Setkání s obojživelníky, vážkami, plazy a sadem

Termín: 18 .6. 2011

Sraz: Tři možnosti, kde se připojit na setkání:v 10:15 žst.Chrudim, 10:20 žst. Chrudim – město, 10:30 zast.Tuněchody

Popis akce: Vycházka do nejstarší přírodní rezervace v Pardubickém kraji, kde se nachází květnaté louky, tůň s obojživelníky, dubohabřina a sad se starými krajovými odrůdami. Vycházetse bude ze zastávky Tuněchody, kam se přijede vlakem. Odtud se půjde do Chrudimě pěšky.

Pořadatel:Tibor Schwarz,DiS.

Kontakt: ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov

e-mail: zelenydumchrudim@gmail.com

telefon: 728 226 733