Setkání s přírodou naučné stezky Vesecké údolí

Termín: 21. 6. 2015
Sraz: sraz v 10 hodin na hrázi Veseckého rybníka

GPS N 50° 43.930, E 015° 04.713
Popis akce: Komentovaná exkurze po naučné stezce kolem Veseckého rybníka s následným výstupem (po části sousední NS) na Císařský kámen. Procházka bude s výkladem k rostlinám, mechorostům, houbám, živočichům a s povídáním o Veseckém rybníku, Lučním a Mlýnském potoce, zajímavostech celého území.

Pořadatel: ZO CSOP Armillaria
Kontakt: Květa Morávková
e-mail: armillaria@volny.cz
tel: 602 154 091