Setkání s orchidejemi a jasoněm v Bílých karpatech

Termín: 16. 6. 2011
Místo:
Vyškovec, Hribovňa
Sraz:
Vyškovec, Hribovňa, 10.00 hod

Popis akce: 10 letý projekt podpory biodiverzity v soukromé lokalitě – biologické rezervaci Vlčí prameny Vyškovec Bílé Karpaty dnes nabízí více jak polovinu všech známých zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů Bílých Karpat. V tyto dny zveme na prohlídku stanovišť pětiprstek, vstavačů májových, vemeníků, hlavinek,hořečku žlutavého, ale v porostech hledáme další růžice mimořádně cenných prstnatců Fuchsových Sooana, které zde právě kvetou. Současně s explozí motýlů květnatých luk a hájů uvidíme ještě poletující jasoně dymnivkové.

Pořadatel: ZO ČSOP Moravské Kopanice
Kontakt:RNDr. Lubomír Pospěch

e-mail: lpospech@yahoo.com

tel: 777173636, 572634533