Setkání s rosnatkou Na pramenech

Termín: 15. 6. 2014
Sraz: 9.00 hod. Parkoviště v lese na silnici Načeradec-Horní Lhota. GPS N 49°36.03340′, E 14°56.18913′

Popis akce: Vycházka rašeliništěm a rašelinnými smrčinami. Území Na pramenech je evropsky významnou lokalitou soustavy Natura 2000 a je v péči Pozemkového spolku pro přírodu a památky Podblanicka. Na vycházce uvidíme typickou mokřadní květenu (suchopýry, ostřice, zábělník) i chráněnou masožravou rostlinu- rosnatku. Lokalita je velmi zamokřená, holinky jsou nutné! Délka cca 2 hodiny.
.

Pořadatel: ZO ČSOP Vlašim
Kontakt: Martin Klaudys
e-mail: martin.klaudys@csop.cz
tel: 607711154