Setkání se stepními rostlinami a živočichy v Pitkovickém údolí (Již proběhlo)

Název: Setkání se stepními rostlinami a živočichy v Pitkovickém údolí

Termín: 12. května 2024

Místo: Pitkovická stráň a údolí

Sraz: Pitkovická stráň, 9:00

Popis akce: Procházka údolím Pitkovického potoka, kde je zachován přirozený tok s břehovými porosty, kolem louky a zalesněné svahy. Na skalní stepi na Pitkovické stráni se dochovala stepní společenstva, jaká nejsou nikde v širokém okolí.

Pořádající ZO: 4. ZO Botič – Rokytka

Kontakt: Jitka Loubová

E-mail: botrok@centrum.cz

Telefon: 776021900