Setkání s ptákem roku 2015 – potápkou černokrkou

Termín: 13. 6. 2015

Sraz: konečná MHD č. 4 – Martinov v 9:00 hodin ráno

Popis akce:  Nádherná 10 km exkurze s komentovaným pozorováním vodního ptactva na rybníku Štěpán a Hlučínském jezeře. Přírodní rezervace s rybníkem Štěpán je charakteristická fragmenty lužních lesů, jilmových doubrav a mokřadních olšin. Jedná se o unikátní přírodní místo, kde odborníci zaznamenali na 160 druhů ptáků. Návrat do Ostravy je plánovaný vlakem z Jilešovic.

Pořadatel: ZO ČSOP Alces
Kontakt: Jan Mayer
Email: honza.mayer.ova@seznam.cz
Tel: 733726250
Poznámka: Nezapomeňte pevnou obuv a dalekohled!!