Třetí ročník exkurzí a výletů do přírody je za námi!

V letošním roce se konala kampaň Setkání s přírodou v termínu od 10. do 19. 6. 2011. Pro zájemce bylo připraveno dvacet akcí po celé České republice. Během výletů a exkurzí s odborníky a nadšenci z ČSOP se mohli lidé např. podívat na orchidejové louky v Bílých Karpatech i na Šumavě, zavítat do pralesa na Ždársku, poslechnout si o místních ovečkách v Radoníně či bobrovi na Pleši nebo si vyzkoušet vyhledávání netopýrů pomocí snímače jejich signálů na Pardubicku. O tom, že se na výletech do přírody dájí zažít objevné a poznávací chvíle vypovídá svědectví paní Naděždy Gutzerové, když popisuje překvapení jejich vycházky : „Zoolog Jiří Rejl u muzea, na břehu náhona našel trus vydry říční, který dokazuje její výskyt přímo ve městě!“

Těšíme se i příští rok na nové zážitky a hezká setkání v přírodě!