Setkání s tím nejcennějším z přírody Slavkovského lesa

Pořádající ZO: ZO ČSOP Kladská

Termín: 19. června 2016

Místo: Celodenní výlet do centrální části CHKO Slavkovský les po vybraných lokalitách, mezi kterými se bude přejíždět autobusem.

Sraz: Sraz na parkovišti pro auta před autobusovým a vlakovým nádražím v Chebu v 7:30, pro účastníky z Mariánských Lázní sraz na autobusovém nádraží v 8:15..

Popis akce: Přijďte se seznámit s méně známými kouty Slavkovského lesa, kterými vás provedou odborníci ze Správy CHKO Slavkovský les. První zastávka bude přechod přes hadcový hřeben od Sítin k Pramenům přes mokřady s kvetoucím rožcem kuřičkolistým (endemit pro ČR), borové lesy na hadcích a PR Mokřady pod Vlčkem s jedinečnou vegetací slatinných luk (orchideje, tučnice, suchopýry, vzácné ostřice) a životem v tůních (střevle potoční). Pak se zastavíme na vlhkých loukách s kvetoucími kosatci sibiřskými u Louky. Dále navštívíme PP Dominova skalka (skalní hadcové kapradiny) a okolí rybníka Kyselka a bublajících mofet, pestré mokřadní louky se vzácnou květenou a hnědáskem chrastavcovým, Novoveské rybníky. Poslední zastávka je plánována na Krásenském rašeliništi, kde navštívíme těžbou nedotčenou i donedávna těženou část jednoho z nejhezčích rašelinišť Slavkovského lesa. Množství vzácných druhů rostlin i živočichů, především bezobratlých, v případě hezkého počasí lze očekávat řadu vzácných druhů motýlů a vážek. Akce je pořádána ve spolupráci s ZO ČSOP Cheb.

Přednášející: Mgr. Přemysl Tájek a RNDr. Pavel Jaška (oba AOPK ČR, RP Správa CHKO Slavkovský les)

Poznámka: Ideální pro vážnější zájemce o přírodu (nutné se předem objednat od 30. 5. do 17. 6. na evamartinkova2@gmail.com kvůli místu v autobuse). Dále jsou nutné sebou holinky, případně jiná obuv, ve které lze chodit, i když bude celý den mokrá. Nezapomeňte si svačinu a dobrou náladu.

Doprava tam: Objednaný autobus z Chebu (7:30) a z Mariánských Lázní (8:15). Vzhledem k omezenému počtu míst v autobuse je nutné si ho předem zamluvit na evamartinkova2@gmail.com od 30. 5. do 17. 6.
Doprava zpět: Objednaný autobus do Mariánských Lázní a Chebu, předpokládaný příjezd ve večerních hodinách.
Trasa: Trasa není dlouhá (max. 10 km), ale některé úseky jsou obtížně prostupné (bultovité nebo silně zamokřené louky).

Kontakt: E. Martínková

E-mail: evamartinkova2@gmail.com

Telefon: 608 828 538