Setkání s přírodní rezervací Podhoří

Termín: 19.6.2011

Sraz: Sraz ve 14:00 na konečné autobusu č. 200 Sídliště Bohnice v Praze.

Popis akce: Vycházka nabídne návštěvníkům unikátní možnost seznámit se s mnoha chráněnými a ohroženými rostlinami skalních stepí a travnatých a suťových svahů, které jsou typické pro strmé svahy kaňonu Vltavy na území pražské kotliny. Trasa povede po okraji severní části přírodní rezervace Podhoří s krátkou odbočkou do skalních svahů a dále do jižní části, do míst bývalého hradiště Na Farkách. Vycházka bude ukončena na konečné autobusu č. 144 Poliklinika Mazurská (možný je také návrat do výchozího místa vycházky). Délka trasy je cca 3-4 km.

Poznámka:

Vzhledem k prudším svahům v některých místech doporučujeme pevnou turistickou obuv. Upozorňujeme, že vycházka není vhodná pro osoby trpící závratí a také pro osoby, kterým dělá problémy pohyb v prudším svahu. Některé lokality chráněných rostlin však bude možné zhlédnout bez nutnosti sestupovat do skal.

Pořadatel: ZO ČSOP Křivatec

Kontakt: Pavel Rosendorf

e-mail: rosendorf@post.cz

telefon: 724 903 186