blízkého Vodárenského lesa. Těšit se můžete na setkání se slavíkem modráček, kuňkou obecnou, vážkou hnědoskvrnou, vrbou pětimužnou a dalšími zajímavými druhy. Sebou terénní boty a dobrou náladu. Vedou Pavel Lustyk (botanika) a Jakub Vrána (zoologie).

Kontakt: Jakub Vrána

E-mail: kuba.vrana@email.cz

Telefon: 739697659

Setkání s přírodou v přírodní rezervaci Zvolská homole

Setkání s přírodou v přírodní rezervaci Zvolská homole

Pořádající ZO: ZO ČSOP 11/11 Zvoneček

Termín: 13. 6. 2021

Místo: Vrané nad Vltavou, Zvole u Prahy

Sraz: V 9:00 před vlakovým nádraží ve Vraném nad Vltavou (případně cca v 9:35 na vyhlídce pod el. vedením – https://mapy.cz/s/gobonecoku

Popis akce: Můžete se těšit na exkurzi v přírodní rezervaci Zvolská homole. Zvolská Homole je skalní útvar nedaleko Prahy. Z vršku homole je krásný výhled do údolí Vltavy. Při exkurzi navštívíme skalní stepi, vřesoviště i dubohabrové lesy. Uvidíte několik vzácných druhů rostlin a živočichů. Zkusíme pozorovat i některé místní druhy ptáků. Dozvíte se o způsobu péče o tuto rezervaci, vhodných zásazích i o negativních vlivech působících na toto území. Délka trasy je asi 7 km, doporučujeme vzít si obuv a oblečení vhodné do terénu, případně dalekohled.

Kontakt: Michal Kubelík

E-mail: info@cev-zvonecek.cz

Telefon: 606 131 028

Setkání nejen s vážkou v Poodří

Pořádající ZO: ZO ČSOP Alces

Termín: 13.6.2021

Místo: PR Kotvice – Záchranná stanice Bartošovice

Sraz: parkoviště před ÚMOb jih Ostrava Hrabůvka, 7:30

Popis akce: terénní exkurze PR Kotice , návštěva Záchrarnné stanice Bartošovice kapacita mikrobusu naplněna zájemci se mohou připojit na exkurzi PR Kotvice, sraz před nádražím ČD Studénka 8:30-9:00

Kontakt: Mayer Jan

E-mail: honza.mayer.ova@seznam.cz

Telefon: 733726250

Více informací

Setkání s netopýry v Českém krasu

Setkání s netopýry v Českém krasu

Pořádající ZO: ZO ČSOP Nyctalus

Termín: 12.6.2021 od 10 do 14 hodin

Místo: bývalý lom na Chlumu, Srbsko u Berouna, 49.9457753N, 14.1357217E

Sraz: lom na Chlumu, u trubkového trenažeru od 10.00 do 13 hodin

Popis akce: Setkání s živými netopýry, kterým přes veškerou péči zůstaly trvalé následky po zranění a nebylo možné je vypustit zpět do přírody. Možnost focení, krmení moučnými červy. V netopýří poradně můžete řešit konkrétní dotazy na soužití s těmito tajemnými tvory. Mobilní naučná stezka Netopýři ČR a soutěžní kvíz o ceny. Netopýří dílnička. Informační a propagační materiály. Prodej netopýřích suvenýrů.

V lomu nelze parkovat! Zanechte vůz na parkovišti v Srbsku nebo přijeďte vlakem a na místo pokračujte po zelené turistické značce.

Kontakt: Dagmar Zieglerová

E-mail: nyctalus@email.cz

Telefon: 731523599

Setkání s vážkami

Setkání s vážkami

Termín: 12. 6. 2021

Místo: Návštěvnické středisko Vodní dům

Sraz: Vodní dům, Hulice, 13:00

Popis akce: Terénní přírodovědná vycházka v okolí Vodního domu, která se bude věnovat druhové rozmanitosti vážek, způsobu jejich života a možnostem ochrany jejich životního prostředí. Akce proběhne v rámci kampaně Rok vážek a její součástí bude zhlédnutí výstavy fotografií vážek ve vnitřní expozici Vodního domu, představení nového infopanelu o životě vodního hmyzu a také lovení a určování drobných vodních bezobratlých živočichů.

S sebou doporučujeme vhodné oblečení a obuv.

Kontakt: Kateřina Zemanová

E-mail: vodnidum@csop.cz

Telefon: 602665409

Setkání s přírodou u Libockých mokřadů

Pořádající ZO: Český svaz ochránců přírody Kynšpersko

Termín: 12. 6. 2021

Místo: Setkání s přírodou u Libockých mokřadů

Sraz: v 9:00 na ptačí pozorovatelně u Libockých mokřadů

Popis akce: Zveme vás na tradiční setkání u Libockých mokřadů, které je zaměřeno pro všechny zájemce o ochranu přírody. Seznámíte se tu s druhy rostlin a živočichů, které osidlují tento drobný mokřad i s významem mokřadu v zemědělské krajině. Program je připraven pro děti i dospělé. Nebude chybět tradiční projížďka na člunu s hydrobiologickým průzkumem dna i hladiny mokřadů.
Těšíme se na vás!

Kontakt: Eva Řezníčková

E-mail: csop.kynspersko@seznam.cz

Telefon: 608538991

Setkání s rybníky

Setkání s rybníky

Pořádající ZO: 14/09 ZO ČSOP Nové Hrady

Termín: 12. června 2021

Místo: Nové Hrady

Sraz: V 9:00 na autobusovém nádraží v Nových Hradech

Popis akce: Během vycházky kolem příhraničních rybníků mezi Novými Hrady a Veveřím se seznámíme s lesy, rybníky, žulovými balvany a dalšími krajinnými prvky typickými pro novohradské podhůří. Délka trasy je asi 8 km, doporučujeme vzít si obuv a oblečení vhodné do terénu.

Kontakt: Jitka Šáchová

E-mail: csopnovehrady@seznam.cz

Telefon: 775534748

Setkání s přírodou České květnice – okolí Markvartic u Sobotky

Setkání s přírodou České květnice – okolí Markvartic u Sobotky

Pořádající ZO: ZO ČSOP Armillaria

Termín: pátek 11. června 2021, 16 – 19 hodin

Místo: Markvartice u Sobotky

Sraz: Pod ořechem za roubenkou Planta Naturalis (u stodoly blíže ke kostelu) v 16 hodin

Popis akce: Vycházkový okruh po pozemcích České květnice a po okolí Markvartic u Sobotky, s výkladem k původním, pěstovaným i užitným, či jedlým druhům, ke květnatým loukám i místním zajímavostem a památkám, k přírodním biotopům (louky, lemy, háje, mokřádky, rybníčky, Libáňský potok), historické a archeologické lokality (smírčí kříž u hřbitova, Keltská svatyně – Žižkovy valy na Šancích aj.) Oblečení a obutí dle počasí, občerstvení před i po akci možné v areálu Planta Naturalis

přihlášky předem vítány na mail, či SMS na mobil.

Kontakt: Mgr. Květa Morávková

E-mail: armillaria@seznam.cz

Telefon: 777 171 876, 602 154 091