Setkání s květenou třetihorních písků Vyškovské brány

Pořádající ZO: ČSOP Hořepník

Termín: 18.6. 2016

Místo: okolí pískového lomu Ondratice, naučná stezka NPP Křéby u Osíčan.

Sraz: Autobus vyjede z Brna, se zastávkami v Rousínově, Vyškově, Prostějově. Místa a časy odjezdů ze zastávek budou začátkem června k dispozici na www.csophorepnik.estranky.cz

Popis akce: Akce je pořádána ve spolupráci se členy Jihomoravské pobočky České botanické společnosti. Doc. Zdena Lososová z Masarykovy univerzity v Brně bude přímo v terénu přednášet o vzácných plevelných rostlinách. Exkurze po lokalitách v péči ZO Hořepník v rámci činnosti PS Prostějovsko. Prezentace na lokalitách – Obnova suchých trávníků pomocí fragmentů původní vegetace. NPP Křéby u Osíčan – Významný předsunutý ostrůvek panonské květeny na střední Moravě.
V případě vytrvalého deště bude akce zrušena.

Kontakt: Jaroslav Podhorný

E-mail: podhorny.csop@seznam.cz

Telefon: 733726381