Setkání s netopýry a jeskyněmi v lomu na Chlumu

Termín: 14. 6. 2014
Sraz: lom Chlum 13 hod u informačního panelu

Popis akce: Prohlídka lomu s přednáškou o historii i současnosti lomu s autorem publikace „Srbsko“, přednáška o netopýrech s ukázkou

ochočených trvale hendikepovaných netopýrů, exkurze do Srbských jeskyní (nevhodná pro předškolní děti). Vybavení na exkurzi – helma (může být i cyklistická), funkční svítilna čelovka,

obuv a oblečení do bláta. V jeskyních je teplota 8°C.

Pořadatel: ZO CSOP Nyctalus
Kontakt: Dagmar Zieglerová
e-mail: zieglerova.d@seznam.cz
tel: 605 347 433