Setkání s přírodou v rámci Roku motýlů

Termín: 22. června 2024

Místo: Bílek -Sobíňov

Sraz: Chotěboř – vlakové nádraží v 8. 30

Popis akce: Komentovaná vycházka – poznávání motýlů.
Z Chotěboře přesun (jedna zastávka ) vlakem, vycházka po polní cestě v nivě Doubravy, odborný výklad, závěr akce na terénní stanici ZO ČSOP 42/05 Chotěboř v Sobíňově (v případě vhodného počasí je možné si zde opéct buřty , uvařit kávu, čaj.)

Pořádající ZO: ZO ČSOP 42/05 CHOTĚBOŘ

Kontakt: Věra Váchová

E-mail: vera.vachova@gmail.com

Telefon: 777 238 176