Setkání se starými stromy Protivanovska

Termín: 11. 6. 2011

Místo: Protivanov – Buková – Lipová

Sraz: Autobusové nádraží Prostějov, odjezd busu v 8:25 směr Boskovice až  do Protivanova zastávka tábor Metra.

Popis akce: Trasa vycházky povede ze Skelné huti – mokřadu se vzácnými rostlinami, u níž rostou 2 staré jehličnany – jedle a smrk. Projdeme lesy směr nejvyšší vrchol okresu Prostějov Skalky, cestou objevíme starou jedli, znatelně převyšující okolní porost. Pokračujeme přírodní rezervaci Skály a dojdeme k chráněnému území Prameništi Hamerského potoka, v jehož blízkosti roste statný modřín. Přes chráněné území Pod Liščím kupem projdeme do Bukové, kde uvidíme památnou lípu. Kolem ní se vydáme do bukových porostů s rozložitými starými buky a dojdeme do Lipové, na jejímž okraji najdeme krásný smrk.
Odborným průvodcem bude pan František Kala.

Pořádatel: ZO ČSOP Bělozářka

Kontakt: Eva Zatloukalová

e-mail: iris@iris.cz

telefon: 603 730 594