Setkání s hmyzem pod dráty

Pořádající ZO: ZO ČSOP Kladská

Termín: 15. června 2018

Místo: Mariánské Lázně

Sraz: v 15:30 na parkovišti u koupaliště Lido, Mariánské Lázně – Hamrníky

Popis akce: V měnící se krajině můžeme narazit na pestrá společenstva hmyzu
i na velmi neobvyklých místech. Jedním z takových míst jsou lesní
průseky pod dráty vysokého napětí. Střídají se zde travnaté i křovina-
té partie, na mnoha místech je země bez vegetace, ale nejzajíma-
vějšími společenstvy jsou zde porosty vřesu. Tato místa hostí velmi
specifické zástupce hmyzu.

Kontakt: Kateřina Dvořáková

E-mail: info@csop-kladska.cz

Telefon: 608 131 672