Setkání s bobry

Termín: 12. 6. 2015

Sraz: 17.00 hodin na adrese ZO ČSOP Rokycany, Švermova 748/II, Rokycany

Popis akce: Výlet na vlastních kolech zavede zájemce z Rokycan a okolí k Boreckému rybníku, kde se vyskytuje bobr evropský. Po krátkém představení tohoto hlodavce se přesuneme do obce Osek k hnízdišti čápa bílého, kde si též řekneme několik zajímavostí včetně kamerového přenosu hnízdění. S návratem je počítáno ve večerních hodinách s možností prohlídky záchranné stanice živočichů a přátelského posezení.

PořadatelZO ČSOP Rokycany
Kontakt: Pavel Moulis
e-mail: pavel.moulis@tiscali.cz
telefon: 603239922