Setkání s přírodou u Libockých mokřadů

Pořádající ZO: Český svaz ochránců přírody Kynšpersko

Termín: 12. 6. 2021

Místo: Setkání s přírodou u Libockých mokřadů

Sraz: v 9:00 na ptačí pozorovatelně u Libockých mokřadů

Popis akce: Zveme vás na tradiční setkání u Libockých mokřadů, které je zaměřeno pro všechny zájemce o ochranu přírody. Seznámíte se tu s druhy rostlin a živočichů, které osidlují tento drobný mokřad i s významem mokřadu v zemědělské krajině. Program je připraven pro děti i dospělé. Nebude chybět tradiční projížďka na člunu s hydrobiologickým průzkumem dna i hladiny mokřadů.
Těšíme se na vás!

Kontakt: Eva Řezníčková

E-mail: csop.kynspersko@seznam.cz

Telefon: 608538991